Kartläggning inom komvux på grundläggande nivå

En kartläggning av en individs kompetenser är den första delen i en så kallad validering. Genom validering kan en individ få sin faktiska kompetens bedömd i förhållande till krav för ett visst jobb eller en viss utbildning.

1. Inledande kartläggning

Ett kartläggningsformulär ska vara utformat på ett sätt som synliggör en individs samlade erfarenheter. För att den inledande kartläggningen ska kunna fungera för olika syften över tid bör den vara fri från bedömningsgrunder och fri från eventuella framtidsplaner.

Den inledande kartläggningen kan beskrivas som ett fylligare CV som individen äger och som ska kunna utvecklas över tid. I vissa fall kan den inledande kartläggningen redan vara gjord av en annan aktör. I annat fall finns här ett förslag till kartläggningsformulär. Formuläret kan användas oavsett skolform.

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

KartläggningsformulärWord (word, 237 kB)

I vissa fall kanske individen inte har någon eller mycket lite utbildning och eventuellt arbete kan vara utfört både i eller utanför hemmet. För denna målgrupp finns ett målgruppsanpassat kartläggningsformulär. Formuläret kan användas oavsett skolform.

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

2. Kompetenskartläggning, stöd för bedömning

När ett behov av bedömning av en individs faktiska kompetens uppstår, finns också ett syfte och därmed givna bedömningsgrunder. Utifrån bedömningsgrunderna blir det nu viktigt att fördjupa kartläggningen i de delarna, så den synliggjorda kompetensen blir bedömningsbar. Här kan det exempelvis vara nivåplacering inom svenska för invandrare (sfi) eller tillgodoräknande inom kurser.

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

Bedömning, betyg och prövning

En kartläggning görs för att synliggöra en individs samlade erfarenheter, kunskaper och kompetenser. Resultatet av kartläggningen kan leda till att en bedömning av vad dessa erfarenheter, kunskaper och kompetenser motsvarar i det svenska skolväsendet, oavsett hur man har skaffat dem.

När dessa kunskaper bedöms och värderas av till exempel lärare benämns det oftast som validering. Målet med en validering kan vara att dokumentera individens erfarenheter, kunskaper och kompetenser i förhållande till olika kunskapskrav. Om syftet är att betygsätta dessa sker det i form av prövning. Syftet kan även vara att få dessa kunskaper och kompetenser dokumenterade i form av intyg för att söka ett visst arbete eller att anpassa studietiden efter vad individen redan kan eller behöver fördjupa sig i.

Stöd och verktyg inom validering

Mer om prövning av elevers kunskaper

Senast uppdaterad 20 maj 2019