Förändringar inom vuxenutbildningen

Flera förändringar som gäller komvux införs under perioden 2020–2022. Här beskriver vi övergripande de största förändringarna när det gäller stärkt kompetensförsörjning och ändrade kurs- och ämnesplaner.

Komvux för stärkt kompetensförsörjning

Förändringar av kurser och ämnesplaner inom komvux på gymnasial nivå 

 • Komvuxelever. Remiss om motsvarandelistan

  Ha koll på aktuella remisser

  Skolverket vill gärna få in synpunkter på ett förslag till ändringar i föreskrifterna om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen.

 • Lärare i klassrum med vux-elever.

  Ny betygsskala för komvux från 1 januari 2022

  En förenklad betygsskala ska bland annat öka genomströmningen av elever inom delar av komvux.

 • Elever på vård- och omsorgsprogrammet

  Förändringar inom vård och omsorgsutbildning

  Inom vård och omsorg sker omfattande förändringar. 7 nya yrkesämnen tillkommer, 5 yrkesämnen revideras och 5 ämnen upphävs. Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

 • Läroplansändringar

  Sex och samlevnad byter namn

  Regeringen har beslutat om läroplansändringar i kunskapsområdet som idag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer från och med höstterminen 2022.

 • Elever på komvux i klassrum.

  Förändrad prioritering och urvalsregler

  Den 1 juli 2021 ändras vilka som ska prioriteras till utbildning på gymnasial nivå. Förändringen innebär att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

 • Lärar och vux-elev tittar på jordglob.

  Särvux har blivit en del av komvux

  Särskild utbildning för vuxna (särvux) har upphört som egen skolform och i stället blivit en del av skolformen kommunal vuxenutbildning (komvux).