Yrkespaket el och energi

Yrkespaket med kurser från El- och energiprogrammet samt industritekniska programmet.

Yrkespaket Larm och säkerhet, 800 poäng

Nationellt yrkespaket med kurser från El- och energiprogrammet utformat för arbete med installation, underhåll och service inom det larm- och säkerhetstekniska området.

 • Kurs Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng,
  kurskod LARLAM0
 • Kurs Brandlarmsystem, 100 poäng,
  kurskod LARBRN0
 • Kurs CCTV-system, 100 poäng,
  Kurskod LARCCT0
 • Kurs Inbrottslarmsystem, 100 poäng,
  kurskod LARINB0
 • Kurs Passersystem, 100 poäng,
  kurskod LARPAS0
 • Kurs Kommunikationsnät 1, 100 poäng,
  kurskod INSKOM01
 • Kurs Kommunikationsnät 2, 100 poäng,
  kurskod INSKOM02
 • Kurs Servicekunskap, 100 poäng,
  kurskod FÖSSEV0

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven:

 • kunskaper om övervakningssystemens uppbyggnad och funktion
 • kunskaper om tekniska system med huvuduppgift att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa och egendom
 • förmåga att installera och utföra service av brand-, övervaknings-, larm- och säkerhetssystem
 • kunskaper om lagar, förordningar, föreskrifter och rekommendationer som reglerar arbete med larm och säkerhetssystem
 • förmåga att kunna registrera och dokumentera nya installationer och förändringar av installationer
 • förmåga att tolka funktionen hos larm och säkerhetssystem utifrån scheman, ritningar och övriga anvisningar
 • förmåga att välja och använda rätt verktyg, material, mätinstrument och mätmetoder i arbetet
 • förmåga att arbeta elsäkert och ergonomiskt.

Lämpliga kurser att komplettera med:

CAD 1 CADCAD01 50 poäng
CAD 2 CADCAD02 50 poäng
Praktisk ellära ELLPRA0 100 poäng
Elkraftteknik ELRELF0 100 poäng

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Nationellt yrkespaket med kurser från El- och energiprogrammet utformat för arbete med installation, underhåll och service inom det larm- och säkerhetstekniska området.

 • Kurs Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng,
  kurskod LARLAM0
 • Kurs Brandlarmsystem, 100 poäng,
  kurskod LARBRN0
 • Kurs CCTV-system, 100 poäng,
  Kurskod LARCCT0
 • Kurs Inbrottslarmsystem, 100 poäng,
  kurskod LARINB0
 • Kurs Passersystem, 100 poäng,
  kurskod LARPAS0
 • Kurs Kommunikationsnät 1, 100 poäng,
  kurskod INSKOM01
 • Kurs Kommunikationsnät 2, 100 poäng,
  kurskod INSKOM02
 • Kurs Servicekunskap, 100 poäng,
  kurskod FÖSSEV0

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven:

 • kunskaper om övervakningssystemens uppbyggnad och funktion
 • kunskaper om tekniska system med huvuduppgift att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa och egendom
 • förmåga att installera och utföra service av brand-, övervaknings-, larm- och säkerhetssystem
 • kunskaper om lagar, förordningar, föreskrifter och rekommendationer som reglerar arbete med larm och säkerhetssystem
 • förmåga att kunna registrera och dokumentera nya installationer och förändringar av installationer
 • förmåga att tolka funktionen hos larm och säkerhetssystem utifrån scheman, ritningar och övriga anvisningar
 • förmåga att välja och använda rätt verktyg, material, mätinstrument och mätmetoder i arbetet
 • förmåga att arbeta elsäkert och ergonomiskt.

Lämpliga kurser att komplettera med:

CAD 1 CADCAD01 50 poäng
CAD 2 CADCAD02 50 poäng
Praktisk ellära ELLPRA0 100 poäng
Elkraftteknik ELRELF0 100 poäng

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket Elektriker, 1400 poäng

Nationellt yrkespaket med kurser från El- och energiprogrammet utformat för arbete med installation, underhåll och service inom det eltekniska området.

 • Kurs Elkraftteknik, 100 poäng,
  kurskod ELRELF0
 • Kurs Elektromekanik, 100 poäng,
  kurskod ELRELK0
 • Kurs Praktisk ellära, 100 poäng,
  kurskod ELLPRA0
 • Kurs Elinstallationer, 200 poäng,
  kurskod INSELI0
 • Kurs Belysningsteknik, 100 poäng,
  kurskod INSBES0
 • Kurs Elmotorstyrning, 100 poäng,
  kurskod INSELS0
 • Kurs Kommunikationsnät 1, 100 poäng,
  kurskod INSKOM01
 • Kurs Datorteknik 1a, 100 poäng,
  kurskod DAODAT01a
 • Kurs Energiteknik 1, 100 poäng,
  kurskod ENEENE01
 • Kurs Mekatronik 1, 100 poäng,
  kurskod MEKMEK01
 • Kurs Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng,
  LARLAM0
 • Kurs Fastighetsautomation 1, 100 poäng,
  kurskod FAIFAS01
 • Kurs Servicekunskap, 100 poäng,
  kurskod FÖSSEV0

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven:

 • fördjupade kunskaper om ellära, elsäkerhet och om de säkerhetskrav som gäller för elinstallationer
 • förmåga att självständigt installera, underhålla och reparera elanläggningar kunskaper om komponenter, material och metoder enligt standarder och myndighetskrav
 • förmåga att välja och använda rätt verktyg och material i arbetet
 • förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar med tillhörande handlingar
 • kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området
 • förmåga att arbeta elsäkert och ergonomiskt

Uppdaterat april 2019

Yrkespaketet har uppdaterats för att överensstämma med Elbranschens Centrala Yrkesnämnds krav för certifiering. Det ska innehålla kurser om 1400 poäng plus gymnasiearbete 100 poäng.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser. För att uppnå möjlighet till certifiering enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY) behöver utbildningen kompletteras med gymnasiearbete, 100 poäng.

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen erhålls genom en anställning i ett installationsföretag och under tiden utgår lärlingslön enligt gällande avtal. Den som genomgått yrkespaketet måste själv söka anställning som lärling.

Enligt gällande yrkesutbildningsavtal kan certifikat erhållas efter 1600 timmar som lärling. Elsäkerhetsverkets krav för begränsad auktorisation (B) innebär att kurserna Praktisk ellära och Elkraftteknik ska ha genomgåtts med godkänt resultat, samt minst totalt två års praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete i elinstallationsföretag eller annat arbete med el.

Ansökan om auktorisation görs till Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Nationellt yrkespaket med kurser från El- och energiprogrammet utformat för arbete med installation, underhåll och service inom det eltekniska området.

 • Kurs Elkraftteknik, 100 poäng,
  kurskod ELRELF0
 • Kurs Elektromekanik, 100 poäng,
  kurskod ELRELK0
 • Kurs Praktisk ellära, 100 poäng,
  kurskod ELLPRA0
 • Kurs Elinstallationer, 200 poäng,
  kurskod INSELI0
 • Kurs Belysningsteknik, 100 poäng,
  kurskod INSBES0
 • Kurs Elmotorstyrning, 100 poäng,
  kurskod INSELS0
 • Kurs Kommunikationsnät 1, 100 poäng,
  kurskod INSKOM01
 • Kurs Datorteknik 1a, 100 poäng,
  kurskod DAODAT01a
 • Kurs Energiteknik 1, 100 poäng,
  kurskod ENEENE01
 • Kurs Mekatronik 1, 100 poäng,
  kurskod MEKMEK01
 • Kurs Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng,
  LARLAM0
 • Kurs Fastighetsautomation 1, 100 poäng,
  kurskod FAIFAS01
 • Kurs Servicekunskap, 100 poäng,
  kurskod FÖSSEV0

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven:

 • fördjupade kunskaper om ellära, elsäkerhet och om de säkerhetskrav som gäller för elinstallationer
 • förmåga att självständigt installera, underhålla och reparera elanläggningar kunskaper om komponenter, material och metoder enligt standarder och myndighetskrav
 • förmåga att välja och använda rätt verktyg och material i arbetet
 • förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar med tillhörande handlingar
 • kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området
 • förmåga att arbeta elsäkert och ergonomiskt

Uppdaterat april 2019

Yrkespaketet har uppdaterats för att överensstämma med Elbranschens Centrala Yrkesnämnds krav för certifiering. Det ska innehålla kurser om 1400 poäng plus gymnasiearbete 100 poäng.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser. För att uppnå möjlighet till certifiering enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY) behöver utbildningen kompletteras med gymnasiearbete, 100 poäng.

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen erhålls genom en anställning i ett installationsföretag och under tiden utgår lärlingslön enligt gällande avtal. Den som genomgått yrkespaketet måste själv söka anställning som lärling.

Enligt gällande yrkesutbildningsavtal kan certifikat erhållas efter 1600 timmar som lärling. Elsäkerhetsverkets krav för begränsad auktorisation (B) innebär att kurserna Praktisk ellära och Elkraftteknik ska ha genomgåtts med godkänt resultat, samt minst totalt två års praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete i elinstallationsföretag eller annat arbete med el.

Ansökan om auktorisation görs till Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Yrkespaket elektroniktekniker bas, 600 poäng + påbyggnad 600 poäng

Yrkespaket med kurser från El- och energiprogrammet samt industritekniska programmet utformat för arbete med produktion och testning av elektronikutrustning.

Kurs Matematik 1a, 100 poäng
Kurskod MATMAT01a

Kurs Konstruktion 1, 100 poäng
Kurskod KOTKOS01

Kurs Elektronikproduktionstekni, 100 poäng
Kurskod ELKELO0

Kurs Provning och kontrollarbete, 100 poäng
Kurskod ELKPRV0

Kurs Datorstyrd produktion 1, 100 poäng
Kurskod DARDAT01S

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • grundläggande kunskap om produktionsprocessens olika steg vid tillverkning av elektronikprodukter, från beredning och montering fram till utprovning och leveranskontroll.
 • grundläggande kunskaper om metoder, teknik och utrustning som används inom datorstyrd industriell produktion.
 • förmåga att montera, kontrollmäta och prova elektronikutrustning.
 • kunskaper om olika metoder och verktyg inom industriell produktion.
 • kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 • förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

Matematik 1a går att ersätta med Matematik 1b eller 1c. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Elektroniktekniker, påbyggnad 600 poäng

Påbyggnadspaket med kurser från el- och energiprogrammet, industritekniska programmet samt handels- och administrationsprogrammet, utformat för arbete med konstruktion, produktion och testning av elektroniksystem.

Kurs Ellära 1, 100 poäng
Kurskod ELLELL01

Kurs Matematik 2a, 100 poäng
Kurskod MATMAT02

Kurs Konstruktion 2, 100 poäng
Kurskod KOTKOS02

Kurs Datorstyrd produktion 2, 200 poäng
Kurskod DARDAT02

Kurs Tillämpad programmering, 100 poäng
Kurskod TIATIL00s

Kurs Inköp 1, 100 poäng
Kurskod INKINK01

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • kunskap om produktionsprocessens olika steg vid tillverkning av elektronikprodukter, från beredning och montering fram till utprovning och leveranskontroll.
 • kunskaper om metoder, teknik och utrustning som används inom datorstyrd industriell produktion.
 • förmåga att konstruera och tillverka produkter med hjälp av datorstyrd utrustning.
 • kunskaper om olika metoder och verktyg inom industriell digitalisering.
 • kunskaper om planering av inköp, varuhantering och lönsamhetskalkyler.
 • kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 • förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

Matematik 2a går att ersätta med Matematik 2b eller 2c. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från El- och energiprogrammet samt industritekniska programmet utformat för arbete med produktion och testning av elektronikutrustning.

Kurs Matematik 1a, 100 poäng
Kurskod MATMAT01a

Kurs Konstruktion 1, 100 poäng
Kurskod KOTKOS01

Kurs Elektronikproduktionstekni, 100 poäng
Kurskod ELKELO0

Kurs Provning och kontrollarbete, 100 poäng
Kurskod ELKPRV0

Kurs Datorstyrd produktion 1, 100 poäng
Kurskod DARDAT01S

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • grundläggande kunskap om produktionsprocessens olika steg vid tillverkning av elektronikprodukter, från beredning och montering fram till utprovning och leveranskontroll.
 • grundläggande kunskaper om metoder, teknik och utrustning som används inom datorstyrd industriell produktion.
 • förmåga att montera, kontrollmäta och prova elektronikutrustning.
 • kunskaper om olika metoder och verktyg inom industriell produktion.
 • kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 • förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

Matematik 1a går att ersätta med Matematik 1b eller 1c. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Elektroniktekniker, påbyggnad 600 poäng

Påbyggnadspaket med kurser från el- och energiprogrammet, industritekniska programmet samt handels- och administrationsprogrammet, utformat för arbete med konstruktion, produktion och testning av elektroniksystem.

Kurs Ellära 1, 100 poäng
Kurskod ELLELL01

Kurs Matematik 2a, 100 poäng
Kurskod MATMAT02

Kurs Konstruktion 2, 100 poäng
Kurskod KOTKOS02

Kurs Datorstyrd produktion 2, 200 poäng
Kurskod DARDAT02

Kurs Tillämpad programmering, 100 poäng
Kurskod TIATIL00s

Kurs Inköp 1, 100 poäng
Kurskod INKINK01

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • kunskap om produktionsprocessens olika steg vid tillverkning av elektronikprodukter, från beredning och montering fram till utprovning och leveranskontroll.
 • kunskaper om metoder, teknik och utrustning som används inom datorstyrd industriell produktion.
 • förmåga att konstruera och tillverka produkter med hjälp av datorstyrd utrustning.
 • kunskaper om olika metoder och verktyg inom industriell digitalisering.
 • kunskaper om planering av inköp, varuhantering och lönsamhetskalkyler.
 • kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 • förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

Matematik 2a går att ersätta med Matematik 2b eller 2c. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket nätverkstekniker, 800 poäng

Yrkespaket nätverkstekniker, 800 poäng

Nationellt yrkespaket med kurser från El- och energiprogrammet utformat för arbete med nätverksutrustning, it-systemlösningar, automatisering samt programvara för klienter.

 • Kurs Datorteknik 1a, 100 poäng
  kurskod DAODAT01a
 • Kurs Digitalkommunikationsteknik, 100 poäng
  kurskod DAODIG0
 • Kurs Administration av nätverks- och serverutrustning, 100 poäng
  kurskod NAIADM0
 • Nätverksteknik, 100 poäng
  kurskod NAINAR0
 • Nätverksadministration, 100 poäng
  kurskod NAINAV0
 • Nätverkssäkerhet, 100 poäng
  kurskod NAINAE0
 • Nätverksteknologier, 100 poäng
  kurskod NAINAKO
 • Support och hemservice, 100 poäng
  kurskod SUPSUP0

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • kunskaper om uppbyggnad och funktion av olika delar och komponenter i nätverk.
 • förmåga att planera sitt arbete samt att läsa och tolka instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska.
 • förmåga att utföra hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer.

förmåga att bygga upp nätverk och anläggningar samt att skapa systemlösningar.

 • förmåga att övervaka, underhålla, felsöka samt identifiera och åtgärda fel i utrustning i nätverksmiljöer.
 • kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom nätverksområdet.
 • förmåga att arbeta på ett säkert sätt som förebygger skador på person, egendom och miljö.
 • förmåga att dokumentera sitt arbete.
 • förmåga att ge råd till användare av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.

Övrigt

Det är viktigt att inkludera molntjänster och automatisering i utbildningen.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket nätverkstekniker, 800 poäng

Nationellt yrkespaket med kurser från El- och energiprogrammet utformat för arbete med nätverksutrustning, it-systemlösningar, automatisering samt programvara för klienter.

 • Kurs Datorteknik 1a, 100 poäng
  kurskod DAODAT01a
 • Kurs Digitalkommunikationsteknik, 100 poäng
  kurskod DAODIG0
 • Kurs Administration av nätverks- och serverutrustning, 100 poäng
  kurskod NAIADM0
 • Nätverksteknik, 100 poäng
  kurskod NAINAR0
 • Nätverksadministration, 100 poäng
  kurskod NAINAV0
 • Nätverkssäkerhet, 100 poäng
  kurskod NAINAE0
 • Nätverksteknologier, 100 poäng
  kurskod NAINAKO
 • Support och hemservice, 100 poäng
  kurskod SUPSUP0

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • kunskaper om uppbyggnad och funktion av olika delar och komponenter i nätverk.
 • förmåga att planera sitt arbete samt att läsa och tolka instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska.
 • förmåga att utföra hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer.

förmåga att bygga upp nätverk och anläggningar samt att skapa systemlösningar.

 • förmåga att övervaka, underhålla, felsöka samt identifiera och åtgärda fel i utrustning i nätverksmiljöer.
 • kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom nätverksområdet.
 • förmåga att arbeta på ett säkert sätt som förebygger skador på person, egendom och miljö.
 • förmåga att dokumentera sitt arbete.
 • förmåga att ge råd till användare av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.

Övrigt

Det är viktigt att inkludera molntjänster och automatisering i utbildningen.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Senast uppdaterad 08 februari 2021