Yrkespaket fordons- och transportprogrammet

Nationella yrkespaket med kurser från Fordons- och transportprogrammet på gymnasial nivå.

Yrkespaket Yrkesförare Godstransport, 600 poäng

Nationellt yrkespaket med kurser från fordons- och transportprogrammet utformat för arbete som yrkesförare med tung lastbil och yrkeskompetensbevis (YKB).

 • Kurs Yrkestrafik - vux, 300 poäng,
  kurskod TRAYRK1
 • Kurs Godstrafik 200 poäng,
  kurskod GOSGOD0
 • Kurs Godshantering - vux, 100 poäng,
  kurskod GODGOD1

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • kunskaper om nationella och internationella överenskommelser
 • färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder
 • förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen
 • kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med Transportteknik; fordonskombinationer – godstransporter, 200 gymnasiepoäng

Övrigt

Utbildningen riktar sig till vuxna och kurserna läses sammanhållna. Ett extra förkunskapskrav finns, utöver vad som framkommer av vuxenutbildningsförordningen. Detta förkunskapskrav är kopplat till kursen Yrkestrafik — vux, 300 poäng. Förkunskapskrav för att få delta i kursen är körkort med behörigheten B.

Nationellt yrkespaket med kurser från fordons- och transportprogrammet utformat för arbete som yrkesförare med tung lastbil och yrkeskompetensbevis (YKB).

 • Kurs Yrkestrafik - vux, 300 poäng,
  kurskod TRAYRK1
 • Kurs Godstrafik 200 poäng,
  kurskod GOSGOD0
 • Kurs Godshantering - vux, 100 poäng,
  kurskod GODGOD1

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • kunskaper om nationella och internationella överenskommelser
 • färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder
 • förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen
 • kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med Transportteknik; fordonskombinationer – godstransporter, 200 gymnasiepoäng

Övrigt

Utbildningen riktar sig till vuxna och kurserna läses sammanhållna. Ett extra förkunskapskrav finns, utöver vad som framkommer av vuxenutbildningsförordningen. Detta förkunskapskrav är kopplat till kursen Yrkestrafik — vux, 300 poäng. Förkunskapskrav för att få delta i kursen är körkort med behörigheten B.

Yrkespaket Yrkesförare Godstransporter, 800 poäng

Nationellt yrkespaket med kurser från fordons- och transportprogrammet utformat för arbete som yrkesförare med tung lastbil och släp samt yrkeskompetensbevis (YKB).

 • Kurs Yrkestrafik - vux, 300 poäng,
  kurskod TRAYRK1
 • Kurs Godstrafik, 200 poäng,
  kurskod GOSGOD0
 • Kurs Godshantering - vux, 100 poäng,
  kurskod GODGOD1
 • Kurs Fordonskombinationer, 200 poäng,
  kurskod TRAFOR0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • kunskaper om nationella och internationella överenskommelser
 • färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder
 • förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen
 • kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess

Övrigt

Utbildningen riktar sig till vuxna och kurserna läses sammanhållna. Ett extra förkunskapskrav finns, utöver vad som framkommer av vuxenutbildningsförordningen. Detta förkunskapskrav är kopplat till kursen Yrkestrafik — vux, 300 poäng. Förkunskapskrav för att få delta i kursen är körkort med behörigheten B.

Nationellt yrkespaket med kurser från fordons- och transportprogrammet utformat för arbete som yrkesförare med tung lastbil och släp samt yrkeskompetensbevis (YKB).

 • Kurs Yrkestrafik - vux, 300 poäng,
  kurskod TRAYRK1
 • Kurs Godstrafik, 200 poäng,
  kurskod GOSGOD0
 • Kurs Godshantering - vux, 100 poäng,
  kurskod GODGOD1
 • Kurs Fordonskombinationer, 200 poäng,
  kurskod TRAFOR0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • kunskaper om nationella och internationella överenskommelser
 • färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder
 • förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen
 • kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess

Övrigt

Utbildningen riktar sig till vuxna och kurserna läses sammanhållna. Ett extra förkunskapskrav finns, utöver vad som framkommer av vuxenutbildningsförordningen. Detta förkunskapskrav är kopplat till kursen Yrkestrafik — vux, 300 poäng. Förkunskapskrav för att få delta i kursen är körkort med behörigheten B.

Yrkespaket Yrkesförare Persontransport, 500 poäng

Yrkesförare Persontransport, 500 poäng Nationellt yrkespaket med kurser från fordons- och transportprogrammet utformat för arbete som yrkesförare med tung buss och yrkeskompetensbevis (YKB).
 
Kurs Yrkestrafik - vux, 300 poäng
Kurskod TRAYRK1

Kurs Persontrafik - vux, 200 poäng
Kurskod PESPER1

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• kunskaper om nationella och internationella överenskommelser.

• färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.

• förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.

• förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen.

• kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

• kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning.

• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
 
Lämpliga kurser att komplettera med
Persontransporter; taxitrafik, 100 gymnasiepoäng

Övrigt

Utbildningen riktar sig till vuxna och kurserna läses sammanhållna. 
 
Ett extra förkunskapskrav finns, utöver vad som framkommer av vuxenutbildningsförordningen. Detta förkunskapskrav är kopplat till kursen Yrkestrafik — vux, 300 poäng. Förkunskapskrav för att få delta i kursen är körkort med behörigheten B.

Yrkesförare Persontransport, 500 poäng Nationellt yrkespaket med kurser från fordons- och transportprogrammet utformat för arbete som yrkesförare med tung buss och yrkeskompetensbevis (YKB).
 
Kurs Yrkestrafik - vux, 300 poäng
Kurskod TRAYRK1

Kurs Persontrafik - vux, 200 poäng
Kurskod PESPER1

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• kunskaper om nationella och internationella överenskommelser.

• färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.

• förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.

• förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen.

• kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

• kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning.

• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
 
Lämpliga kurser att komplettera med
Persontransporter; taxitrafik, 100 gymnasiepoäng

Övrigt

Utbildningen riktar sig till vuxna och kurserna läses sammanhållna. 
 
Ett extra förkunskapskrav finns, utöver vad som framkommer av vuxenutbildningsförordningen. Detta förkunskapskrav är kopplat till kursen Yrkestrafik — vux, 300 poäng. Förkunskapskrav för att få delta i kursen är körkort med behörigheten B.

Senast uppdaterad 11 november 2019