Yrkespaket hantverk

Nationella yrkespaket med kurser från Hantverksprogrammet på gymnasial nivå.

Gymnasiearbetet ingår inte i Skolverkets yrkespaket, dock ska en elev som utöver ett yrkespaket även läser mot en gymnasieexamen inom vuxenutbildningen genomföra gymnasiearbetet. Även kurserna tradition och utveckling samt entreprenörskap är obligatoriska kurser för elever som läser utbildning inom gymnasieskolans nationella program hantverksprogrammet.

Yrkespaket Floristaspirant, 1500 poäng som webbtext

Nationellt yrkespaket med kurser från Hantverksprogrammet utformat för att
ge eleven kunskaper inom blomsterbindning motsvarande nivån för
floristaspiranter

Kurs Entreprenörskap, 100 poäng
Kurskod ENTENR0

Kurs Tradition och utveckling, 100 poäng
Kurskod HVKTRA0

Kurs Florist 1, 200 poäng
Kurskod HAVFLO01

Kurs Florist 2, 200 poäng
Kurskod HAVFLO02

Kurs Florist 3, 200 poäng
Kurskod HAVFLO03

Kurs Florist 4, 200 poäng
Kurskod HAV FLO04

Kurs Florist 5, 200 poäng
Kurskod HAVFLO05

Kurs Florist 4 - specialisering, 50 poäng
Kurskod HAVFLO04S

Kurs Florist 5 - specialisering, 50 poäng
Kurskod HAVFLO05S

Kurs Växtkunskap 1, 200 poäng
Kurskod VÄXVÄX01

Kurs Personlig försäljning 1, 100 poäng
Kurskod FÖSPER01

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att kombinera olika material för att skapa och sälja blomsterarbeten av teknisk och estetisk kvalitet.
 • kunskaper om blomsterarrangemang från idé till färdig produkt, krukväxter och
 • snittblommors egenskaper och skötsel samt kunskaper om övrigt förekommande material inom branschen.
 • färdigheter i att kombinera tekniskt hantverkskunnande med estetiskt tänkande och kvalitetssäkra produkten.
 • kunskaper om hantverkets historia och framtida utveckling.
 • kunskaper om entreprenörskap och företagande.
 • förmåga att kommunicera, samverka och att ge kundservice.
 • kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hur val av material påverkar människor och miljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med

Efter yrkespaketet har man möjlighet att komplettera med kurser i svenska, matematik, och engelska för att bli kvalificerad för floristernas yrkesbevis. Läser du Engelska 6 har du möjlighet att genom Floristerna Yrkesråd erlägga ett internationellt certifikat.

Övrigt

Florister kan visa sin yrkesskicklighet genom att avlägga gesällprovet för florister. För det krävs ett yrkesbevis. Som florist ska du kunna utföra ditt hantverk samtidigt som du ska ge service till och bemöta kunder.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Nationellt yrkespaket med kurser från Hantverksprogrammet utformat för att
ge eleven kunskaper inom blomsterbindning motsvarande nivån för
floristaspiranter

Kurs Entreprenörskap, 100 poäng
Kurskod ENTENR0

Kurs Tradition och utveckling, 100 poäng
Kurskod HVKTRA0

Kurs Florist 1, 200 poäng
Kurskod HAVFLO01

Kurs Florist 2, 200 poäng
Kurskod HAVFLO02

Kurs Florist 3, 200 poäng
Kurskod HAVFLO03

Kurs Florist 4, 200 poäng
Kurskod HAV FLO04

Kurs Florist 5, 200 poäng
Kurskod HAVFLO05

Kurs Florist 4 - specialisering, 50 poäng
Kurskod HAVFLO04S

Kurs Florist 5 - specialisering, 50 poäng
Kurskod HAVFLO05S

Kurs Växtkunskap 1, 200 poäng
Kurskod VÄXVÄX01

Kurs Personlig försäljning 1, 100 poäng
Kurskod FÖSPER01

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att kombinera olika material för att skapa och sälja blomsterarbeten av teknisk och estetisk kvalitet.
 • kunskaper om blomsterarrangemang från idé till färdig produkt, krukväxter och
 • snittblommors egenskaper och skötsel samt kunskaper om övrigt förekommande material inom branschen.
 • färdigheter i att kombinera tekniskt hantverkskunnande med estetiskt tänkande och kvalitetssäkra produkten.
 • kunskaper om hantverkets historia och framtida utveckling.
 • kunskaper om entreprenörskap och företagande.
 • förmåga att kommunicera, samverka och att ge kundservice.
 • kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hur val av material påverkar människor och miljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med

Efter yrkespaketet har man möjlighet att komplettera med kurser i svenska, matematik, och engelska för att bli kvalificerad för floristernas yrkesbevis. Läser du Engelska 6 har du möjlighet att genom Floristerna Yrkesråd erlägga ett internationellt certifikat.

Övrigt

Florister kan visa sin yrkesskicklighet genom att avlägga gesällprovet för florister. För det krävs ett yrkesbevis. Som florist ska du kunna utföra ditt hantverk samtidigt som du ska ge service till och bemöta kunder.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket frisöraspirant, 1500 poäng som webbtext

Nationellt yrkespaket med kurser från hantverksprogrammet utformat för att kunna avlägga delprovet för frisöraspiranter motsvarande Frisörföretagarnas nivå 1 som är en del av gesällprovet för frisörer.

Kurs Entreprenörskap, 100 poäng
Kurskod ENTENR0
eller
Tradition och utveckling, 100 poäng
Kurskod HVKTRA0

Kurs Hantverk introduktion, 200 poäng
Kurskod HAVHAV0

Kurs Frisör 1, 200 poäng
Kurskod HAVFRI01

Kurs Frisör 2, 200 poäng
Kurskod HAVFRI02

Kurs Material och miljö, 100 poäng
Kurskod HVKMAE0

Kurs Frisör 3, 200 poäng
Kurskod HAVFRI03

Kurs Frisör 4, 200 poäng
Kurskod HAVFRI04

Kurs Frisör 5, 200 poäng
Kurskod HAVFRI05

Kurs Frisör 6a, 100 poäng
kurskod HAVFRI06a

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra och sälja frisörbehandlingar av teknisk och estetisk kvalitet, både på dam- och herrkunder.
 • kunskaper om frisörbehandlingar från idé till färdig produkt, hårets egenskaper och skötsel samt kunskaper om frisörprodukter.
 • färdigheter i att kombinera tekniskt hantverkskunnande med estetiskt tänkande och kvalitetssäkra produkten.
 • kunskaper om hantverkets historia och framtida utveckling.
 • kunskaper om entreprenörskap och företagande.
 • förmåga att kommunicera, samverka och att ge kundservice.
 • kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hur val av material påverkar människor och miljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med:

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett frisörföretag i 2 000 timmar innan du kan avlägga det slutliga gesällprovet och bli behörig frisör.

Övrigt

För att bli en skicklig frisör krävs en bra grundutbildning och en plats för färdigutbildning. En frisör arbetar med olika hantverkstekniker som klippning, styling och färg. Du ska kunna utföra ditt hantverk samtidigt som du ska ge service till och bemöta kunder.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Nationellt yrkespaket med kurser från hantverksprogrammet utformat för att kunna avlägga delprovet för frisöraspiranter motsvarande Frisörföretagarnas nivå 1 som är en del av gesällprovet för frisörer.

Kurs Entreprenörskap, 100 poäng
Kurskod ENTENR0
eller
Tradition och utveckling, 100 poäng
Kurskod HVKTRA0

Kurs Hantverk introduktion, 200 poäng
Kurskod HAVHAV0

Kurs Frisör 1, 200 poäng
Kurskod HAVFRI01

Kurs Frisör 2, 200 poäng
Kurskod HAVFRI02

Kurs Material och miljö, 100 poäng
Kurskod HVKMAE0

Kurs Frisör 3, 200 poäng
Kurskod HAVFRI03

Kurs Frisör 4, 200 poäng
Kurskod HAVFRI04

Kurs Frisör 5, 200 poäng
Kurskod HAVFRI05

Kurs Frisör 6a, 100 poäng
kurskod HAVFRI06a

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra och sälja frisörbehandlingar av teknisk och estetisk kvalitet, både på dam- och herrkunder.
 • kunskaper om frisörbehandlingar från idé till färdig produkt, hårets egenskaper och skötsel samt kunskaper om frisörprodukter.
 • färdigheter i att kombinera tekniskt hantverkskunnande med estetiskt tänkande och kvalitetssäkra produkten.
 • kunskaper om hantverkets historia och framtida utveckling.
 • kunskaper om entreprenörskap och företagande.
 • förmåga att kommunicera, samverka och att ge kundservice.
 • kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hur val av material påverkar människor och miljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med:

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett frisörföretag i 2 000 timmar innan du kan avlägga det slutliga gesällprovet och bli behörig frisör.

Övrigt

För att bli en skicklig frisör krävs en bra grundutbildning och en plats för färdigutbildning. En frisör arbetar med olika hantverkstekniker som klippning, styling och färg. Du ska kunna utföra ditt hantverk samtidigt som du ska ge service till och bemöta kunder.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Senast uppdaterad 23 augusti 2021