Yrkespaket hotell och turism

Nationella yrkespaket med kurser från Hotell- och turismprogrammet på gymnasial nivå.

Yrkespaket Aktiviteter och upplevelser, 1400 poäng som webbtext

Yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete med småföretagande inom besöksnäringen, till exempel med olika typer av aktiviteter och upplevelser.

Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng
Kurskod SEVSEV01

Kurs Besöksnäringen, 100 poäng
Kurskod AKTBEO0

Kurs Engelska 6, 100 poäng
Kurskod ENGENG06

Kurs Entreprenörskap, 100 poäng
Kurskod ENTENR0

Kurs Konferens och evenemang, 100 poäng
Kurskod KONKOF0

Kurs Logi, 100 poäng
Kurskod RECLOG0

Kurs Resmål och resvägar, 100 poäng
Kurskod RESREM0

Kurs Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng
Kurskod AKTAKT0

Kurs Hållbar turism, 100 poäng
Kurskod RESHAL0

Kurs Marknadsföring och försäljning, 100 poäng
Kurskod RESMAS0

Kurs Reseproduktion och försäljning, 100 poäng
Kurskod RESRES0

Kurs Drycker och ansvarsfull alkoholhantering, 100 poäng
Kurskod DRYDRC0

Kurs Entreprenörskap och företagande, 100 poäng
Kurskod FÖRENT0

Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng
Kurskod FÖRFÖR01

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.
 • kunskaper om resmål och resvägar.
 • förmåga att planera, organisera och genomföra möten och evenemang.
 • förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor.
 • kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.
 • kunskaper om branschens påverkan på miljö.
 • kunskaper om reseproduktion.
 • kunskaper om svensk alkohollagstiftning samt arbetsuppgifter med anknytning till alkoholservering.
 • kunskaper om marknadsföring, försäljning och entreprenörskap.
 • grundläggande kunskap om bokföring och bokslut.
 • kunskaper om branschen nationellt och internationellt.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel.
För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete med småföretagande inom besöksnäringen, till exempel med olika typer av aktiviteter och upplevelser.

Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng
Kurskod SEVSEV01

Kurs Besöksnäringen, 100 poäng
Kurskod AKTBEO0

Kurs Engelska 6, 100 poäng
Kurskod ENGENG06

Kurs Entreprenörskap, 100 poäng
Kurskod ENTENR0

Kurs Konferens och evenemang, 100 poäng
Kurskod KONKOF0

Kurs Logi, 100 poäng
Kurskod RECLOG0

Kurs Resmål och resvägar, 100 poäng
Kurskod RESREM0

Kurs Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng
Kurskod AKTAKT0

Kurs Hållbar turism, 100 poäng
Kurskod RESHAL0

Kurs Marknadsföring och försäljning, 100 poäng
Kurskod RESMAS0

Kurs Reseproduktion och försäljning, 100 poäng
Kurskod RESRES0

Kurs Drycker och ansvarsfull alkoholhantering, 100 poäng
Kurskod DRYDRC0

Kurs Entreprenörskap och företagande, 100 poäng
Kurskod FÖRENT0

Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng
Kurskod FÖRFÖR01

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.
 • kunskaper om resmål och resvägar.
 • förmåga att planera, organisera och genomföra möten och evenemang.
 • förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor.
 • kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.
 • kunskaper om branschens påverkan på miljö.
 • kunskaper om reseproduktion.
 • kunskaper om svensk alkohollagstiftning samt arbetsuppgifter med anknytning till alkoholservering.
 • kunskaper om marknadsföring, försäljning och entreprenörskap.
 • grundläggande kunskap om bokföring och bokslut.
 • kunskaper om branschen nationellt och internationellt.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel.
För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket Bokning, 1200 poäng som webbtext

Yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete med bokning inom olika delar av besöksnäringen, till exempel hotell och konferensanläggningar.

Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng
Kurskod SEVSEV01

Kurs Besöksnäringen, 100 poäng
Kurs AKTBEO0

Kurs Engelska 6, 100 poäng
Kurskod ENGENG06

Kurs Konferens och evenemang, 100 poäng
Kurskod KONKOF0

Kurs Logi, 100 poäng
Kurskod RECLOG0

Kurs Konferens 1, 100 poäng
Kurskod KONKOF01

Kurs Reception 1, 100 poäng
Kurskod RECREC01

Kurs Affärskommunikation, 100 poäng
Kurskod AFFAFÄ00S

Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng
Kurskod FÖRFÖR01

Kurs Personlig försäljning 1, 100 poäng
Kurskod FÖSPER01

Kurs Telefon- och internetservice, 100 poäng
Kurskod FÖSTEL0

Kurs Konferens 2, 100 poäng
Kurskod KONKON02

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.
 • kunskaper om resmål och resvägar.
 • förmåga att planera, organisera och genomföra möten och evenemang.
 • kunskap om arbete med besöksnäringens olika former av verksamheter.
 • förmåga att arbeta med hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet.
 • kunskap om planering och utförande av receptionsarbete.
 • kunskap om kommunikation i olika affärssammanhang.
 • grundläggande kunskap om bokföring och bokslut.
 • kunskap om telefonförsäljning.
 • kunskaper att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom olika former av logi.
 • kunskaper om branschen nationellt och internationellt.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Arbete kan innefatta bland annat att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer.

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel.
För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete med bokning inom olika delar av besöksnäringen, till exempel hotell och konferensanläggningar.

Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng
Kurskod SEVSEV01

Kurs Besöksnäringen, 100 poäng
Kurs AKTBEO0

Kurs Engelska 6, 100 poäng
Kurskod ENGENG06

Kurs Konferens och evenemang, 100 poäng
Kurskod KONKOF0

Kurs Logi, 100 poäng
Kurskod RECLOG0

Kurs Konferens 1, 100 poäng
Kurskod KONKOF01

Kurs Reception 1, 100 poäng
Kurskod RECREC01

Kurs Affärskommunikation, 100 poäng
Kurskod AFFAFÄ00S

Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng
Kurskod FÖRFÖR01

Kurs Personlig försäljning 1, 100 poäng
Kurskod FÖSPER01

Kurs Telefon- och internetservice, 100 poäng
Kurskod FÖSTEL0

Kurs Konferens 2, 100 poäng
Kurskod KONKON02

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.
 • kunskaper om resmål och resvägar.
 • förmåga att planera, organisera och genomföra möten och evenemang.
 • kunskap om arbete med besöksnäringens olika former av verksamheter.
 • förmåga att arbeta med hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet.
 • kunskap om planering och utförande av receptionsarbete.
 • kunskap om kommunikation i olika affärssammanhang.
 • grundläggande kunskap om bokföring och bokslut.
 • kunskap om telefonförsäljning.
 • kunskaper att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom olika former av logi.
 • kunskaper om branschen nationellt och internationellt.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Arbete kan innefatta bland annat att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer.

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel.
För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket Bokning och försäljning, 1200 poäng, som webbtext

Bokning och försäljning, 1200 poäng Nationellt yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete med bokning och försäljning inom besöksnäringen både via telefon, internet och i direktkontakt.

 • Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng,
  Kurskod SEVSEV01
 • Kurs Besöksnäringen, 100 poäng,
  Kurskod AKTBEO0
 • Kurs Engelska 6, 100 poäng,
  Kurskod ENGENG06
 • KursKonferens och evenemang, 100 poäng,
  Kurskod KONKOF0
 • Kurs Resmål och resvägar, 100 poäng,
  Kurskod RESREM0
 • Kurs Konferens 1, 100 poäng,
  Kurskod KONKOF01
 • Kurs Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng,
  Kurskod AKTAKT0
 • Kurs Hållbar turism, 100 poäng,
  Kurskod RESHAL0
 • Kurs Marknadsföring och försäljning, 100 poäng,
  Kurskod RESMAS0
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  Kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Personlig försäljning 1,
  Kurskod FÖSPER01
 • Kurs Telefon- och internetservice, 100 poäng,
  Kurskod FÖSTEL0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar,
 • kunskaper om resmål och resvägar,
 • förmåga att planera, organisera och genomföra möten och evenemang,
 • förmåga att arbeta med hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet,
 • förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor,
 • kunskaper om branschens påverkan på miljö,
 • kunskaper om marknadsföring och försäljning,
 • Kunskap om telefonförsäljning,
 • grundläggande kunskap om bokföring och bokslut,
 • kunskaper om ett kundrelaterat och målinriktat säljarbete inom handel med varor och tjänster samt kunskaper om kommunikationsteknik,
 • kunskaper om branschen nationellt och internationellt,
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Arbetet innefattar också att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer.

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel. För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Bokning och försäljning, 1200 poäng Nationellt yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete med bokning och försäljning inom besöksnäringen både via telefon, internet och i direktkontakt.

 • Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng,
  Kurskod SEVSEV01
 • Kurs Besöksnäringen, 100 poäng,
  Kurskod AKTBEO0
 • Kurs Engelska 6, 100 poäng,
  Kurskod ENGENG06
 • KursKonferens och evenemang, 100 poäng,
  Kurskod KONKOF0
 • Kurs Resmål och resvägar, 100 poäng,
  Kurskod RESREM0
 • Kurs Konferens 1, 100 poäng,
  Kurskod KONKOF01
 • Kurs Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng,
  Kurskod AKTAKT0
 • Kurs Hållbar turism, 100 poäng,
  Kurskod RESHAL0
 • Kurs Marknadsföring och försäljning, 100 poäng,
  Kurskod RESMAS0
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  Kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Personlig försäljning 1,
  Kurskod FÖSPER01
 • Kurs Telefon- och internetservice, 100 poäng,
  Kurskod FÖSTEL0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar,
 • kunskaper om resmål och resvägar,
 • förmåga att planera, organisera och genomföra möten och evenemang,
 • förmåga att arbeta med hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet,
 • förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor,
 • kunskaper om branschens påverkan på miljö,
 • kunskaper om marknadsföring och försäljning,
 • Kunskap om telefonförsäljning,
 • grundläggande kunskap om bokföring och bokslut,
 • kunskaper om ett kundrelaterat och målinriktat säljarbete inom handel med varor och tjänster samt kunskaper om kommunikationsteknik,
 • kunskaper om branschen nationellt och internationellt,
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Arbetet innefattar också att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer.

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel. För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket Gästvärd, 500 poäng som webbtext

Yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för enklare arbete inom besöksnäringen.

Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng
Kurskod SEVSEV01

Kurs Besöksnäringen, 100 poäng
Kurskod AKTBEO0

Kurs Logi, 100 poäng
Kurskod RECLOG0

Kurs Våningsservice 1, 100 poäng
Kuskod VAIVAI01

Kurs Frukost- och bufféservering, 100 poäng
Kurskod SERFRU0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • kunskaper för enklare arbete inom besöksnäringen.
 • färdigheter av att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.
 • färdigheter i frukost- och bufféservering.
 • kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.
 • färdigheter för arbetsuppgifter inom våningsservice.

Lämpliga kurser att komplettera med

Kurs Drycker och ansvarsfull alkoholhantering, 100 poäng
Kurskod DRYDRC0

Kurs Engelska 5,100 poäng
Kurskod ENGENG05

Kurs Engelska 6, 100 poäng
Kurskod ENGENG06

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel.
För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för enklare arbete inom besöksnäringen.

Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng
Kurskod SEVSEV01

Kurs Besöksnäringen, 100 poäng
Kurskod AKTBEO0

Kurs Logi, 100 poäng
Kurskod RECLOG0

Kurs Våningsservice 1, 100 poäng
Kuskod VAIVAI01

Kurs Frukost- och bufféservering, 100 poäng
Kurskod SERFRU0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • kunskaper för enklare arbete inom besöksnäringen.
 • färdigheter av att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.
 • färdigheter i frukost- och bufféservering.
 • kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.
 • färdigheter för arbetsuppgifter inom våningsservice.

Lämpliga kurser att komplettera med

Kurs Drycker och ansvarsfull alkoholhantering, 100 poäng
Kurskod DRYDRC0

Kurs Engelska 5,100 poäng
Kurskod ENGENG05

Kurs Engelska 6, 100 poäng
Kurskod ENGENG06

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel.
För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket Gästvärd - försäljning-guest relations-eventvärd, 900 poäng som webbtext

Yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete inom besöksnäringen.

Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng
Kurskod SEVSEV01

Kurs Besöksnäringen, 100 poäng
Kurskod AKTBEO0

Kurs Marknadsföring och försäljning, 100 poäng
Kurskod RESMAS0

Kurs Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng
Kurskod AKTAKT0

Kurs Reception 1, 100 poäng
Kurskod RECREC01

Kurs Engelska 5, 100 poäng
Kurskod ENGENG05

Kurs Konferens och evenemang, 100 poäng
Kurskod KONKOF0

Kurs Drycker och ansvarsfull alkoholhantering, 100 poäng
Kurskod DRYDRC0

Kurs Engelska 6, 100 poäng
Kurskod ENGENG06

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • kunskaper för arbete inom besöksnäringen.
 • färdigheter i att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.
 • färdigheter för arbetsuppgifter inom marknadsföring och försäljning.
 • färdigheter för arbetsuppgifter inom aktiviteter och upplevelser.
 • kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.
 • färdigheter för arbetsuppgifter inom olika anläggningar för konferens och evenemang.
 • kunskaper om svensk alkohollagstiftning samt arbetsuppgifter med anknytning till alkoholservering.
 • förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel.
För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete inom besöksnäringen.

Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng
Kurskod SEVSEV01

Kurs Besöksnäringen, 100 poäng
Kurskod AKTBEO0

Kurs Marknadsföring och försäljning, 100 poäng
Kurskod RESMAS0

Kurs Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng
Kurskod AKTAKT0

Kurs Reception 1, 100 poäng
Kurskod RECREC01

Kurs Engelska 5, 100 poäng
Kurskod ENGENG05

Kurs Konferens och evenemang, 100 poäng
Kurskod KONKOF0

Kurs Drycker och ansvarsfull alkoholhantering, 100 poäng
Kurskod DRYDRC0

Kurs Engelska 6, 100 poäng
Kurskod ENGENG06

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • kunskaper för arbete inom besöksnäringen.
 • färdigheter i att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.
 • färdigheter för arbetsuppgifter inom marknadsföring och försäljning.
 • färdigheter för arbetsuppgifter inom aktiviteter och upplevelser.
 • kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.
 • färdigheter för arbetsuppgifter inom olika anläggningar för konferens och evenemang.
 • kunskaper om svensk alkohollagstiftning samt arbetsuppgifter med anknytning till alkoholservering.
 • förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel.
För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket Konferensvärd, 1200 poäng som webbtext

Nationellt yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete med konferensverksamhet inom besöksnäringens olika mötesformer.

Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng

Kurskod SEVSEV01

Kurs Logi, 100 poäng

Kurskod RECLOG0

Kurs Reception 1, 100 poäng

Kurskod RECREC01

Kurs Frukost och bufféservering, 100 poäng

Kurskod SERFRU0

Kurs Besöksnäringen, 100 poäng

Kurskod AKTBEO0

Kurs Engelska 6, 100 poäng

Kurskod ENGEN06

Kurs Konferens och evenemang, 100 poäng

Kurskod KONKOF0

Kurs Konferens 1, 100 poäng

Kurskod KONKOF01

Kurs Konferens 2, 100 poäng

Kurskod KONKON02

Kurs Konferens 3, 100 poäng

Kurskod KONKON03

Kurs Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng

Kurskod AKTAKT0

Kurs Drycker och ansvarsfull alkoholhantering, 100 poäng

Kurskod DRYDRC0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.

• kunskaper om besöksnäringen.

• förmåga att planera, organisera och genomföra möten och evenemang.

• kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.

• förmåga att arbeta med hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet.

• kunskap om planering och utförande av receptionsarbete.

• förmåga att planera och organisera frukost- och bufféservering.

• förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor.

• kunskaper om svensk alkohollagstiftning samt arbetsuppgifter med anknytning till alkoholservering.

• kunskaper om servering av mat och dryck i matsal.

• kunskaper om branschen nationellt och internationellt.

• kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Arbete kan innefatta bland annat att välkomna kursledare och deltagare, boka, sälja och planera möten eller evenemang samt att duka upp bufféer.

Lämpliga kurser att komplettera med

Kurs Resmål och resvägar, 100 poäng

Kurskod RESREM0

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Nationellt yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete med konferensverksamhet inom besöksnäringens olika mötesformer.

Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng

Kurskod SEVSEV01

Kurs Logi, 100 poäng

Kurskod RECLOG0

Kurs Reception 1, 100 poäng

Kurskod RECREC01

Kurs Frukost och bufféservering, 100 poäng

Kurskod SERFRU0

Kurs Besöksnäringen, 100 poäng

Kurskod AKTBEO0

Kurs Engelska 6, 100 poäng

Kurskod ENGEN06

Kurs Konferens och evenemang, 100 poäng

Kurskod KONKOF0

Kurs Konferens 1, 100 poäng

Kurskod KONKOF01

Kurs Konferens 2, 100 poäng

Kurskod KONKON02

Kurs Konferens 3, 100 poäng

Kurskod KONKON03

Kurs Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng

Kurskod AKTAKT0

Kurs Drycker och ansvarsfull alkoholhantering, 100 poäng

Kurskod DRYDRC0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.

• kunskaper om besöksnäringen.

• förmåga att planera, organisera och genomföra möten och evenemang.

• kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.

• förmåga att arbeta med hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet.

• kunskap om planering och utförande av receptionsarbete.

• förmåga att planera och organisera frukost- och bufféservering.

• förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor.

• kunskaper om svensk alkohollagstiftning samt arbetsuppgifter med anknytning till alkoholservering.

• kunskaper om servering av mat och dryck i matsal.

• kunskaper om branschen nationellt och internationellt.

• kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Arbete kan innefatta bland annat att välkomna kursledare och deltagare, boka, sälja och planera möten eller evenemang samt att duka upp bufféer.

Lämpliga kurser att komplettera med

Kurs Resmål och resvägar, 100 poäng

Kurskod RESREM0

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket Receptionist, 1200 poäng som webbtext, reviderat 190701

Nationellt yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete i reception inom olika former av logi, till exempel camping och olika sorters hotell.

Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng

Kurskod SEVSEV01

Kurs Besöksnäringen, 100 poäng

Kurskod AKTBEO0

Kurs Engelska 6, 100 poäng

Kurskod ENGENG06

Kurs Konferens och evenemang, 100 poäng

Kurskod KONKOF0

Kurs Logi, 100 poäng

Kurskod RECLOG0

Kurs Konferens 1, 100 poäng

Kurskod KONKOF01

Kurs Reception 1, 100 poäng

Kurs RECREC01

Kurs Frukost och bufféservering, 100 poäng

Kurkod SERFRU0

Kurs Reception 2, 100 poäng

Kurskod VAIVAI02

Kurs Reception 3, 100 poäng

Kurskod RECREC03

Kurs Drycker och ansvarsfull alkoholservering, 100 poäng

Kurskod DRYDDRC0

Kurs Våningsservice 1, 100 poäng

Kurskod VAIVA101

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.

• kunskaper om besöksnäringen.

• förmåga att planera, organisera och genomföra möten och evenemang.

• kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.

• förmåga att arbeta med hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet.

• kunskap om planering och utförande av receptionsarbete.

• förmåga att planera och organisera frukost- och bufféservering.

• kunskaper om arbetsuppgifter inom våningsservice.

• förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor.

• kunskaper om branschen nationellt och internationellt.

• kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Arbete kan innefatta bland annat att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer.

Lämpliga kurser att komplettera med

Kurs Resmål och resvägar, 100 poäng

Kurskod RESREM0

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel. För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Nationellt yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete i reception inom olika former av logi, till exempel camping och olika sorters hotell.

Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng

Kurskod SEVSEV01

Kurs Besöksnäringen, 100 poäng

Kurskod AKTBEO0

Kurs Engelska 6, 100 poäng

Kurskod ENGENG06

Kurs Konferens och evenemang, 100 poäng

Kurskod KONKOF0

Kurs Logi, 100 poäng

Kurskod RECLOG0

Kurs Konferens 1, 100 poäng

Kurskod KONKOF01

Kurs Reception 1, 100 poäng

Kurs RECREC01

Kurs Frukost och bufféservering, 100 poäng

Kurkod SERFRU0

Kurs Reception 2, 100 poäng

Kurskod VAIVAI02

Kurs Reception 3, 100 poäng

Kurskod RECREC03

Kurs Drycker och ansvarsfull alkoholservering, 100 poäng

Kurskod DRYDDRC0

Kurs Våningsservice 1, 100 poäng

Kurskod VAIVA101

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.

• kunskaper om besöksnäringen.

• förmåga att planera, organisera och genomföra möten och evenemang.

• kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.

• förmåga att arbeta med hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet.

• kunskap om planering och utförande av receptionsarbete.

• förmåga att planera och organisera frukost- och bufféservering.

• kunskaper om arbetsuppgifter inom våningsservice.

• förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor.

• kunskaper om branschen nationellt och internationellt.

• kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Arbete kan innefatta bland annat att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer.

Lämpliga kurser att komplettera med

Kurs Resmål och resvägar, 100 poäng

Kurskod RESREM0

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel. För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket bas - våningsservice, 700 poäng, som webbtext, reviderat 190701

Nationellt yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete med våningsservice inom besöksnäringen till exempel med arbetsområden inom logi, konferens, reception, frukost, städning och underhåll av rum och utrymmen.

Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng

Kurskod SEVSEV01

Kurs Logi, 100 poäng

Kurskod RECLOG0

Kurs Reception 1, 100 poäng

Kurskod RECREC01

Kurs Frukost och bufféservering, 100 poäng

Kurskod SERFRU0

Kurs Våningsservice 1, 100 poäng

Kurskod VAIVAI01

Kurs Våningsservice 2, 100 poäng

Kurskod VAIVAI02

Kurs Våningsservice 3, 100 poäng

Kurskod VAIVAI03

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.

• kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.

• förmåga att arbeta med hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet.

• kunskap om planering och utförande av receptionsarbete.

• förmåga att planera och organisera frukost- och bufféservering.

• kunskaper om organisation och planering av arbetet inom våningsservice.

• kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Nationellt yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete med våningsservice inom besöksnäringen till exempel med arbetsområden inom logi, konferens, reception, frukost, städning och underhåll av rum och utrymmen.

Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng

Kurskod SEVSEV01

Kurs Logi, 100 poäng

Kurskod RECLOG0

Kurs Reception 1, 100 poäng

Kurskod RECREC01

Kurs Frukost och bufféservering, 100 poäng

Kurskod SERFRU0

Kurs Våningsservice 1, 100 poäng

Kurskod VAIVAI01

Kurs Våningsservice 2, 100 poäng

Kurskod VAIVAI02

Kurs Våningsservice 3, 100 poäng

Kurskod VAIVAI03

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.

• kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.

• förmåga att arbeta med hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet.

• kunskap om planering och utförande av receptionsarbete.

• förmåga att planera och organisera frukost- och bufféservering.

• kunskaper om organisation och planering av arbetet inom våningsservice.

• kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Senast uppdaterad 16 november 2020