Yrkespaket naturbruk

Nationella yrkespaket med kurser från Naturbruksprogrammet på gymnasial nivå.

Yrkespaket Djurskötare i mjölkproduktion, 600 poäng som webbtext

Nationellt yrkespaket med kurser från naturbruksprogrammet utformat för arbete inom området mjölkproduktion.

Kurs Djuren i naturbruket, 100 poäng
Kurskod DJUDJR0

Kurs Lantbruksdjur 1, 100 poäng
Kurskod LANLAN01

Kurs Biologi naturbruk- Djurens biologi, 100 poäng
Kurskod BIGDJE0

Kurs (Naturbruk), 200 poäng
Kurskod NAUNAU0

Kurs Fordon och redskap, 100 poäng
Kurskod FOHFOR0

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta inom lantbrukssektorn med mjölkproduktion.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess med viss företagsekonomisk förståelse.
 • förmåga att göra rimlighetsbedömningar med avseende på till exempel fodergivor.
 • kunskaper om arbetsmiljöfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande.

Lämpliga kurser att komplettera med

Kurs Lantbruksdjur 2, 100 poäng
Kurskod ANLAN02

Kurs Lantbruksdjur specialisering, 100 poäng
Kurskod LANLAN00S

Byggnadsunderhåll, 100 poäng
Kurskod NARBYA0

Kurs Biologi 1, 100 poäng
Kurskod BIOBIO01

Övrigt

Kurs inom parentes anses inte nödvändig om den studerande har körkort och några års arbetslivserfarenhet.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Nationellt yrkespaket med kurser från naturbruksprogrammet utformat för arbete inom området mjölkproduktion.

Kurs Djuren i naturbruket, 100 poäng
Kurskod DJUDJR0

Kurs Lantbruksdjur 1, 100 poäng
Kurskod LANLAN01

Kurs Biologi naturbruk- Djurens biologi, 100 poäng
Kurskod BIGDJE0

Kurs (Naturbruk), 200 poäng
Kurskod NAUNAU0

Kurs Fordon och redskap, 100 poäng
Kurskod FOHFOR0

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta inom lantbrukssektorn med mjölkproduktion.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess med viss företagsekonomisk förståelse.
 • förmåga att göra rimlighetsbedömningar med avseende på till exempel fodergivor.
 • kunskaper om arbetsmiljöfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande.

Lämpliga kurser att komplettera med

Kurs Lantbruksdjur 2, 100 poäng
Kurskod ANLAN02

Kurs Lantbruksdjur specialisering, 100 poäng
Kurskod LANLAN00S

Byggnadsunderhåll, 100 poäng
Kurskod NARBYA0

Kurs Biologi 1, 100 poäng
Kurskod BIOBIO01

Övrigt

Kurs inom parentes anses inte nödvändig om den studerande har körkort och några års arbetslivserfarenhet.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket Skötsel av utemiljöer, 600 poäng som webbtext

Nationellt yrkespaket med kurser från naturbruksprogrammet utformat för arbete med skötsel av utemiljöer.

Kurs Marken och växternas biologi, 100 poäng
Kurskod BIGMAN0

Kurs Växtkunskap 1, 100 poäng
Kurs VÄXVÄX01

Kurs Skötsel av utemiljöer, 100 poäng
Kurskod SKÖSKÖ0

Kurs (Naturbruk), 200 poäng
Kurskod NAUNAU0

Kurs (Fordon och redskap), 100 pong
Kurskod FOHFOR0

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta inom trädgårdssektorn med skötsel av utemiljöer.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess med vissföretagsekonomisk förståelse.
 • kunskaper om arbetsmiljöfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande.

Lämpliga kurser att komplettera med

Kurs Beskärning och trädvård, 100 poäng
Kurskod SKÖBEK0

Trädgårdsanläggning 1, 100 poäng
Kurskod TRDTRÄ01

Övrigt

Kurs inom parentes anses inte nödvändiga om den studerande har körkort och några års arbetslivserfarenhet.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Nationellt yrkespaket med kurser från naturbruksprogrammet utformat för arbete med skötsel av utemiljöer.

Kurs Marken och växternas biologi, 100 poäng
Kurskod BIGMAN0

Kurs Växtkunskap 1, 100 poäng
Kurs VÄXVÄX01

Kurs Skötsel av utemiljöer, 100 poäng
Kurskod SKÖSKÖ0

Kurs (Naturbruk), 200 poäng
Kurskod NAUNAU0

Kurs (Fordon och redskap), 100 pong
Kurskod FOHFOR0

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta inom trädgårdssektorn med skötsel av utemiljöer.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess med vissföretagsekonomisk förståelse.
 • kunskaper om arbetsmiljöfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande.

Lämpliga kurser att komplettera med

Kurs Beskärning och trädvård, 100 poäng
Kurskod SKÖBEK0

Trädgårdsanläggning 1, 100 poäng
Kurskod TRDTRÄ01

Övrigt

Kurs inom parentes anses inte nödvändiga om den studerande har körkort och några års arbetslivserfarenhet.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Senast uppdaterad 18 februari 2021