Yrkespaket vård och omsorg

Nationella yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet.

Obs! Kursen vård och omsorg specialisering har reviderats och poängen har utökats från 50 till 100. Den reviderade ämnesplanen får tillämpas inom vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2020 och ersätter tidigare 2 x 50 poäng vård och omsorg specialisering inom yrkespaketet för undersköterskor.

Från och med 1 juli 2021 kommer yrkespaketen genomgå större förändringar. Du kan se dem redan nu i länkarna nedan.

Gymnasiearbetet ingår inte i Skolverkets yrkespaket, dock ska en elev som utöver ett yrkespaket även läser mot en gymnasieexamen inom vuxenutbildningen genomföra gymnasiearbetet.

Yrkespaket Undersköterska 1500 poäng, som webbtext, reviderat 200701

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska.

 • Kurs Hälsopedagogik, 100 poäng,
  Kurskod HALHAL0
 • Kurs Medicin 1, 150 poäng,
  Kurskod MEDMED01
 • Kurs Etik och människans livsvillkor, 100 poäng,
  Kurskod MÄNETI0
 • Kurs Psykiatri 1, 100 poäng,
  Kurskod PSYPSY01
 • Kurs Psykologi 1, 50 poäng,
  Kurskod PSKPSY01
 • Kurs Specialpedagogik 1, 100 poäng,
  Kurskod SPCSPE01
 • Kurs Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng,
  Kurskod VÅRVÅR01
 • Kurs Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng,
  Kurskod VÅRVÅR0
 • Valfria kurser från programfördjupningen inom vård- och omsorgsprogrammet (ej engelska eller matematik), totalt 300 poäng.
 • Kurs Svenska 1, 100 poäng,
  Kurskod SVESVE01

eller

 • Kurs Svenska som andraspråk 1, 100 poäng,
  kurskod SVASVA01
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng,
  Kurskod SAMSAM01a1
 • Kurs Vård och omsorg specialisering, 100 poäng,
  kurskod VADVAD00S

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling.
 • förmåga att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet.
 • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

För att bli behörig till högskolestudier eller studier inom Yrkeshögskolan behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser som leder till yrkesexamen omfattande 2 400 poäng varav 100 poäng är ett godkänt gymnasiearbete. Yrkesexamen behöver då inkludera kurser som ger grundläggande behörighet.

Goda kunskaper i svenska krävs. Övriga språkkunskaper är en fördel.

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska.

 • Kurs Hälsopedagogik, 100 poäng,
  Kurskod HALHAL0
 • Kurs Medicin 1, 150 poäng,
  Kurskod MEDMED01
 • Kurs Etik och människans livsvillkor, 100 poäng,
  Kurskod MÄNETI0
 • Kurs Psykiatri 1, 100 poäng,
  Kurskod PSYPSY01
 • Kurs Psykologi 1, 50 poäng,
  Kurskod PSKPSY01
 • Kurs Specialpedagogik 1, 100 poäng,
  Kurskod SPCSPE01
 • Kurs Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng,
  Kurskod VÅRVÅR01
 • Kurs Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng,
  Kurskod VÅRVÅR0
 • Valfria kurser från programfördjupningen inom vård- och omsorgsprogrammet (ej engelska eller matematik), totalt 300 poäng.
 • Kurs Svenska 1, 100 poäng,
  Kurskod SVESVE01

eller

 • Kurs Svenska som andraspråk 1, 100 poäng,
  kurskod SVASVA01
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng,
  Kurskod SAMSAM01a1
 • Kurs Vård och omsorg specialisering, 100 poäng,
  kurskod VADVAD00S

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling.
 • förmåga att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet.
 • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

För att bli behörig till högskolestudier eller studier inom Yrkeshögskolan behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser som leder till yrkesexamen omfattande 2 400 poäng varav 100 poäng är ett godkänt gymnasiearbete. Yrkesexamen behöver då inkludera kurser som ger grundläggande behörighet.

Goda kunskaper i svenska krävs. Övriga språkkunskaper är en fördel.

Yrkespaket Vårdbiträde 800 poäng som webbtext

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde.

 • Kurs Hälsopedagogik, 100 poäng,
  Kurskod HALHAL0
 • Kurs Medicin 1, 150 poäng,
  Kurskod MEDMED01
 • Kurs Etik och människans livsvillkor, 100 poäng,
  Kurskod MÄNETI0
 • Kurs Psykiatri 1, 100 poäng,
  Kurskod PSYPSY01
 • Kurs Psykologi 1, 50 poäng,
  Kurskod PSKPSY01
 • Kurs Specialpedagogik 1, 100 poäng,
  Kurskod SPCSPE01
 • Kurs Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng,
  Kurskod VÅRVÅR01

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • grundläggande kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • grundläggande förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med

 • Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150 poäng
 • Svenska 1 alternativt svenska som andraspråk 1 SVESVE01 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 poäng
 • Valfria kurser från programfördjupningen inom vård- och omsorgsprogrammet (ej engelska eller matematik), 300 poäng
 • Vård och omsorg specialisering VADVAR00S 50 poäng
 • Vård och omsorg specialisering VADVAR00S 50 poäng

Övrigt

Goda kunskaper i svenska krävs. Övriga språkkunskaper är en fördel. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde.

 • Kurs Hälsopedagogik, 100 poäng,
  Kurskod HALHAL0
 • Kurs Medicin 1, 150 poäng,
  Kurskod MEDMED01
 • Kurs Etik och människans livsvillkor, 100 poäng,
  Kurskod MÄNETI0
 • Kurs Psykiatri 1, 100 poäng,
  Kurskod PSYPSY01
 • Kurs Psykologi 1, 50 poäng,
  Kurskod PSKPSY01
 • Kurs Specialpedagogik 1, 100 poäng,
  Kurskod SPCSPE01
 • Kurs Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng,
  Kurskod VÅRVÅR01

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • grundläggande kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • grundläggande förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med

 • Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150 poäng
 • Svenska 1 alternativt svenska som andraspråk 1 SVESVE01 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 poäng
 • Valfria kurser från programfördjupningen inom vård- och omsorgsprogrammet (ej engelska eller matematik), 300 poäng
 • Vård och omsorg specialisering VADVAR00S 50 poäng
 • Vård och omsorg specialisering VADVAR00S 50 poäng

Övrigt

Goda kunskaper i svenska krävs. Övriga språkkunskaper är en fördel. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Senast uppdaterad 18 februari 2021