Yrkespaket bygg och anläggning

Nationella yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasial nivå.

Innehåll i yrkespaketen

Yrkespaketen är sammansatta av ett antal kurser. Läs mer om paketens innehåll, kurser och målen med utbildningen under respektive yrkespaket.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med att framföra olika mobila arbetsmaskiner samt att utföra daglig service och underhåll på dessa.

Paketkod: BAXAAN

 • Kurs Anläggningsförare — process, 100 poäng,
  kurskod ANAANL0
 • Kurs Anläggningsförare 1, 200 poäng,
  kurskod ANAANA01
 • Kurs Anläggningsförare 2, 200 poäng,
  kurskod, ANAANA02
 • Kurs Anläggningsförare 3, 200 poäng,
  kurskod ANAANA03
 • Kurs Anläggningsförare 4, 200 poäng,
  kurskod ANAANA04
 • Kurs Anläggning — ledningsbyggnad, 200 poäng,
  kurskod ANLANÄ0
 • Kurs Anläggning — vägbyggnad,
  100 poäng,kurskod ANLANN0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Kunskaper om trafikkunskap och färdigheter i att praktiskt tillämpa dessa vid framförande av anläggningsfordon.
 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete.
 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal 2020 finns på BYN.se.

Körkort (B) en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Anläggningsförare, 1200 poäng Pdf, 295 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av beläggningsarbeten.

Paketkod: BAXABN

 • Kurs Anläggningsprocessen, 200 poäng,
  kurskod ANLANS0
 • Kurs Anläggning 1, 100 poäng,
  kurskod ANLANL01
 • Kurs Anläggning 2, 200 poäng,
  kurskod ANLANL02
 • Kurs Beläggning, 200 poäng,
  kurskod BELBEL0
 • Kurs Beläggningsarbeten, 100 poäng,
  kurskod BELBEÄ0
 • Kurs Beläggningsmaskiner, 100 poäng,
  kurskod BELBEG0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom markarbeten för vägar, samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.
 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
 • Kunskaper om säkerhet på väg och färdigheter i att praktiskt tillämpa dessa.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal 2020 finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Beläggningsarbetare, 900 poäng Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med berghantering som borrning och sprängning av bergmaterial.

Paketkod: BAXACN

 • Kurs Anläggningsprocessen, 200 poäng,
  kurskod ANLANS0
 • Kurs Anläggning 1, 100 poäng,
  kurskod ANLANL01
 • Kurs Anläggning 2, 200 poäng,
  kurskod ANLANL02
 • Kurs Bergarbeten, 200 poäng,
  kurskod BERBER0
 • Kurs Bergborrning, 200 poäng,
  kurskod BERBEB0
 • Kurs Bergmaskiner, 100 poäng,
  kurskod BERBEM0
 • Kurs Bergsprängning, 200 poäng,
  kurskod BERBEP0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom berg- och markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar.
 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal 2020 finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Bergarbetare, 1200 poäng Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete som betongarbetare med bland annat formsättning, armering och betonggjutningar.

Paketkod: BAXADN

 • Kurs Husbyggnadsprocessen, 200 poäng,
  kurskod HUSHUB0
 • Kurs Husbyggnad 1, 100 poäng,
  kurskod, HUSHUS01
 • Kurs Husbyggnad 2, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS02
 • Kurs Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS03
 • Kurs Betong 1 lågform och platta på mark, 100 poäng,
  kurskod BETBET01
 • Kurs Betong 2 väggar och pelare, 100 poäng,
  kurskod BETBET02
 • Kurs Betong 3 bärlag, 100 poäng,
  kurskod BETBET03
 • Kurs Betong 4 Golv, 100 poäng,
  kurskod BETBET04

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler eller arbetsuppgifter inom broar och anläggningskonstruktioner.
 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal 2020 finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Betongarbetare, 1100 poäng Pdf, 247 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av glasarbeten inom bygg- och bilglas.

Paketkod: BAXAEN

 • Kurs Husbyggnadsprocessen, 200 poäng,
  kurskod HUSHUB0
 • Kurs Husbyggnad 1, 100 poäng,
  kurskod HUSHUS01
 • Kurs Husbyggnad 2, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS02
 • Kurs Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng
  kurskod HUSHUS03
 • Kurs Specialyrken 1, 100 poäng,
  kurskod HUBSPC01S
 • Kurs Specialyrken 2, 200 poäng,
  Kurskod HUBSPC02S
 • Kurs Specialyrken 3, 200 poäng
  kurskod HUBSPC02S

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler samt hantering och montering av olika glaskonstruktioner
  Kunskaper om estetiska och skyddande värden.
 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation och vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka anställning som lärling. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du efter 5 500 timmar och godkänt yrkesprov ditt yrkesbevis. Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Glastekniker, 1200 poäng, uppdaterad 180201 Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete som golvläggare med läggning av olika golvmaterial såsom plastmattor och homogena parkettgolv och uppsättning av olika väggmattor.

Paketkod: BAXAFN

 • Kurs Husbyggnadsprocessen, 200 poäng,
  kurskod HUSHUB0
 • Husbyggnad 1, 100 poäng,
  kurskod HUSHUS01
 • Husbyggnad 2, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS02
 • Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS03
 • Golvläggning 1, 100 poäng,
  kurskod GOLGOL01
 • Golvläggning 2 våtrum, 100 poäng,
 • kurskod GOLGOL02
 • Golvläggning 3 trä och laminat, 200 poäng,
  kurskod GOLGOL03 200

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal 2020 finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Golvläggare, 1100 poäng Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete som håltagare med bland annat håltagning i olika byggmaterial.

Paketkod: BAXAGN

 • Kurs Husbyggnadsprocessen, 200 poäng,
  kurskod HUSHUB0
 • Kurs Husbyggnad 1, 100 poäng,
  kurskod HUSHUS01
 • Kurs Husbyggnad 2, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS02
 • Kurs Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS03
 • Kurs Specialyrken 1, 100 poäng,
  kurskod HUBSPC01S
 • Kurs Specialyrken 2, 200 poäng,
  kurskod HUBSPC02S

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler eller arbetsuppgifter inom broar och andra anläggningskonstruktioner.
 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal 2020 finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Håltagare, 1000 poäng Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av murnings- och putsarbeten.

Paketkod: BAXAHN

 • Kurs Husbyggnadsprocessen, 200 poäng,
  kurskod HUSHUB0
 • Husbyggnad 1, 100 poäng,
  kurskod HUSHUS01
 • Kurs Husbyggnad 2, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS02
 • Kurs Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng,
  kurskod, HUSHUS03
 • Mur- och putsverk 1 grundmurar, 100 poäng,
  kurskod MURMUR01
 • Kurs Mur- och putsverk 2 murverk, 100 poäng,
  kurskod MURMUR02
 • Kurs Mur- och putsverk 3 puts, 100 poäng,
  kurskod MURMUR03

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler samt hantering och utförande av olika mur- och putsverk.
 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal 2020 finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Murare, 1000 poäng Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av målningsarbeten inom byggbranschen.

Paketkod: BAXAIN

 • Kurs Måleriprocessen, 200 poäng,
  kurskod MARMAL0
 • Kurs Måleri 1, 200 poäng,
  kurskod MARMAL01
 • Kurs Måleri 2, 200 poäng,
  kurskod MARMAL02
 • Kurs Måleri 3, 200 poäng,
  kurskod MARMAL03
 • Kurs Måleri 4, 200 poäng,
  kurskod MARMAL04

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor samt uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial.
 • Kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.
 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka anställning som lärling. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6800 timmar.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Målare, 1000 poäng Pdf, 138 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av plattsättning.

Paketkod: BAXAJN

 • Kurs Husbyggnadsprocessen, 200 poäng,
  kurskod HUSHUB0
 • Kurs Husbyggnad 1, 100 poäng,
  kurskod HUSHUS01
 • Kurs Husbyggnad 2, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS02
 • Kurs Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS03
 • Specialyrken 1, 100 poäng,
  kurskod HUBSPC01S
 • Specialyrken 2, 200 poäng,
  kurskod HUBSPC02S
 • Specialyrken 3, 200 poäng,
  kurskod HUBSPC03S

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler samt uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial.
 • Kunskaper om estetiska och skyddande värden.
 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation och vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal 2020 finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Plattsättare, 1200 poäng Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av plåtslageriarbeten inom byggbranschen.

Paketkod: BAXAKN

 • Kurs Plåtslageriprocessen, 200 poäng,
  kurskod PLÅPLS0
 • Kurs Plåtslageri — grunder , 100 poäng,
  kurskod PLÅPLÅ0
 • Kurs Byggnadsplåtslageri 1, 200 poäng,
  kurskod PLTBYG01
 • Kurs Byggnadsplåtslageri 2, 200 poäng,
  kurskod PLTBYG02 200
 • Kurs Byggnadsplåtslageri 3, 200 poäng,
  kurskod PLTBYG03
 • Kurs Ventilationsplåtslageri 1, 100 poäng,
  kurskod VELVET01

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom byggnads- och ventilationsplåtslageri för yttre klimatskydd och inneklimat i en kombination av design och teknisk funktion.
 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.

Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du har klarat yrkesprovet som du har rätt att göra när du kommit upp i 5 350 timmar.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Plåtslagare, 1000 poäng Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av stenbeläggningsarbeten.

Paketkod: BAXALN

 • Kurs Husbyggnadsprocessen, 200 poäng,
  kurskod HUSHUB0
 • Kurs Husbyggnad 1, 100 poäng,
  kurskod HUSHUS01
 • Husbyggnad 2, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS02
 • Kurs Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS03
 • Kurs Specialyrken 1, 100 poäng,
  kurskod HUBSPC01S
 • Kurs Specialyrken 2, 200 poäng,
  kurskod HUBSPC02S
 • Kurs Specialyrken 3, 200 poäng,
  kurskod HUBSPC03S

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler samt att utföra arbetsuppgifter inom markarbeten för gröna ytor samt platt- och stenbeläggningar.
 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande. • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal 2020 finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Stenmontör, 1200 poäng Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av ställningsbyggnationer.

Paketkod: BAXAMN

 • Kurs Husbyggnadsprocessen, 200 poäng,
  kurskod HUSHUB0
 • Kurs Husbyggnad 1, 100 poäng,
  kurskod HUSHUS01
 • Kurs Husbyggnad 2, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS02
 • Kurs Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS03
 • Kurs Specialyrken 1, 100 poäng
  kurskod HUBSPC01S
 • Kurs Specialyrken 2, 200 poäng,
  kurskod HUBSPC02S
 • Kurs Specialyrken 3, 200 poäng,
  kurskod HUBSPC03S

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom ställningsbyggnad vid husbyggnad av bostäder och lokaler eller inom broar och andra anläggningskonstruktioner.
 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal 2020 finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Ställningsbyggare, 1200 poäng Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av utvändiga takarbeten.

Paketkod: BAXANN

 • Kurs Husbyggnadsprocessen, 200 poäng,
  kurskod HUSHUB0
 • Kurs Husbyggnad 1, 100 poäng,
  kurskod HUSHUS01
 • Kurs Husbyggnad 2, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS02
 • Kurs Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS03
 • Kurs Specialyrken 1, 100 poäng,
  kurskod HUBSPC01S
 • Kurs Specialyrken 2, 200 poäng,
  kurskod HUBSPC02S
 • Specialyrken 3, 200 poäng,kurskod HUBSPC03S

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler.
 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal 2020 finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Takmontör, 1200 poäng Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av träarbeten inom husbyggnad.

Paketkod: BAXAON

 • Kurs Husbyggnadsprocessen, 200 poäng,
  kurskod HUSHUB0
 • Kurs Husbyggnad 1, 100 poäng,
  kurskod HUSHUS01
 • Kurs Husbyggnad 2, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS02
 • Kurs Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS03
 • Kurs Trä 1 stommar, 100 poäng,
  Kurskod TRÄTRK01
 • Kurs Trä 2 beklädnad, 100 poäng,
  kurskod TRÄTRK02
 • Kurs Trä 3 montage, 100 poäng,
  TRÄTRK03

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler eller arbetsuppgifter inom broar och andra anläggningskonstruktioner.
 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal 2020 finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Träarbetare, 1000 poäng Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av undertaksmontage.

Paketkod: BAXAPN

 • Kurs Husbyggnadsprocessen, 200 poäng,
  kurskod HUSHUB0
 • Kurs Husbyggnad 1, 100 poäng,
  kurskod HUSHUS01
 • Kurs Husbyggnad 2, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS02
 • Kurs Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS03
 • Kurs Specialyrken 1, 100 poäng,
  kurskod HUBSPC01S
 • Kurs Specialyrken 2, 200 poäng,
  kurskod HUBSPC02S
 • Kurs Specialyrken 3, 200 poäng,
  kurskod HUBSPC03S

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler.
 • Kunskaper om estetiska och skyddande värden.
 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal 2020 finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Undertaksmontör, 1200 poäng Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av anläggningsarbeten.

Paketkod: BAXAQN

 • Kurs Anläggningsprocessen, 200 poäng,
  kurskod ANLANS0
 • Kurs Anläggning 1, 100 poäng,
  kurskod ANLANL01
 • Kurs Anläggning 2, poäng 200,
  kurskod ANLANL02
 • Kurs Anläggning stensättning, 100 poäng,
  kurskod ANLANG0
 • Kurs Anläggning ledningsbyggnad, 200 poäng,
  kurskod ANLANÄ
 • Kurs Anläggning vägbyggnad, 100 poäng,
  kurskod ANLANN0
 • Kurs Anläggning — gröna ytor, 200 poäng,
  kurskod ANLANL0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar
 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal 2020 finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Väg- och anläggningsarbetare, 1100 poäng Pdf, 184 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 07 juli 2023