Yrkespaket handel och administration

Nationella yrkespaket med kurser från Handels- och administrationsprogrammet på gymnasial nivå.

Yrkespaket Administratör, 400 poäng som webbtext

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med administration, service och kommunikation inom företag och organisationer.

 • Kursen Administration 1 , 100 poäng,
  kurskod 1 ADMADM01
 • Kursen Administration 2 , 100 poäng,
  kurskod ADMADM02
 • Kursen Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kursen Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.

• Förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och inom offentlig förvaltning.

• Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

• Förmåga att utföra kundservice.

• Grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Lämpliga kurser att komplettera med

 • Servicekunskap FÖSSEV0 100 poäng
 • Receptions- och konferensservice ADMREC0 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket administratör 400 poäng som utskrivbar pdf Pdf, 43 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 43 kB)

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med administration, service och kommunikation inom företag och organisationer.

 • Kursen Administration 1 , 100 poäng,
  kurskod 1 ADMADM01
 • Kursen Administration 2 , 100 poäng,
  kurskod ADMADM02
 • Kursen Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kursen Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.

• Förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och inom offentlig förvaltning.

• Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

• Förmåga att utföra kundservice.

• Grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Lämpliga kurser att komplettera med

 • Servicekunskap FÖSSEV0 100 poäng
 • Receptions- och konferensservice ADMREC0 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket administratör 400 poäng som utskrivbar pdf Pdf, 43 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 43 kB)

Yrkespaket Assistent marknadsföring, 700 poäng som webbtext

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete på ett företags marknadsavdelning.

 • Kurs Administration 1, 100 poäng,
  kurskod ADMADM01
 • Kurs Affärskommunikation, 100 poäng,
  kurskod AFFAFÄ00S
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Information och kommunikation 2, 100 poäng,
  kurskod INFINF02
 • Kurs Intern och extern kommunikation, 100 poäng,
  kurskod INFINE0
 • Kurs Marknadsföring, 100 poäng,
  kurskod FÖRMAD0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att söka och värdera information från olika branscher och områden
 • grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Arbete kan till exempel innebära att ta fram informations- och reklammaterial, samt att planera och utvärdera marknadsföringskampanjer.


Lämpliga kurser att komplettera med är

 • Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100 poäng.
 • Engelska 6 ENGENG06 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete på ett företags marknadsavdelning.

 • Kurs Administration 1, 100 poäng,
  kurskod ADMADM01
 • Kurs Affärskommunikation, 100 poäng,
  kurskod AFFAFÄ00S
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Information och kommunikation 2, 100 poäng,
  kurskod INFINF02
 • Kurs Intern och extern kommunikation, 100 poäng,
  kurskod INFINE0
 • Kurs Marknadsföring, 100 poäng,
  kurskod FÖRMAD0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att söka och värdera information från olika branscher och områden
 • grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Arbete kan till exempel innebära att ta fram informations- och reklammaterial, samt att planera och utvärdera marknadsföringskampanjer.


Lämpliga kurser att komplettera med är

 • Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100 poäng.
 • Engelska 6 ENGENG06 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket Ekonomi- och redovisningsassistent, 700 poäng som webbtext

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med till exempel ett företags bokföring, utbetalningar och löner.

 • Kurs Affärsjuridik, 100 poäng,
  kurskod JURAFF0
 • Kurs Affärskommunikation, 100 poäng,
  kurskod AFFAFÄ00S
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Företagsekonomi 2, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR02
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Personaladministration, 100 poäng,
  kurskod ADMPER0
 • Kurs Redovisning 2, 100 poäng,
  kurskod FÖRRED02

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning
 • förmåga att söka och värdera information från olika branscher och områden
 • grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess

Övrigt

Lämpliga kurser att komplettera med är

 • Programhantering INFPRG0, 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med till exempel ett företags bokföring, utbetalningar och löner.

 • Kurs Affärsjuridik, 100 poäng,
  kurskod JURAFF0
 • Kurs Affärskommunikation, 100 poäng,
  kurskod AFFAFÄ00S
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Företagsekonomi 2, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR02
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Personaladministration, 100 poäng,
  kurskod ADMPER0
 • Kurs Redovisning 2, 100 poäng,
  kurskod FÖRRED02

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning
 • förmåga att söka och värdera information från olika branscher och områden
 • grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess

Övrigt

Lämpliga kurser att komplettera med är

 • Programhantering INFPRG0, 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket HR-assistent, 700 poäng som webbtext

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med till exempel administration av anställningsavtal, frågor som rör arbetsmiljö och arbetsrätt samt rekryteringsarbete inom företag och organisationer.

 • Kurs Administration 1, 100 poäng,
  kurskod ADMADM01
 • Kurs Administration 2, 100 poäng,
  kurskod ADMADM02
 • Kurs Affärskommunikation, 100 poäng,
  kurskod AFFAFÄ00S
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Ledarskap och organisation, 100 poäng,
  kurskod LEDLED0
 • Kurs Personaladministration, 100 poäng,
  kurskod ADMPER0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning
 • förmåga att utföra kundservice
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Lämpliga kurser att komplettera med är

 • Information och kommunikation 2 INFINF02, 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med till exempel administration av anställningsavtal, frågor som rör arbetsmiljö och arbetsrätt samt rekryteringsarbete inom företag och organisationer.

 • Kurs Administration 1, 100 poäng,
  kurskod ADMADM01
 • Kurs Administration 2, 100 poäng,
  kurskod ADMADM02
 • Kurs Affärskommunikation, 100 poäng,
  kurskod AFFAFÄ00S
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Ledarskap och organisation, 100 poäng,
  kurskod LEDLED0
 • Kurs Personaladministration, 100 poäng,
  kurskod ADMPER0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning
 • förmåga att utföra kundservice
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Lämpliga kurser att komplettera med är

 • Information och kommunikation 2 INFINF02, 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket Inköpsassistent, 500 poäng som webbtext

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med inköp och logistik.

 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Inköp 1, 100 poäng,
  kurskod INKINK01
 • Kurs Inköp 2, 100 poäng,
  kurskod, INKINK02
 • Kurs Logistik 1, 100 poäng,
  kurskod INKLOG01

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag
 • förmåga att diskutera och reflektera över företagets miljöaspekter
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

En inköpsassistent assisterar inköparen till exempel genom att kontakta leverantörer och distributörer, skicka förfrågningsunderlag och orderunderlag samt analysera offerter.

Lämpliga kurser att komplettera med

 • Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100 poäng.
 • Logistik 2 INKLOG02 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med inköp och logistik.

 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Inköp 1, 100 poäng,
  kurskod INKINK01
 • Kurs Inköp 2, 100 poäng,
  kurskod, INKINK02
 • Kurs Logistik 1, 100 poäng,
  kurskod INKLOG01

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag
 • förmåga att diskutera och reflektera över företagets miljöaspekter
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

En inköpsassistent assisterar inköparen till exempel genom att kontakta leverantörer och distributörer, skicka förfrågningsunderlag och orderunderlag samt analysera offerter.

Lämpliga kurser att komplettera med

 • Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100 poäng.
 • Logistik 2 INKLOG02 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket Kundvärd reception, 400 poäng som webbtext

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med kommunikation, administration och kundservice i reception inom företag och organisationer.

 • Kurs Administration 1, 100 poäng,
  kurskod ADMADM01
 • Kurs Affärskommunikation, 100 poäng,
  kurskod AFFAFÄ00S
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Receptions- och konferensservice, 100 poäng,
  kurskod ADMREC0

Utbildningens mål

 • Yrkespaketet syftar till att ge eleven:
  förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning
 • förmåga att utföra kundservice
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • förmåga att söka och värdera information från olika branscher och områden
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Lämpliga kurser att komplettera med Engelska 6 ENGENG06 100 poäng, Administration 2 ADMADM02 100 poäng.
För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med kommunikation, administration och kundservice i reception inom företag och organisationer.

 • Kurs Administration 1, 100 poäng,
  kurskod ADMADM01
 • Kurs Affärskommunikation, 100 poäng,
  kurskod AFFAFÄ00S
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Receptions- och konferensservice, 100 poäng,
  kurskod ADMREC0

Utbildningens mål

 • Yrkespaketet syftar till att ge eleven:
  förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning
 • förmåga att utföra kundservice
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • förmåga att söka och värdera information från olika branscher och områden
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Lämpliga kurser att komplettera med Engelska 6 ENGENG06 100 poäng, Administration 2 ADMADM02 100 poäng.
För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket Säljstöd företagsförsäljning, 800 poäng som webbtext

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med säljstöd och försäljning av tjänster och produkter från företag till företag.

 • Kurs Affärsjuridik, 100 poäng, kurskod JURAFF0
 • Kurs Affärskommunikation, 100 poäng,
  kurskod AFFAFÄ00S
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Logistik 1, 100 poäng,
  kurskod INKLOG01
 • Kurs Personlig försäljning 1, 100 poäng,
  kurskod FÖSPER01
 • Kurs Personlig försäljning 2, 100 poäng,
  kurskod FÖSPER02
 • Personlig försäljning 3, 100 poäng,
  kurskod FÖSPER03

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:
förmåga att söka och värdera information från olika branscher och områden

 • grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom detalj och partihandel
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess
 • förmåga att diskutera och reflektera över företagets miljöaspekter

Övrigt

Lämpliga kurser att komplettera med är

 • Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100 poäng.
 • Engelska 6 ENGENG06 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med säljstöd och försäljning av tjänster och produkter från företag till företag.

 • Kurs Affärsjuridik, 100 poäng, kurskod JURAFF0
 • Kurs Affärskommunikation, 100 poäng,
  kurskod AFFAFÄ00S
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Logistik 1, 100 poäng,
  kurskod INKLOG01
 • Kurs Personlig försäljning 1, 100 poäng,
  kurskod FÖSPER01
 • Kurs Personlig försäljning 2, 100 poäng,
  kurskod FÖSPER02
 • Personlig försäljning 3, 100 poäng,
  kurskod FÖSPER03

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:
förmåga att söka och värdera information från olika branscher och områden

 • grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom detalj och partihandel
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess
 • förmåga att diskutera och reflektera över företagets miljöaspekter

Övrigt

Lämpliga kurser att komplettera med är

 • Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100 poäng.
 • Engelska 6 ENGENG06 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Senast uppdaterad 14 januari 2022