Yrkespaket handel och administration

Yrkesområdet och yrkesprogrammet handel och administration blir försäljning och service den 1 juli 2022. Det innebär att nuvarande yrkespaket revideras och ersätts av nya. Du hittar både nuvarande och kommande yrkespaket på denna sida.

Yrkespaket handel och administration (gäller till och med den 30 juni 2022)

Nationella yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet på gymnasial nivå. Dessa yrkespaket gäller fram till och med den 30 juni 2022, då de ersätts av yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet på gymnasial nivå. De nya yrkespaketen hittar du längre ned på denna sida.

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med administration, service och kommunikation inom företag och organisationer.

 • Kursen Administration 1 , 100 poäng,
  kurskod 1 ADMADM01
 • Kursen Administration 2 , 100 poäng,
  kurskod ADMADM02
 • Kursen Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kursen Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.

• Förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och inom offentlig förvaltning.

• Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

• Förmåga att utföra kundservice.

• Grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Lämpliga kurser att komplettera med

 • Servicekunskap FÖSSEV0 100 poäng
 • Receptions- och konferensservice ADMREC0 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket administratör 400 poäng som utskrivbar pdf Pdf, 43 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 43 kB)

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete på ett företags marknadsavdelning.

 • Kurs Administration 1, 100 poäng,
  kurskod ADMADM01
 • Kurs Affärskommunikation, 100 poäng,
  kurskod AFFAFÄ00S
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Information och kommunikation 2, 100 poäng,
  kurskod INFINF02
 • Kurs Intern och extern kommunikation, 100 poäng,
  kurskod INFINE0
 • Kurs Marknadsföring, 100 poäng,
  kurskod FÖRMAD0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att söka och värdera information från olika branscher och områden
 • grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Arbete kan till exempel innebära att ta fram informations- och reklammaterial, samt att planera och utvärdera marknadsföringskampanjer.


Lämpliga kurser att komplettera med är

 • Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100 poäng.
 • Engelska 6 ENGENG06 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med till exempel ett företags bokföring, utbetalningar och löner.

 • Kurs Affärsjuridik, 100 poäng,
  kurskod JURAFF0
 • Kurs Affärskommunikation, 100 poäng,
  kurskod AFFAFÄ00S
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Företagsekonomi 2, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR02
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Personaladministration, 100 poäng,
  kurskod ADMPER0
 • Kurs Redovisning 2, 100 poäng,
  kurskod FÖRRED02

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning
 • förmåga att söka och värdera information från olika branscher och områden
 • grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess

Övrigt

Lämpliga kurser att komplettera med är

 • Programhantering INFPRG0, 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med till exempel administration av anställningsavtal, frågor som rör arbetsmiljö och arbetsrätt samt rekryteringsarbete inom företag och organisationer.

 • Kurs Administration 1, 100 poäng,
  kurskod ADMADM01
 • Kurs Administration 2, 100 poäng,
  kurskod ADMADM02
 • Kurs Affärskommunikation, 100 poäng,
  kurskod AFFAFÄ00S
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Ledarskap och organisation, 100 poäng,
  kurskod LEDLED0
 • Kurs Personaladministration, 100 poäng,
  kurskod ADMPER0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning
 • förmåga att utföra kundservice
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Lämpliga kurser att komplettera med är

 • Information och kommunikation 2 INFINF02, 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med inköp och logistik.

 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Inköp 1, 100 poäng,
  kurskod INKINK01
 • Kurs Inköp 2, 100 poäng,
  kurskod, INKINK02
 • Kurs Logistik 1, 100 poäng,
  kurskod INKLOG01

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag
 • förmåga att diskutera och reflektera över företagets miljöaspekter
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

En inköpsassistent assisterar inköparen till exempel genom att kontakta leverantörer och distributörer, skicka förfrågningsunderlag och orderunderlag samt analysera offerter.

Lämpliga kurser att komplettera med

 • Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100 poäng.
 • Logistik 2 INKLOG02 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med kommunikation, administration och kundservice i reception inom företag och organisationer.

 • Kurs Administration 1, 100 poäng,
  kurskod ADMADM01
 • Kurs Affärskommunikation, 100 poäng,
  kurskod AFFAFÄ00S
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Receptions- och konferensservice, 100 poäng,
  kurskod ADMREC0

Utbildningens mål

 • Yrkespaketet syftar till att ge eleven:
  förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning
 • förmåga att utföra kundservice
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • förmåga att söka och värdera information från olika branscher och områden
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Lämpliga kurser att komplettera med Engelska 6 ENGENG06 100 poäng, Administration 2 ADMADM02 100 poäng.
För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med säljstöd och försäljning av tjänster och produkter från företag till företag.

 • Kurs Affärsjuridik, 100 poäng, kurskod JURAFF0
 • Kurs Affärskommunikation, 100 poäng,
  kurskod AFFAFÄ00S
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Information och kommunikation 1, 100 poäng,
  kurskod INFINF01
 • Kurs Logistik 1, 100 poäng,
  kurskod INKLOG01
 • Kurs Personlig försäljning 1, 100 poäng,
  kurskod FÖSPER01
 • Kurs Personlig försäljning 2, 100 poäng,
  kurskod FÖSPER02
 • Personlig försäljning 3, 100 poäng,
  kurskod FÖSPER03

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:
förmåga att söka och värdera information från olika branscher och områden

 • grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom detalj och partihandel
 • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess
 • förmåga att diskutera och reflektera över företagets miljöaspekter

Övrigt

Lämpliga kurser att komplettera med är

 • Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100 poäng.
 • Engelska 6 ENGENG06 100 poäng.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket försäljning och service (gäller från och med den 1 juli 2022)

Nationella yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet på gymnasial nivå. Dessa yrkespaket börjar gälla från och med den 1 juli 2022 och ersätter då yrkespaketen från handels- och administrationsprogrammet på gymnasial nivå.

Nationellt yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet utformat för arbete som administratör inom företag och organisationer.

Paketkod: FSXAAN

Kurs

Kurskod

Poäng

Administration 1

ADMADM01

100

Administration 2

ADMADM02

100

Affärskommunikation

AFFAFÄ00S

100

Företagsekonomi 1

FÖRFÖR01

100

Information och kommunikation 1

INFINF01

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande.
 • Förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och inom offentlig förvaltning.
 • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Förmåga att framställa affärsdokument samt informations- och presentationsmaterial med hjälp av lämpliga tekniker och arbetsmetoder.
 • Grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser och ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Nationellt yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet och ekonomiprogrammet, utformat för arbete med till exempel ett företags bokföring, utbetalningar och löner.

Paketkod: FSXABN

Kurs

Kurskod

Poäng

Affärsjuridik

JURAFF0

100

Företagsekonomi 2

FÖRFÖR02

100

Redovisning 1

FÖRRED01

100

Redovisning 2

FÖRRED02

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Grundläggande kunskaper för arbete med till exempel bokföring, bokslut och löner.
 • Förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning.
 • Kunskaper om företagsekonomiska begrepp samt förmåga att använda dessa.
 • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Observera att betyg i kursen Redovisning 1, 100 poäng inte kan ingå i en gymnasieexamen tillsammans med betyg i kursen Företagsekonomi 1 och kursen Företagsekonomi 2.

Kursen Redovisning 1, 100 poäng kan förslagsvis bytas ut mot kursen Personaladministration, 100 poäng för den elev som önskar läsa mot en gymnasieexamen.

Nationellt yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet och ekonomiprogrammet, utformat för arbete med till exempel administration av anställningsavtal, frågor som rör arbetsmiljö och arbetsrätt samt rekryteringsarbete inom företag och organisationer.

Paketkod: FSXACN

Kurs

Kurskod

Poäng

Affärsjuridik

JURAFF0

100

Information och kommunikation 2

INFINF02

100

Ledarskap och organisation

LEDLED0

100

Personaladministration

ADMPER0

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Kunskaper om administrativa rutiner och dokumentutformning inom personalfrågor, till exempel anställningsavtal.
 • Kunskaper om arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor.
 • Kunskaper om grupputveckling, samverkan, konflikthantering och motivation inom en målstyrd verksamhet.
 • Förmåga att utföra möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Nationellt yrkespaket med kurser från försäljning- och serviceprogrammet och ekonomiprogrammet utformat för arbete med inköp och logistik.

Paketkod: FSXADN

Kurs

Kurskod

Poäng

Handel och hållbar utveckling

HANHAN0

100

Inköp 1

INKINK01

100

Inköp 2

INKINK02

100

Logistik 1

INKLOG01

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Kunskaper om inköp och internationell handel.
 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom inköp och logistik.
 • Kunskaper om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samt hållbar utveckling inom handel.
 • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.


Nationellt yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet och ekonomiprogrammet utformat för arbete med marknadsföring.

Paketkod: FSXAEN

Kurs

Kurskod

Poäng

Handel och hållbar utveckling

HANHAN0

100

Information och kommunikation 2

INFINF02

100

Praktisk marknadsföring 1

HANPRA01

100

Praktisk marknadsföring 2

HANPRA02

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Kunskaper om entreprenörskap och företagande.
 • Förmåga att söka och värdera information från olika branscher och områden
 • Kunskaper om affärsidé, marknads- och säljplan.
 • Förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag.
 • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Nationellt yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet utformat för arbete med kundservice inom olika former av handel.

Paketkod: FSXAFN

Kurs

Kurskod

Poäng

Branschkunskap inom handel

HANBRA0

100

Handel och hållbar utveckling

HANHAN0

100

Praktisk marknadsföring 1

HANPRA01

100

Servicekunskap 1

FÖSSEV01

100

Servicekunskap 2

FÖSSER02

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande.
 • Grundläggande kunskaper om vad som kännetecknar ett kundorienterat och målinriktat försäljningsarbete.
 • Grundläggande kunskaper om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samt hållbar utveckling inom handel.
 • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Nationellt yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet utformat för arbete inom butiksförsäljning.

Paketkod: FSXAGN

Kurs

Kurskod

Poäng

Personlig försäljning 1

FÖSPER01

100

Personlig försäljning 2

FÖSPER02

100

Handel specialisering

HANHAN00S

100

Utställningsdesign 1

UTSUTS01

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Fördjupade kunskaper om vad som kännetecknar ett kundorienterat och målinriktat försäljningsarbete.
 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom digital och fysiska handel.
 • Förmåga att kommunicera med människor inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att utföra olika typer av exponeringar.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Nationellt yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet och fordons- och transportprogrammet utformat för arbete inom lager och logistik.

Paketkod: FSXAIN

Kurs

Kurskod

Poäng

Handel specialisering

HANHAN00S

100

Godshantering (vuxkurs)

GODGOD1

100

Logistik 1

INKLOG01

100

Plocklagerhantering

LAGPLO0

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Kunskaper om olika lagermiljöer och lagerstrukturer.
 • Förmåga att hantera varor och gods i olika lagermiljöer och terminaler.
 • Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
 • Kunskaper om olika lagermiljöer och lagerstrukturer.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Nationellt yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet och ekonomiprogrammet utformat för kundservicearbete med inriktning mot säljstöd och företagsförsäljning av tjänster och produkter.

Paketkod: FSXAHN

Kurs

Kurskod

Poäng

Företagsekonomi 1

FÖRFÖR01

100

Handel specialisering

HANHAN00S

100

Information och kommunikation 1

INFINF01

100

Personlig försäljning 1

FÖSPER01

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att söka och värdera information från olika branscher och områden
 • Kunskaper och entreprenörskap och företagande.
 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom digital och fysisk handel.
 • Kunskaper om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samt hållbar utveckling inom handel.
 • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Senast uppdaterad 17 mars 2022