Yrkespaket hantverk

Nationella yrkespaket med kurser från Hantverksprogrammet på gymnasial nivå.

Gymnasiearbetet ingår inte i Skolverkets yrkespaket, dock ska en elev som utöver ett yrkespaket även läser mot en gymnasieexamen inom vuxenutbildningen genomföra gymnasiearbetet. Även kurserna tradition och utveckling samt entreprenörskap är obligatoriska kurser för elever som läser utbildning inom gymnasieskolans nationella program hantverksprogrammet.

Yrkespaket Floristaspirant, 1500 poäng som webbtext

Nationellt yrkespaket med kurser från Hantverksprogrammet utformat för att
ge eleven kunskaper inom blomsterbindning motsvarande nivån för
floristaspiranter

 • Kurs Entreprenörskap, 100 poäng
  Kurskod ENTENR0
 • Kurs Tradition och utveckling, 100 poäng
  Kurskod HVKTRA0
 • Kurs Florist 1, 200 poäng
  Kurskod HAVFLO01
 • Kurs Florist 2, 200 poäng
  Kurskod HAVFLO02
 • Kurs Florist 3, 200 poäng
  Kurskod HAVFLO03
 • Kurs Florist 4, 200 poäng
  Kurskod HAV FLO04
 • Kurs Florist 5, 200 poäng
  Kurskod HAVFLO05
 • Kurs Florist 4 - specialisering, 50 poäng
  Kurskod HAVFLO04S
 • Kurs Florist 5 - specialisering, 50 poäng
  Kurskod HAVFLO05S
 • Kurs Växtkunskap 1, 200 poäng
  Kurskod VÄXVÄX01
 • Kurs Personlig försäljning 1, 100 poäng
  Kurskod FÖSPER01

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att kombinera olika material för att skapa och sälja blomsterarbeten av teknisk och estetisk kvalitet
 • kunskaper om blomsterarrangemang från idé till färdig produkt, krukväxter och snittblommors egenskaper och skötsel samt kunskaper om övrigt förekommande material inom branschen
 • färdigheter i att kombinera tekniskt hantverkskunnande med estetiskt tänkande och kvalitetssäkra produkten
 • kunskaper om hantverkets historia och framtida utveckling
 • kunskaper om entreprenörskap och företagande
 • förmåga att kommunicera, samverka och att ge kundservice
 • kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hur val av material påverkar människor och miljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med

Efter yrkespaketet har man möjlighet att komplettera med kurser i svenska, matematik, och engelska för att bli kvalificerad för floristernas yrkesbevis. Läser du Engelska 6 har du möjlighet att genom Floristerna Yrkesråd erlägga ett internationellt certifikat.

Övrigt

Florister kan visa sin yrkesskicklighet genom att avlägga gesällprovet för florister. För det krävs ett yrkesbevis. Som florist ska du kunna utföra ditt hantverk samtidigt som du ska ge service till och bemöta kunder.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Nationellt yrkespaket med kurser från Hantverksprogrammet utformat för att
ge eleven kunskaper inom blomsterbindning motsvarande nivån för
floristaspiranter

 • Kurs Entreprenörskap, 100 poäng
  Kurskod ENTENR0
 • Kurs Tradition och utveckling, 100 poäng
  Kurskod HVKTRA0
 • Kurs Florist 1, 200 poäng
  Kurskod HAVFLO01
 • Kurs Florist 2, 200 poäng
  Kurskod HAVFLO02
 • Kurs Florist 3, 200 poäng
  Kurskod HAVFLO03
 • Kurs Florist 4, 200 poäng
  Kurskod HAV FLO04
 • Kurs Florist 5, 200 poäng
  Kurskod HAVFLO05
 • Kurs Florist 4 - specialisering, 50 poäng
  Kurskod HAVFLO04S
 • Kurs Florist 5 - specialisering, 50 poäng
  Kurskod HAVFLO05S
 • Kurs Växtkunskap 1, 200 poäng
  Kurskod VÄXVÄX01
 • Kurs Personlig försäljning 1, 100 poäng
  Kurskod FÖSPER01

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att kombinera olika material för att skapa och sälja blomsterarbeten av teknisk och estetisk kvalitet
 • kunskaper om blomsterarrangemang från idé till färdig produkt, krukväxter och snittblommors egenskaper och skötsel samt kunskaper om övrigt förekommande material inom branschen
 • färdigheter i att kombinera tekniskt hantverkskunnande med estetiskt tänkande och kvalitetssäkra produkten
 • kunskaper om hantverkets historia och framtida utveckling
 • kunskaper om entreprenörskap och företagande
 • förmåga att kommunicera, samverka och att ge kundservice
 • kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hur val av material påverkar människor och miljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med

Efter yrkespaketet har man möjlighet att komplettera med kurser i svenska, matematik, och engelska för att bli kvalificerad för floristernas yrkesbevis. Läser du Engelska 6 har du möjlighet att genom Floristerna Yrkesråd erlägga ett internationellt certifikat.

Övrigt

Florister kan visa sin yrkesskicklighet genom att avlägga gesällprovet för florister. För det krävs ett yrkesbevis. Som florist ska du kunna utföra ditt hantverk samtidigt som du ska ge service till och bemöta kunder.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket Frisöraspirant, 1500 poäng som webbtext

Nationellt yrkespaket med kurser från hantverksprogrammet utformat för att kunna avlägga delprovet för frisöraspiranter motsvarande Frisörföretagarnas nivå 1 som är en del av gesällprovet för frisörer.

En av följande två kurser:

 • Kurs Entreprenörskap, 100 poäng
  Kurskod ENTENR0 eller
 • Tradition och utveckling, 100 poäng
  Kurskod HVKTRA0

Samt följande kurser:

 • Kurs Hantverk introduktion, 200 poäng
  Kurskod HAVHAV0
 • Kurs Frisör 1, 200 poäng
  Kurskod HAVFRI01
 • Kurs Frisör 2, 200 poäng
  Kurskod HAVFRI02
 • Kurs Material och miljö, 100 poäng
  Kurskod HVKMAE0
 • Kurs Frisör 3, 200 poäng
  Kurskod HAVFRI03
 • Kurs Frisör 4, 200 poäng
  Kurskod HAVFRI04
 • Kurs Frisör 5, 200 poäng
  Kurskod HAVFRI05
 • Kurs Frisör 6a, 100 poäng
  kurskod HAVFRI06a

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra och sälja frisörbehandlingar av teknisk och estetisk kvalitet, både på dam- och herrkunder
 • kunskaper om frisörbehandlingar från idé till färdig produkt, hårets egenskaper och skötsel samt kunskaper om frisörprodukter
 • färdigheter i att kombinera tekniskt hantverkskunnande med estetiskt tänkande och kvalitetssäkra produkten
 • kunskaper om hantverkets historia och framtida utveckling
 • kunskaper om entreprenörskap och företagande
 • förmåga att kommunicera, samverka och att ge kundservice
 • kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hur val av material påverkar människor och miljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med:

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett frisörföretag i 2 000 timmar innan du kan avlägga det slutliga gesällprovet och bli behörig frisör.

Övrigt

För att bli en skicklig frisör krävs en bra grundutbildning och en plats för färdigutbildning. En frisör arbetar med olika hantverkstekniker som klippning, styling och färg. Du ska kunna utföra ditt hantverk samtidigt som du ska ge service till och bemöta kunder.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Nationellt yrkespaket med kurser från hantverksprogrammet utformat för att kunna avlägga delprovet för frisöraspiranter motsvarande Frisörföretagarnas nivå 1 som är en del av gesällprovet för frisörer.

En av följande två kurser:

 • Kurs Entreprenörskap, 100 poäng
  Kurskod ENTENR0 eller
 • Tradition och utveckling, 100 poäng
  Kurskod HVKTRA0

Samt följande kurser:

 • Kurs Hantverk introduktion, 200 poäng
  Kurskod HAVHAV0
 • Kurs Frisör 1, 200 poäng
  Kurskod HAVFRI01
 • Kurs Frisör 2, 200 poäng
  Kurskod HAVFRI02
 • Kurs Material och miljö, 100 poäng
  Kurskod HVKMAE0
 • Kurs Frisör 3, 200 poäng
  Kurskod HAVFRI03
 • Kurs Frisör 4, 200 poäng
  Kurskod HAVFRI04
 • Kurs Frisör 5, 200 poäng
  Kurskod HAVFRI05
 • Kurs Frisör 6a, 100 poäng
  kurskod HAVFRI06a

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra och sälja frisörbehandlingar av teknisk och estetisk kvalitet, både på dam- och herrkunder
 • kunskaper om frisörbehandlingar från idé till färdig produkt, hårets egenskaper och skötsel samt kunskaper om frisörprodukter
 • färdigheter i att kombinera tekniskt hantverkskunnande med estetiskt tänkande och kvalitetssäkra produkten
 • kunskaper om hantverkets historia och framtida utveckling
 • kunskaper om entreprenörskap och företagande
 • förmåga att kommunicera, samverka och att ge kundservice
 • kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hur val av material påverkar människor och miljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med:

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett frisörföretag i 2 000 timmar innan du kan avlägga det slutliga gesällprovet och bli behörig frisör.

Övrigt

För att bli en skicklig frisör krävs en bra grundutbildning och en plats för färdigutbildning. En frisör arbetar med olika hantverkstekniker som klippning, styling och färg. Du ska kunna utföra ditt hantverk samtidigt som du ska ge service till och bemöta kunder.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Senast uppdaterad 11 januari 2022