Yrkespaket hotell och turism

Nationella yrkespaket med kurser från Hotell- och turismprogrammet på gymnasial nivå.

Yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete med småföretagande inom besöksnäringen, till exempel med olika typer av aktiviteter och upplevelser.

 • Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng
  Kurskod SEVSEV01
 • Kurs Besöksnäringen, 100 poäng
  Kurskod AKTBEO0
 • Kurs Engelska 6, 100 poäng
  Kurskod ENGENG06
 • Kurs Entreprenörskap, 100 poäng
  Kurskod ENTENR0
 • Kurs Konferens och evenemang, 100 poäng
  Kurskod KONKOF0
 • Kurs Logi, 100 poäng
  Kurskod RECLOG0
 • Kurs Resmål och resvägar, 100 poäng
  Kurskod RESREM0
 • Kurs Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng
  Kurskod AKTAKT0
 • Kurs Hållbar turism, 100 poäng
  Kurskod RESHAL0
 • Kurs Marknadsföring och försäljning, 100 poäng
  Kurskod RESMAS0
 • Kurs Reseproduktion och försäljning, 100 poäng
  Kurskod RESRES0
 • Kurs Drycker och ansvarsfull alkoholhantering, 100 poäng
  Kurskod DRYDRC0
 • Kurs Entreprenörskap och företagande, 100 poäng
  Kurskod FÖRENT0
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng
  Kurskod FÖRFÖR01

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.
 • kunskaper om resmål och resvägar.
 • förmåga att planera, organisera och genomföra möten och evenemang.
 • förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor.
 • kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.
 • kunskaper om branschens påverkan på miljö.
 • kunskaper om reseproduktion.
 • kunskaper om svensk alkohollagstiftning samt arbetsuppgifter med anknytning till alkoholservering.
 • kunskaper om marknadsföring, försäljning och entreprenörskap.
 • grundläggande kunskap om bokföring och bokslut.
 • kunskaper om branschen nationellt och internationellt.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel.
För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete med bokning inom olika delar av besöksnäringen, till exempel hotell och konferensanläggningar.

 • Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng
  Kurskod SEVSEV01
 • Kurs Besöksnäringen, 100 poäng
  Kurs AKTBEO0
 • Kurs Engelska 6, 100 poäng
  Kurskod ENGENG06
 • Kurs Konferens och evenemang, 100 poäng
  Kurskod KONKOF0
 • Kurs Logi, 100 poäng
  Kurskod RECLOG0
 • Kurs Konferens 1, 100 poäng
  Kurskod KONKOF01
 • Kurs Reception 1, 100 poäng
  Kurskod RECREC01
 • Kurs Affärskommunikation, 100 poäng
  Kurskod AFFAFÄ00S
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng
  Kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Personlig försäljning 1, 100 poäng
  Kurskod FÖSPER01
 • Kurs Telefon- och internetservice, 100 poäng
  Kurskod FÖSTEL0
 • Kurs Konferens 2, 100 poäng
  Kurskod KONKON02

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar
 • kunskaper om resmål och resvägar
 • förmåga att planera, organisera och genomföra möten och evenemang
 • kunskap om arbete med besöksnäringens olika former av verksamheter
 • förmåga att arbeta med hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet
 • kunskap om planering och utförande av receptionsarbete
 • kunskap om kommunikation i olika affärssammanhang
 • grundläggande kunskap om bokföring och bokslut
 • kunskap om telefonförsäljning
 • kunskaper att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom olika former av logi
 • kunskaper om branschen nationellt och internationellt
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Arbete kan innefatta bland annat att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer.

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel.
För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Bokning och försäljning, 1200 poäng Nationellt yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete med bokning och försäljning inom besöksnäringen både via telefon, internet och i direktkontakt.

 • Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng,
  Kurskod SEVSEV01
 • Kurs Besöksnäringen, 100 poäng,
  Kurskod AKTBEO0
 • Kurs Engelska 6, 100 poäng,
  Kurskod ENGENG06
 • Kurs Konferens och evenemang, 100 poäng,
  Kurskod KONKOF0
 • Kurs Resmål och resvägar, 100 poäng,
  Kurskod RESREM0
 • Kurs Konferens 1, 100 poäng,
  Kurskod KONKOF01
 • Kurs Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng,
  Kurskod AKTAKT0
 • Kurs Hållbar turism, 100 poäng,
  Kurskod RESHAL0
 • Kurs Marknadsföring och försäljning, 100 poäng,
  Kurskod RESMAS0
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  Kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Personlig försäljning 1,
  Kurskod FÖSPER01
 • Kurs Telefon- och internetservice, 100 poäng,
  Kurskod FÖSTEL0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar
 • kunskaper om resmål och resvägar
 • förmåga att planera, organisera och genomföra möten och evenemang,
 • förmåga att arbeta med hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet
 • förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor
 • kunskaper om branschens påverkan på miljö
 • kunskaper om marknadsföring och försäljning
 • Kunskap om telefonförsäljning
 • grundläggande kunskap om bokföring och bokslut
 • kunskaper om ett kundrelaterat och målinriktat säljarbete inom handel med varor och tjänster samt kunskaper om kommunikationsteknik
 • kunskaper om branschen nationellt och internationellt
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Arbetet innefattar också att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer.

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel. För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för enklare arbete inom besöksnäringen.

 • Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng
  Kurskod SEVSEV01
 • Kurs Besöksnäringen, 100 poäng
  Kurskod AKTBEO0
 • Kurs Logi, 100 poäng
  Kurskod RECLOG0
 • Kurs Våningsservice 1, 100 poäng
  Kurskod VAIVAI01
 • Kurs Frukost- och bufféservering, 100 poäng
  Kurskod SERFRU0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • kunskaper för enklare arbete inom besöksnäringen
 • färdigheter av att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar
 • färdigheter i frukost- och bufféservering
 • kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter
 • färdigheter för arbetsuppgifter inom våningsservice.

Lämpliga kurser att komplettera med:

 • Kurs Drycker och ansvarsfull alkoholhantering, 100 poäng
  Kurskod DRYDRC0
 • Kurs Engelska 5,100 poäng
  Kurskod ENGENG05
 • Kurs Engelska 6, 100 poäng
  Kurskod ENGENG06

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel.
För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete inom besöksnäringen.

 • Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng
  Kurskod SEVSEV01
 • Kurs Besöksnäringen, 100 poäng
  Kurskod AKTBEO0
 • Kurs Marknadsföring och försäljning, 100 poäng
  Kurskod RESMAS0
 • Kurs Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng
  Kurskod AKTAKT0
 • Kurs Reception 1, 100 poäng
  Kurskod RECREC01
 • Kurs Engelska 5, 100 poäng
  Kurskod ENGENG05
 • Kurs Konferens och evenemang, 100 poäng
  Kurskod KONKOF0
 • Kurs Drycker och ansvarsfull alkoholhantering, 100 poäng
  Kurskod DRYDRC0
 • Kurs Engelska 6, 100 poäng
  Kurskod ENGENG06

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • kunskaper för arbete inom besöksnäringen
 • färdigheter i att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar
 • färdigheter för arbetsuppgifter inom marknadsföring och försäljning
 • färdigheter för arbetsuppgifter inom aktiviteter och upplevelser
 • kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter
 • färdigheter för arbetsuppgifter inom olika anläggningar för konferens och evenemang
 • kunskaper om svensk alkohollagstiftning samt arbetsuppgifter med anknytning till alkoholservering
 • förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel. För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Nationellt yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete med konferensverksamhet inom besöksnäringens olika mötesformer.

 • Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng
  Kurskod SEVSEV01
 • Kurs Reception 1, 100 poäng
  Kurskod RECREC01
 • Kurs Frukost och bufféservering, 100 poäng
  Kurskod SERFRU0
 • Kurs Besöksnäringen, 100 poäng
  Kurskod AKTBEO0
 • Kurs Engelska 6, 100 poäng
  Kurskod ENGEN06
 • Kurs Konferens och evenemang, 100 poäng
  Kurskod KONKOF0
 • Kurs Konferens 1, 100 poäng
  Kurskod KONKOF01
 • Kurs Konferens 2, 100 poäng
  Kurskod KONKON02
 • Kurs Konferens 3, 100 poäng
  Kurskod KONKON03
 • Kurs Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng
  Kurskod AKTAKT0
 • Kurs Drycker och ansvarsfull alkoholhantering, 100 poäng
  Kurskod DRYDRC0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar

• kunskaper om besöksnäringen

• förmåga att planera, organisera och genomföra möten och evenemang

• kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter

• förmåga att arbeta med hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet

• kunskap om planering och utförande av receptionsarbete

• förmåga att planera och organisera frukost- och bufféservering

• förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor

• kunskaper om svensk alkohollagstiftning samt arbetsuppgifter med anknytning till alkoholservering

• kunskaper om servering av mat och dryck i matsal

• kunskaper om branschen nationellt och internationellt

• kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt

Arbete kan innefatta bland annat att välkomna kursledare och deltagare, boka, sälja och planera möten eller evenemang samt att duka upp bufféer.

Lämpliga kurser att komplettera med

 • Kurs Resmål och resvägar, 100 poäng
  Kurskod RESREM0

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Nationellt yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete i reception inom olika former av logi, till exempel camping och olika sorters hotell.

 • Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng
  Kurskod SEVSEV01
 • Kurs Besöksnäringen, 100 poäng
  Kurskod AKTBEO0
 • Kurs Engelska 6, 100 poäng
  Kurskod ENGENG06
 • Kurs Konferens och evenemang, 100 poäng
  Kurskod KONKOF0
 • Kurs Logi, 100 poäng
  Kurskod RECLOG0
 • Kurs Konferens 1, 100 poäng
  Kurskod KONKOF01
 • Kurs Reception 1, 100 poäng
  Kurs RECREC01
 • Kurs Frukost och bufféservering, 100 poäng
  Kurskod SERFRU0
 • Kurs Reception 2, 100 poäng
  Kurskod VAIVAI02
 • Kurs Reception 3, 100 poäng
  Kurskod RECREC03
 • Kurs Drycker och ansvarsfull alkoholservering, 100 poäng
  Kurskod DRYDDRC0
 • Kurs Våningsservice 1, 100 poäng
  Kurskod VAIVA101

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.

• kunskaper om besöksnäringen.

• förmåga att planera, organisera och genomföra möten och evenemang.

• kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.

• förmåga att arbeta med hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet.

• kunskap om planering och utförande av receptionsarbete.

• förmåga att planera och organisera frukost- och bufféservering.

• kunskaper om arbetsuppgifter inom våningsservice.

• förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor.

• kunskaper om branschen nationellt och internationellt.

• kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Arbete kan innefatta bland annat att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer.

Lämpliga kurser att komplettera med

 • Kurs Resmål och resvägar, 100 poäng
  Kurskod RESREM0

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel. För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Nationellt yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för arbete med våningsservice inom besöksnäringen till exempel med arbetsområden inom logi, konferens, reception, frukost, städning och underhåll av rum och utrymmen.

 • Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng
  Kurskod SEVSEV01
 • Kurs Logi, 100 poäng
  Kurskod RECLOG0
 • Kurs Reception 1, 100 poäng
  Kurskod RECREC01
 • Kurs Frukost och bufféservering, 100 poäng
  Kurskod SERFRU0
 • Kurs Våningsservice 1, 100 poäng
  Kurskod VAIVAI01
 • Kurs Våningsservice 2, 100 poäng
  Kurskod VAIVAI02
 • Kurs Våningsservice 3, 100 poäng
  Kurskod VAIVAI03

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.

• kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.

• förmåga att arbeta med hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet.

• kunskap om planering och utförande av receptionsarbete.

• förmåga att planera och organisera frukost- och bufféservering.

• kunskaper om organisation och planering av arbetet inom våningsservice.

• kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Senast uppdaterad 14 januari 2022