Yrkespaket industriteknik

Nationella yrkespaket med kurser från det Industritekniska programmet.

Industriteknik grund 700 poäng + industriteknik fördjupning 300–700 poäng

Industriteknik grund 700 poäng

Yrkespaket med kurser från industritekniska programmet utformat för enklare
arbete inom det industritekniska området

 • Kurs Industritekniska processer 1, 100 poäng
  Kurskod INUINU01
 • Kurs Avhjälpande underhåll 1, 100 poäng
  Kurskod DRIAVH01
 • Kurs Produktionskunskap 1, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO01
 • Kurs Människan i industrin 1, 100 poäng
  Kurskod MAIMÄN01
 • Kurs Produktionsutrustning 1, 100 poäng
  Kurskod PRUPRD01S
 • Kurs Datorstyrd produktion 1, 100 poäng
  Kurskod DARDAT01S
 • Kurs Allmän automationsteknik, 100 poäng
  Kurskod AUOALL0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • grundläggande kunskap om industriell produktion.
 • grundläggande kunskap om arbetsmiljöarbete.
 • grundläggande förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • grundläggande förmåga att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell
 • materialbearbetning och produktframställning.

Industriteknik fördjupning, 300–700 poäng

Påbyggnadspaket Låssmed, 700 poäng

 • Larm, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng
  Kurskod LARLAM0
 • Passersystem, 100 poäng
  Kurskod LARPAS0
 • Låsteknik, 200 poäng
  Kurskod LAOLAT0
 • Låsinstallation, 200 poäng
  Kurskod LAOLAS0
 • Praktisk ellära, 100 poäng
  Kurskod ELLPRA0

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaketen utgör en första påbyggnad inom yrkesområdet, som sedan kan byggas på ytterligare.

Påbyggnadspaket CNC, 600 poäng

 • Kurs Produktionsutrustning 2, 100 poäng
  Kurskod PRUPRD02S
 • Kurs Produktutveckling 1, 100 poäng
  Kurskod PRKPRK01
 • Kurs Datorstyrd produktion 2, 100 poäng
  Kurskod DARDAT02
 • Kurs Datorstyrd produktion 3, 100 poäng
  Kurskod DARDAT03
 • Kurs Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng
  Kurskod TILTIL01
 • Kurs Materialkunskap 1, 100 poäng
  Kurskod MAEMAT01

Påbyggnadspaket Underhåll, 500 poäng

 • Kurs Underhåll - driftsäkerhet, 100 poäng
  Kurskod DRIUND0
 • Kurs Underhåll - elteknik, 100 poäng
  Kurskod DRIUNE0
 • Kurs Underhåll - lager och smörjteknik, 100 poäng
  Kurskod DRIUNÅ0
 • Kurs Avhjälpande underhåll 2, 100 poäng
  Kurskod DRIAVH02
 • Kurs Underhåll - mekatronik, 100 poäng
  Kurskod DRIUNL0

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning,förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Svets, 500 poäng

 • Kurs Svets grund, 100 poäng
  Kurskod SAASVT0
 • Kurs Materialkunskap 1, 100 poäng
  Kurskod MAEMAT01
 • Kurs Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng
  Kurskod TILTIL01
 • Kurs Kälsvets 1, 100 poäng
  Kurskod SAAKÄL01S
 • Kurs Kälsvets 2, 100 poäng
  Kurskod SAAKÄL02S

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Sågverk, 400 poäng

 • Kurs Produktionskunskap 2, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO02
 • Kurs Industritekniska processer 2, 100 poäng
  Kurskod INUINU02
 • Kurs Industriautomation, 100 poäng
  Kurskod INRIND0 100
 • Kurs Materialkunskap 1, 100 poäng
  Kurskod MAEMAT01

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Grafisk produktion, 400 poäng

 • Kurs Produktionskunskap 2, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO02
 • Kurs Industritekniska processer 2, 100 poäng
  Kurskod INUINU02
 • Kurs Grafisk produktion 1, 100 poäng
  Kurskod GRFGRF01
 • Kurs Grafisk produktion 2, 100 poäng
  Kurskod GRFGRF02

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Industriell träbyggnad, 400 poäng

 • Kurs Produktionskunskap 2, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO02
 • Kurs Industritekniska processer 2, 100 poäng
  Kurskod INUINU02
 • Kurs Trä 1, 100 poäng
  Kurskod TRÄTRK01
 • Kurs Husbyggnad 1, 100 poäng
  Kurskod HUSHUS01

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Träindustriteknik, 300 poäng

 • Kurs Produktionskunskap 2, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO02
 • Kurs Industritekniska processer 2, 100 poäng
  Kurskod INUINU02
 • Kurs Materialkunskap 1, 100 poäng
  Kurskod MAEMAT01

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Övrigt

Ovanstående påbyggnadspaket kan komma att behöva kompletteras i framtiden för att täcka in ytterligare yrkesområden, till exempel inom processindustrin. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Industriteknik grund 700 poäng

Yrkespaket med kurser från industritekniska programmet utformat för enklare
arbete inom det industritekniska området

 • Kurs Industritekniska processer 1, 100 poäng
  Kurskod INUINU01
 • Kurs Avhjälpande underhåll 1, 100 poäng
  Kurskod DRIAVH01
 • Kurs Produktionskunskap 1, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO01
 • Kurs Människan i industrin 1, 100 poäng
  Kurskod MAIMÄN01
 • Kurs Produktionsutrustning 1, 100 poäng
  Kurskod PRUPRD01S
 • Kurs Datorstyrd produktion 1, 100 poäng
  Kurskod DARDAT01S
 • Kurs Allmän automationsteknik, 100 poäng
  Kurskod AUOALL0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • grundläggande kunskap om industriell produktion.
 • grundläggande kunskap om arbetsmiljöarbete.
 • grundläggande förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • grundläggande förmåga att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell
 • materialbearbetning och produktframställning.

Industriteknik fördjupning, 300–700 poäng

Påbyggnadspaket Låssmed, 700 poäng

 • Larm, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng
  Kurskod LARLAM0
 • Passersystem, 100 poäng
  Kurskod LARPAS0
 • Låsteknik, 200 poäng
  Kurskod LAOLAT0
 • Låsinstallation, 200 poäng
  Kurskod LAOLAS0
 • Praktisk ellära, 100 poäng
  Kurskod ELLPRA0

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaketen utgör en första påbyggnad inom yrkesområdet, som sedan kan byggas på ytterligare.

Påbyggnadspaket CNC, 600 poäng

 • Kurs Produktionsutrustning 2, 100 poäng
  Kurskod PRUPRD02S
 • Kurs Produktutveckling 1, 100 poäng
  Kurskod PRKPRK01
 • Kurs Datorstyrd produktion 2, 100 poäng
  Kurskod DARDAT02
 • Kurs Datorstyrd produktion 3, 100 poäng
  Kurskod DARDAT03
 • Kurs Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng
  Kurskod TILTIL01
 • Kurs Materialkunskap 1, 100 poäng
  Kurskod MAEMAT01

Påbyggnadspaket Underhåll, 500 poäng

 • Kurs Underhåll - driftsäkerhet, 100 poäng
  Kurskod DRIUND0
 • Kurs Underhåll - elteknik, 100 poäng
  Kurskod DRIUNE0
 • Kurs Underhåll - lager och smörjteknik, 100 poäng
  Kurskod DRIUNÅ0
 • Kurs Avhjälpande underhåll 2, 100 poäng
  Kurskod DRIAVH02
 • Kurs Underhåll - mekatronik, 100 poäng
  Kurskod DRIUNL0

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning,förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Svets, 500 poäng

 • Kurs Svets grund, 100 poäng
  Kurskod SAASVT0
 • Kurs Materialkunskap 1, 100 poäng
  Kurskod MAEMAT01
 • Kurs Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng
  Kurskod TILTIL01
 • Kurs Kälsvets 1, 100 poäng
  Kurskod SAAKÄL01S
 • Kurs Kälsvets 2, 100 poäng
  Kurskod SAAKÄL02S

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Sågverk, 400 poäng

 • Kurs Produktionskunskap 2, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO02
 • Kurs Industritekniska processer 2, 100 poäng
  Kurskod INUINU02
 • Kurs Industriautomation, 100 poäng
  Kurskod INRIND0 100
 • Kurs Materialkunskap 1, 100 poäng
  Kurskod MAEMAT01

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Grafisk produktion, 400 poäng

 • Kurs Produktionskunskap 2, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO02
 • Kurs Industritekniska processer 2, 100 poäng
  Kurskod INUINU02
 • Kurs Grafisk produktion 1, 100 poäng
  Kurskod GRFGRF01
 • Kurs Grafisk produktion 2, 100 poäng
  Kurskod GRFGRF02

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Industriell träbyggnad, 400 poäng

 • Kurs Produktionskunskap 2, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO02
 • Kurs Industritekniska processer 2, 100 poäng
  Kurskod INUINU02
 • Kurs Trä 1, 100 poäng
  Kurskod TRÄTRK01
 • Kurs Husbyggnad 1, 100 poäng
  Kurskod HUSHUS01

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Träindustriteknik, 300 poäng

 • Kurs Produktionskunskap 2, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO02
 • Kurs Industritekniska processer 2, 100 poäng
  Kurskod INUINU02
 • Kurs Materialkunskap 1, 100 poäng
  Kurskod MAEMAT01

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Övrigt

Ovanstående påbyggnadspaket kan komma att behöva kompletteras i framtiden för att täcka in ytterligare yrkesområden, till exempel inom processindustrin. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Senast uppdaterad 02 november 2021