Yrkespaket industriteknik

Nationella yrkespaket med kurser från det Industritekniska programmet.

Industriteknik grund 700 poäng

Yrkespaket med kurser från industritekniska programmet utformat för enklare
arbete inom det industritekniska området

 • Kurs Industritekniska processer 1, 100 poäng
  Kurskod INUINU01
 • Kurs Avhjälpande underhåll 1, 100 poäng
  Kurskod DRIAVH01
 • Kurs Produktionskunskap 1, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO01
 • Kurs Människan i industrin 1, 100 poäng
  Kurskod MAIMÄN01
 • Kurs Produktionsutrustning 1, 100 poäng
  Kurskod PRUPRD01S
 • Kurs Datorstyrd produktion 1, 100 poäng
  Kurskod DARDAT01S
 • Kurs Allmän automationsteknik, 100 poäng
  Kurskod AUOALL0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • grundläggande kunskap om industriell produktion.
 • grundläggande kunskap om arbetsmiljöarbete.
 • grundläggande förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • grundläggande förmåga att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell
 • materialbearbetning och produktframställning.

Industriteknik fördjupning, 300–700 poäng

Påbyggnadspaket Låssmed, 700 poäng

 • Larm, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng
  Kurskod LARLAM0
 • Passersystem, 100 poäng
  Kurskod LARPAS0
 • Låsteknik, 200 poäng
  Kurskod LAOLAT0
 • Låsinstallation, 200 poäng
  Kurskod LAOLAS0
 • Praktisk ellära, 100 poäng
  Kurskod ELLPRA0

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaketen utgör en första påbyggnad inom yrkesområdet, som sedan kan byggas på ytterligare.

Påbyggnadspaket CNC, 600 poäng

 • Kurs Produktionsutrustning 2, 100 poäng
  Kurskod PRUPRD02S
 • Kurs Produktutveckling 1, 100 poäng
  Kurskod PRKPRK01
 • Kurs Datorstyrd produktion 2, 100 poäng
  Kurskod DARDAT02
 • Kurs Datorstyrd produktion 3, 100 poäng
  Kurskod DARDAT03
 • Kurs Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng
  Kurskod TILTIL01
 • Kurs Materialkunskap 1, 100 poäng
  Kurskod MAEMAT01

Påbyggnadspaket Underhåll, 500 poäng

 • Kurs Underhåll - driftsäkerhet, 100 poäng
  Kurskod DRIUND0
 • Kurs Underhåll - elteknik, 100 poäng
  Kurskod DRIUNE0
 • Kurs Underhåll - lager och smörjteknik, 100 poäng
  Kurskod DRIUNÅ0
 • Kurs Avhjälpande underhåll 2, 100 poäng
  Kurskod DRIAVH02
 • Kurs Underhåll - mekatronik, 100 poäng
  Kurskod DRIUNL0

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning,förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Svets, 500 poäng

 • Kurs Svets grund, 100 poäng
  Kurskod SAASVT0
 • Kurs Materialkunskap 1, 100 poäng
  Kurskod MAEMAT01
 • Kurs Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng
  Kurskod TILTIL01
 • Kurs Kälsvets 1, 100 poäng
  Kurskod SAAKÄL01S
 • Kurs Kälsvets 2, 100 poäng
  Kurskod SAAKÄL02S

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Sågverk, 400 poäng

 • Kurs Produktionskunskap 2, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO02
 • Kurs Industritekniska processer 2, 100 poäng
  Kurskod INUINU02
 • Kurs Industriautomation, 100 poäng
  Kurskod INRIND0 100
 • Kurs Materialkunskap 1, 100 poäng
  Kurskod MAEMAT01

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Grafisk produktion, 400 poäng

 • Kurs Produktionskunskap 2, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO02
 • Kurs Industritekniska processer 2, 100 poäng
  Kurskod INUINU02
 • Kurs Grafisk produktion 1, 100 poäng
  Kurskod GRFGRF01
 • Kurs Grafisk produktion 2, 100 poäng
  Kurskod GRFGRF02

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Industriell träbyggnad, 400 poäng

 • Kurs Produktionskunskap 2, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO02
 • Kurs Industritekniska processer 2, 100 poäng
  Kurskod INUINU02
 • Kurs Trä 1, 100 poäng
  Kurskod TRÄTRK01
 • Kurs Husbyggnad 1, 100 poäng
  Kurskod HUSHUS01

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Träindustriteknik, 300 poäng

 • Kurs Produktionskunskap 2, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO02
 • Kurs Industritekniska processer 2, 100 poäng
  Kurskod INUINU02
 • Kurs Materialkunskap 1, 100 poäng
  Kurskod MAEMAT01

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Övrigt

Ovanstående påbyggnadspaket kan komma att behöva kompletteras i framtiden för att täcka in ytterligare yrkesområden, till exempel inom processindustrin. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Senast uppdaterad 02 november 2021