Yrkespaket nätverkstekniker

Nationellt yrkespaket med kurser från El- och energiprogrammet utformat för arbete med nätverksutrustning, it-systemlösningar, automatisering samt programvara för klienter.

Yrkespaket nätverkstekniker 800 poäng

 • Kurs Datorteknik 1a, 100 poäng
  kurskod DAODAT01a
 • Kurs Digitalkommunikationsteknik, 100 poäng
  kurskod DAODIG0
 • Kurs Administration av nätverks- och serverutrustning, 100 poäng
  kurskod NAIADM0
 • Nätverksteknik, 100 poäng
  kurskod NAINAR0
 • Nätverksadministration, 100 poäng
  kurskod NAINAV0
 • Nätverkssäkerhet, 100 poäng
  kurskod NAINAE0
 • Nätverksteknologier, 100 poäng
  kurskod NAINAKO
 • Support och hemservice, 100 poäng
  kurskod SUPSUP0

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • kunskaper om uppbyggnad och funktion av olika delar och komponenter i nätverk.
 • förmåga att planera sitt arbete samt att läsa och tolka instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska.
 • förmåga att utföra hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer.

förmåga att bygga upp nätverk och anläggningar samt att skapa systemlösningar.

 • förmåga att övervaka, underhålla, felsöka samt identifiera och åtgärda fel i utrustning i nätverksmiljöer.
 • kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom nätverksområdet.
 • förmåga att arbeta på ett säkert sätt som förebygger skador på person, egendom och miljö.
 • förmåga att dokumentera sitt arbete.
 • förmåga att ge råd till användare av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.

Övrigt

Det är viktigt att inkludera molntjänster och automatisering i utbildningen.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Senast uppdaterad 25 november 2020