Yrkespaket vård och omsorg

Nationella yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet.

Komvuxarbetet ingår inte i Skolverkets yrkespaket, dock ska en elev som utöver ett yrkespaket även läser mot en gymnasieexamen inom vuxenutbildningen genomföra ett komvuxarbete.

Från och med 1 juli 2021 har yrkespaketen inom vård och omsorg genomgått större förändringar.

Här kan du läsa mer om hur förändringarna inom vård- och omsorg påverkar yrkespaketen

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska.

 • Kurs Hälsopedagogik, 100 poäng,
  Kurskod HALHAL0
 • Kurs Medicin 1, 150 poäng,
  Kurskod MEDMED01
 • Kurs Etik och människans livsvillkor, 100 poäng,
  Kurskod MÄNETI0
 • Kurs Psykiatri 1, 100 poäng,
  Kurskod PSYPSY01
 • Kurs Psykologi 1, 50 poäng,
  Kurskod PSKPSY01
 • Kurs Specialpedagogik 1, 100 poäng,
  Kurskod SPCSPE01
 • Kurs Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng,
  Kurskod VÅRVÅR01
 • Kurs Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng,
  Kurskod VÅRVÅR0
 • Valfria kurser från programfördjupningen inom vård- och omsorgsprogrammet (ej engelska eller matematik), totalt 300 poäng.
 • Kurs Svenska 1, 100 poäng,
  Kurskod SVESVE01

eller

 • Kurs Svenska som andraspråk 1, 100 poäng,
  kurskod SVASVA01
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng,
  Kurskod SAMSAM01a1
 • Kurs Vård och omsorg specialisering, 100 poäng,
  kurskod VADVAD00S

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling.
 • förmåga att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet.
 • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

För att bli behörig till högskolestudier eller studier inom Yrkeshögskolan behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser som leder till yrkesexamen omfattande 2 400 poäng varav 100 poäng är ett godkänt komvuxarbete eller gymnasiearbete. Yrkesexamen behöver då inkludera kurser som ger grundläggande behörighet.

Goda kunskaper i svenska krävs. Övriga språkkunskaper är en fördel.

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde.

 • Kurs Hälsopedagogik, 100 poäng,
  Kurskod HALHAL0
 • Kurs Medicin 1, 150 poäng,
  Kurskod MEDMED01
 • Kurs Etik och människans livsvillkor, 100 poäng,
  Kurskod MÄNETI0
 • Kurs Psykiatri 1, 100 poäng,
  Kurskod PSYPSY01
 • Kurs Psykologi 1, 50 poäng,
  Kurskod PSKPSY01
 • Kurs Specialpedagogik 1, 100 poäng,
  Kurskod SPCSPE01
 • Kurs Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng,
  Kurskod VÅRVÅR01

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • grundläggande kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • grundläggande förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med

 • Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150 poäng
 • Svenska 1 alternativt svenska som andraspråk 1 SVESVE01 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 poäng
 • Valfria kurser från programfördjupningen inom vård- och omsorgsprogrammet (ej engelska eller matematik), 300 poäng
 • Vård och omsorg specialisering VADVAR00S 50 poäng
 • Vård och omsorg specialisering VADVAR00S 50 poäng

Övrigt

Goda kunskaper i svenska krävs. Övriga språkkunskaper är en fördel. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Senast uppdaterad 04 januari 2022