Yrkespaket Lantbruk

Yrkespaket inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå med kurser från gymnasiesärskolans program för Skog, mark och djur.

Paketkod: SKYAGN

  • Kurs Lantbruksdjur 1, kurskod LABLAN51, 200 poäng.
  • Kurs Växtodling 1, kurskod VALVAX51, 100 poäng.
  • Kurs Naturbruksteknik, kurskod NASNAT5, 100 poäng.

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att eleven efter genomförd utbildning ska kunna arbeta med uppgifter inom lantbruket, framför allt inom djurhållning och växtodling.

Övrigt

Alla paket kan förändras och kurser kan läggas till eller tas bort, beroende på elevers eller arbetsgivares behov. För att uppnå en större flexibilitet har Skolverket tagit fram en lista över kurser ur gymnasiesärskolans utbud som, i mån av elevers eller arbetsgivares specifika behov, också de kan läggas till i paketen. Det går också att kombinera med kurser eller delkurser på gymnasial nivå.

Paketkod: SKYAHN

  • Kurs Biologi – naturbruk, kurskod BIABIO51, 200 poäng.
  • Kurs Lantbruksdjur 2, kurskod LABLAN52, 100 poäng.
  • Kurs Växtodling 2, kurskod VALVAX52, 100 poäng.
  • Kurs Körning – basmaskiner 1, kurskod FONKOR51, 100 poäng.

Utbildningens mål

Fördjupningspaketet bygger vidare på kunskaper från baspaketet och syftar till att eleven efter genomförd utbildning ska ha fördjupade kunskaper för arbetsuppgifter inom lantbruket, framför allt inom djurhållning och växtodling.

Övrigt

Alla paket kan förändras och kurser kan läggas till eller tas bort, beroende på elevers eller arbetsgivares behov. För att uppnå en större flexibilitet har Skolverket tagit fram en lista över kurser ur gymnasiesärskolans utbud som, i mån av elevers eller arbetsgivares specifika behov, också de kan läggas till i paketen. Det går också att kombinera med kurser eller delkurser på gymnasial nivå.

Senast uppdaterad 15 december 2021