Bedömningsstöd i svenska för invandrare (sfi)

Som stöd för bedömning i svenska för invandrare (sfi) finns ett stöd- och fortbildningsmaterial för bedömning av muntlig produktion och interaktion.

Samtal på gång i kurs B, C och D

Samtal på gång är ett stöd- och fortbildningsmaterial för bedömning av muntlig produktion och interaktion i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, kurs B, C och D. I materialet ingår ett antal filmade samtal och skriftliga bedömningar utifrån kunskapskraven. I materialet ingår också ett teoretiskt resonemang om talat och skrivet språk, om olika typer av samtal och om muntlig interaktion på andraspråket.

Samtal på gång – kurs B i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrarelänk till annan webbplats

Samtal på gång – kurs C i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrarelänk till annan webbplats

Samtal på gång – kurs D i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrarelänk till annan webbplats

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Gemensam europeisk referensram för språk

Gemensam europeisk referensram för språk, Gers, används för att bedöma språkfärdighet i andra språk än en persons modersmål.

Gemensam europeisk referensram för språk