Kommentarmaterial

Kommentarmaterial till kursplanen i komvux sfi

Materialet ger stöd i planeringen av undervisningen samt i bedömningen utifrån den ändrade kursplanen som började gälla den 1 januari 2022.

Kursplan för sfi på andra språk

Här hittar du översatta versioner av kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare som gäller sedan den 1 januari 2022.