Kursplanen på andra språk för svenska för invandrare (sfi)

Ny kursplan i svenska för invandrare gäller från 1 januari 2018(SKOLFS 2017:91). Den nya kursplanen är ännu inte översatt till andra språk men det kommer att ske succesivt.

Vi hänvisar så länge till översättningarna av den tidigare kursplanen (SKOLFS 2009:02).

Tidigare kursplaner (SKOLFS 2009:02) på andra språk för svenska för invandrare