Skolverket

Så använder du styrdokumenten inom svenska för invandrare

Utbildningen och undervisningen i svenska för invandrare (sfi) styrs av läroplanen för vuxenutbildning och av de olika ämnenas kursplaner och ämnesplaner.

Utbildningen i sfi regleras i skollagen, förordningen om vuxenutbildning och läroplan för vuxenutbildningen.

 Vuxenutbildningen består av två skolformer:

  • kommunal vuxenutbildning
  • särskild utbildning för vuxna.

Skolformerna följer samma läroplan men har olika kursplaner och ämnesplaner.

Studierna ska utgå från en individuell studieplan som ska finnas för varje elev.

Läroplanens uppbyggnad

I läroplanen, som är en förordning, beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Läroplanen består av två avsnitt:

  • vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund
  • övergripande mål och riktlinjer.

Som lärare läser du läroplanen som en helhet för förtydligande av relationen mellan läroplanen och kursplanens olika delar. Läroplanen är uppbyggd så att den först beskriver vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund. Därefter beskriver den de övergripande mål och riktlinjer som ska genomsyra hela utbildningen uppdelad i:

  • kunskaper
  • utbildningsval – arbete och samhällsliv
  • bedömning och betyg
  • rektors ansvar.

Utgångspunkten för utbildningen är individens behov och förutsättningar.

Gällande läroplan och kursplan

Fram till 30 juni 2018 går det att bedriva undervisning enligt den tidigare versionen av läroplanen för vuxenutbildning eller enligt den reviderade läroplanen. Efter 1 juli 2018 gäller däremot endast den reviderade versionen.

Nya kursplan för svenska för invandrare gäller från och med 1 januari 2018 (SKOLFS 2017:91).

För elever som påbörjat sina studier före 1 januari 2018 kan den tidigare kursplanen användas i undervisningen (SKOLFS 2009:2).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 28 augusti 2018