Betyg i komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Inom särvux, även kallat lärvux, på grundläggande nivå får en elev betyg när en delkurs eller kurs är avslutad.