Läroplan för vux och kursplaner för särvux grundläggande

Här hittar du läroplanen och kursplanerna för särvux, även kallat lärvux, på grundläggande nivå, samt övergripande information om undervisningen på särvux på grundläggande nivå.