Kursplaner för komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå finns det nationella kurser och orienteringskurser. Nationella kurser får delas upp i delkurser.

Nationella kurser, delkurser och orienteringskurser

De nationella kurserna motsvarar kunskapsinnehållet i ämnet i grundsärskolan inklusive utbildning motsvarande träningsskolan inom grundsärskolan.

En orienteringskurs ska svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationell kurs. Orienteringskurser ska inte betygsättas.

Från Skolverkets publikationsdatabas kan du ladda ner kursplanerna för komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå (reviderad 2017).

Skolverkets publikation Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå. Kursplaner och kommentarer (reviderad 2017)

Den nya kursplanen ska användas på kurser som påbörjas efter den 30 juni 2018.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kurser som har påbörjats före den 30 juni 2017 eller innan bilagorna i den nya lydelsen tillämpas första gången.

Nedan kan du kan ladda ner ändringar i kursplanerna för komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå (SKOLFS 2017:86).

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:86) om ändringar i kursplanerna för särvux på grundläggande nivå

Verksamhetspoäng inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Skolverket har fastställt verksamhetspoäng för nationella kurser på grundläggande nivå.

Motsvarande den utbildning som ges inom grundsärskolan

Kurs

Verksamhetspoäng

Biologi

150

Engelska

450

Fysik

150

Geografi

150

Hem- och konsumentkunskap

350

Historia

150

Kemi

150

Matematik

600

Religionskunskap

150

Samhällskunskap

150

Svenska

1 000

Svenska som andraspråk

1 000

Teknik

150

Motsvarande den utbildning som ges inom träningsskolan inom grundsärskolan

Kurs

Verksamhetspoäng

Individ och samhälle

1 200

Natur och miljö

1 200

Språk och kommunikation

1 200