Betyg i särvux på gymnasial nivå

Inom särvux, även kallat lärvux, på gymnasial nivå får en elev betyg när en delkurs eller kurs är avslutad.