Betyg i särvux på gymnasial nivå

Inom särvux på gymnasial nivå får en elev betyg när en delkurs eller kurs är avslutad.