Betyg i komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå, även kallat särvux, får en elev betyg när en delkurs eller kurs är avslutad.