Läroplan för vuxenutbildningen och ämnesplaner för särvux gymnasial

Här hittar du läroplanen och kursplanerna för särvux, även kallat lärvux, på gymnasial nivå, samt övergripande information om undervisningen på särvux på gymnasial nivå.