Särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux från 1 juli 2020. Läs mer här.

Läroplan för vuxenutbildningen och ämnesplaner för komvux som särskild utbildning gymnasial nivå

Här hittar du läroplanen och kursplanerna för komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå samt övergripande information om undervisningen på denna nivå.