DABsarvuxgy3

Ämne - Dans

Ämne - Dans

Ämnet dans behandlar olika typer av dans samt dansens betydelse och funktion i olika sammanhang. Ämnet handlar om att använda dansen som uttrycksmedel genom att utveckla det egna rörelsespråket och den konstnärliga gestaltningen. I ämnet ingår dansens olika yrkesområden.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dans ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om dans och dansgestaltning samt förmåga att utföra och gestalta dans. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om dansens betydelse i olika sammanhang samt om dansen som konstart. Det kan handla om såväl scenisk dans som sällskapsdans. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur dans används för konstnärligt skapande, men också hur den skapar gemenskap i olika sammanhang. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om dans och dansens betydelse och funktion.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om olika danstekniker samt om hur rörelser, rum och musik samspelar i olika dansformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att utföra olika former av danser utifrån det egna rörelsespråket och dansformens estetiska ideal. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur dansens rörelseuttryck och formspråk kan varieras utifrån olika konstnärliga idéer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika metoder för improvisation och komposition samt förståelse för hur dessa bygger på olika förhållningssätt till dans som konstnärligt uttryck. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra och gestalta dans samt använda dansen som konstnärligt uttrycksmedel.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet samt om etiska frågeställningar i samband med dans.

Dans och gestaltningsövningar ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och samtala om upplevelser samt sinnesintryck i samband med dans och dansgestaltning.

Undervisningen i ämnet dans ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om dans samt dansens betydelse och funktion.
 2. Kunskaper om hur rörelser, rum och musik används i samband med dans och dansgestaltning.
 3. Förmåga att utföra dans utifrån det egna rörelsespråket och dansformens estetiska ideal.
 4. Förmåga att gestalta dans som konstnärligt uttrycksmedel.

Kurser i ämnet

 1. Dans 1, 100 poäng.
 2. Dans 2, 100 poäng, som bygger på kursen dans 1.
 3. Dans – specialområde, 100 poäng, som bygger på kursen dans 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Kurser

Dans 1, 100 poäng

Kurskod: DABDAN51

Kursen dans 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Dansens betydelse och funktion. Sociala och kulturella sammanhang där dans ingår.
 • Danstyper, till exempel scenisk dans, social dans och tävlingsdans.
 • Rörelse, rum och musik i samband med dansformerna.
 • Olika typer av koreografiskt material för individuell dans och dans i grupp.
 • Det egna rörelsespråket.
 • Danstekniker och estetiska ideal för olika dansformer.
 • Färdighetsträning i en eller flera dansformer. Musikalisk puls och dynamik.
 • Improvisation som rörelseteknik och som en metod för skapande.
 • Samarbete och interaktion med andra i samband med dans.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva dans samt dansens betydelse och funktion. Eleven medverkar också i att beskriva hur rörelser, rum samt musik används i samband med dans och dansgestaltning. Eleven medverkar i att utföra dans utifrån det egna rörelsespråket och dansformens estetiska ideal. Eleven medverkar dessutom i att gestalta dans som konstnärligt uttrycksmedel.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt dans samt dansens betydelse och funktion. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt hur rörelser, rum samt musik används i samband med dans och dansgestaltning. Eleven utför med viss säkerhet dans utifrån det egna rörelsespråket och dansformens estetiska ideal. Eleven gestaltar dessutom med tillfredsställande resultat dans som konstnärligt uttrycksmedel.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt dans samt dansens betydelse och funktion. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt hur rörelser, rum samt musik används i samband med dans och dansgestaltning. Eleven utför med säkerhet dans utifrån det egna rörelsespråket och dansformens estetiska ideal. Eleven gestaltar dessutom med gott resultat dans som konstnärligt uttrycksmedel.

Dans 2, 100 poäng

Kurskod: DABDAN52

Kursen dans 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Dansens betydelse och funktion.
 • Olika danstyper, deras kännetecken och kulturella bakgrund.
 • Dans som uttryck för kulturella värderingar. Dans i relation till synen på kropp, genus, etnicitet och nationalitet.
 • Danstekniker och estetiska ideal för olika dansformer.
 • Rörelse, rum och musik i samband med dansformerna.
 • Olika typer av koreografiskt material för individuell dans och dans i grupp.
 • Färdighetsträning i en eller flera dansformer. Dansformens estetiska ideal när det gäller rörelser, rörelsekvaliteter, användning av rum och musik samt relationen till dansare.
 • Musikalisk puls och dynamik.
 • Spatial uppfattning i samband med dans.
 • Improvisation som rörelseteknik och som en metod för skapande.
 • Samarbete och interaktion med andra i samband med dans.
 • Den konstnärliga processen i dans från idé till färdig produktion.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
 • Etik och värdegrundsfrågor i samband med dans.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva dans samt dansens betydelse och funktion. Eleven medverkar också i att beskriva hur rörelser, rum samt musik används i samband med dans och dansgestaltning. Eleven medverkar i att utföra dans utifrån det egna rörelsespråket och dansformens estetiska ideal. Eleven medverkar dessutom i att gestalta dans som konstnärligt uttrycksmedel.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt dans samt dansens betydelse och funktion. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt hur rörelser, rum samt musik används i samband med dans och dansgestaltning. Eleven utför med viss säkerhet dans utifrån det egna rörelsespråket och dansformens estetiska ideal. Eleven gestaltar dessutom med tillfredsställande resultat dans som konstnärligt uttrycksmedel.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt dans samt dansens betydelse och funktion. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt hur rörelser, rum samt musik används i samband med dans och dansgestaltning. Eleven utför med säkerhet dans utifrån det egna rörelsespråket och dansformens estetiska ideal. Eleven gestaltar dessutom med gott resultat dans som konstnärligt uttrycksmedel.

Dans – specialområde, 100 poäng

Kurskod: DABDAN50S

Kursen dans – specialområde omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning inom ett eller flera av ämnets kunskapsområden.
 • Färdighetsträning i en eller flera dansformer. Dansformens estetiska ideal när det gäller rörelser, rörelsekvaliteter, användning av rum och musik samt relationen till dansare.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
 • Etik och värdegrundsfrågor i samband med dans.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva dans samt dansens betydelse och funktion. Eleven medverkar också i att beskriva hur rörelser, rum samt musik används i samband med dans och dansgestaltning. Eleven medverkar i att utföra dans utifrån det egna rörelsespråket och dansformens estetiska ideal. Eleven medverkar dessutom i att gestalta dans som konstnärligt uttrycksmedel.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt dans samt dansens betydelse och funktion. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt hur rörelser, rum samt musik används i samband med dans och dansgestaltning. Eleven utför med viss säkerhet dans utifrån det egna rörelsespråket och dansformens estetiska ideal. Eleven gestaltar dessutom med tillfredsställande resultat dans som konstnärligt uttrycksmedel.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt dans samt dansens betydelse och funktion. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt hur rörelser, rum samt musik används i samband med dans och dansgestaltning. Eleven utför med säkerhet dans utifrån det egna rörelsespråket och dansformens estetiska ideal. Eleven gestaltar dessutom med gott resultat dans som konstnärligt uttrycksmedel.