Yrkespaket Bad- och fritidsanläggningsassistent

Yrkespaket inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå med kurser från gymnasiesärskolans program för Hälsa, vård och omsorg.

Yrkespaket Bad- och fritidsanläggningsassisten, baspaket, 400 p, som webbtext

Paketkod: HOYAAN

 • Kurs Fritid och friskvård 1, kurskod FROFRT51, 100 poäng.
 • Kurs Hälsa 1, kurskod HASHAL51, 100 poäng.
 • Kurs Lokalvård 1, kurskod LOKLOK51, 100 poäng.
 • Kurs Service och bemötande 1, kurskod SECSER51, 100 poäng.

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att eleven efter genomförd utbildning ska kunna utföra enklare arbetsuppgifter inom bad- och fritidsanläggningar.

Övrigt

Alla paket kan förändras och kurser kan läggas till eller tas bort, beroende på elevers eller arbetsgivares behov. För att uppnå en större flexibilitet har Skolverket tagit fram en lista över kurser ur gymnasiesärskolans utbud som, i mån av elevers eller arbetsgivares specifika behov, också de kan läggas till i paketen. Det går också att kombinera med kurser eller delkurser på gymnasial nivå.

Paketkod: HOYAAN

 • Kurs Fritid och friskvård 1, kurskod FROFRT51, 100 poäng.
 • Kurs Hälsa 1, kurskod HASHAL51, 100 poäng.
 • Kurs Lokalvård 1, kurskod LOKLOK51, 100 poäng.
 • Kurs Service och bemötande 1, kurskod SECSER51, 100 poäng.

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att eleven efter genomförd utbildning ska kunna utföra enklare arbetsuppgifter inom bad- och fritidsanläggningar.

Övrigt

Alla paket kan förändras och kurser kan läggas till eller tas bort, beroende på elevers eller arbetsgivares behov. För att uppnå en större flexibilitet har Skolverket tagit fram en lista över kurser ur gymnasiesärskolans utbud som, i mån av elevers eller arbetsgivares specifika behov, också de kan läggas till i paketen. Det går också att kombinera med kurser eller delkurser på gymnasial nivå.

Yrkespaket Bad- och fritidsanläggningsassistent, fördjupningspaket, 300 p, som webbtext 211130

Paketkod: HOYABN

 • Kurs Fritid och friskvård 2, kurskod FROFRT52, 100 poäng.
 • Kurs Lokalvård 2, kurskod LOKLOK52, 100 poäng.
 • Kurs Service och bemötande 2, kurskod SECSER52, 100 poäng.

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att eleven efter genomförd utbildning ska ha fördjupade kunskaper att utföra enklare arbetsuppgifter inom bad- och fritidsanläggningar.

Övrigt

Alla paket kan förändras och kurser kan läggas till eller tas bort, beroende på elevers eller arbetsgivares behov. För att uppnå en större flexibilitet har Skolverket tagit fram en lista över kurser ur gymnasiesärskolans utbud som, i mån av elevers eller arbetsgivares specifika behov, också de kan läggas till i paketen. Det går också att kombinera med kurser eller delkurser på gymnasial nivå.

Paketkod: HOYABN

 • Kurs Fritid och friskvård 2, kurskod FROFRT52, 100 poäng.
 • Kurs Lokalvård 2, kurskod LOKLOK52, 100 poäng.
 • Kurs Service och bemötande 2, kurskod SECSER52, 100 poäng.

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att eleven efter genomförd utbildning ska ha fördjupade kunskaper att utföra enklare arbetsuppgifter inom bad- och fritidsanläggningar.

Övrigt

Alla paket kan förändras och kurser kan läggas till eller tas bort, beroende på elevers eller arbetsgivares behov. För att uppnå en större flexibilitet har Skolverket tagit fram en lista över kurser ur gymnasiesärskolans utbud som, i mån av elevers eller arbetsgivares specifika behov, också de kan läggas till i paketen. Det går också att kombinera med kurser eller delkurser på gymnasial nivå.

Senast uppdaterad 15 december 2021

Innehåll på denna sida