Nyhetsbrev från Nationellt centrum för språk-, läs-, och skrivutveckling (NCS)

I NCS nyhetsbrev hittar du nyheter inom området språk- läs och skrivutveckling. Vi skriver bland annat om det senaste inom forskning, aktuella konferenser, vad som pågår i de regionala nätverken och fångar upp intressanta filmer, radioprogram och poddsändningar.

Prenumerera


Prenumerera på NCS Nyhetsbrev
E-post
SAMTYCKE
När du beställer detta nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress, så att vi kan sända nyhetsbreven till dig. Du samtycker också till att vi samlar in statistik på hur nyhetsbreven läses och används, för att kunna förbättra det.

De uppgifter du lämnar här får endast användas för denna prenumeration och varken Skolverket eller någon annan får använda uppgifterna i annat syfte. Nyhetsbrevet görs med hjälp av en extern leverantör som Skolverket har tecknat ett personuppgiftbiträdesavtal med.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration, då kommer dina uppgifter att raderas.

Tidigare nyhetsbrev

Nyhetsbrev 2018

Nyhetsbrev 1/2019

 • Välkommen till ett nytt år med NCS!
 • Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan och skolan
 • Delta i Läslyftet med statsbidrag
 • Konferenser om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser
 • Flera kursplaner revideras
 • Bokgåvor till alla förskolor
 • NCS konferens 3-4 december 2019
 • Berättelseskrivande i skolan
 • Språklig kompetens både relationell och individuell

NCS nyhetsbrev nr 1/2019länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 4/2018

 • Tack för i år!
 • Dokumentation från NCS höstkonferens
 • Läslyftet: nya moduler och dags att söka statsbidrag
 • Högläsning i förskolan och gratis böcker till alla förskolor
 • Höstlovet blir läslovet
 • Lämna synpunkter på Hitta språket och Hitta matematiken
 • Tips om några nya forskningsartiklar

NCS nyhetsbrev nr 4/2018länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 3/2018

 • Välkommen till höstens rikskonferens
 • Program till höstkonferensen
 • Nytt i läroplanen för förskolan
 • Populärt material för tillgänglighet har nytt utseende
 • Nya regler för kulturskolebidraget
 • Bokstavsinlärningen – är det något vi glömmer?
 • Läs- och skrivteknologi i skolan

NCS nyhetsbrev nr 3/2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyhetsbrev 2/2018

 • NCS nationella höstkonferens
 • Läslyftet – nya moduler på gång
 • Läslyftet – utvärdering
 • Läslyftet – nu med bildreportage
 • NCS utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare - ny omgång
 • Kartläggningsmaterial i förskoleklass
 • Bedömningsstöd revideras för utökat stöd
 • Mer läsning för barn och unga – regeringen vill stärka läslovet
 • ALMA-priset 2018 till Woodson
 • Hur används skolbiblioteken?
 • Nu öppnar SPSM anmälan till höstens nätbaserade kurser
 • Bokstart på egen webb
 • Läsdelegationen klar i juni
 • Nu finns barn- och ungdomsbokskatalogen som app
 • "Bokstart - Idélabbet" - ett erbjudande från Kulturrådet
 • HOT 2018: God literacypedagogik sökes
 • Samma läsläxa passar inte alla

NCS nyhetsbrev nr 2/2018länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 1/2018

 • Kartläggning i förskoleklass
 • Flerspråkighet som resurs
 • Anmäl dig till Introduktionskurs i svenska som andraspråk!
 • Upptäck en ny modul inom Nyanländas lärande!
 • Guide för läsinlärning
 • Stärkta bibliotek
 • Skolinspektionen om förskolans kvalitet och måluppfyllelse
 • Bra tips för läslektioner
 • Vänner och vuxna inspirerar till att läsa

NCS nyhetsbrev nr 1/2018länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 2017

Nyhetsbrev 4/2017

 • Tack för i år!
 • Glädjande PIRLS-resultat
 • Ta del av Läslyftet
 • Kartläggning i förskoleklass - kan bli obligatoriskt från 1 juli 2018
 • Nya moduler i Läslyftet
 • Utbildning för elever med språkstörning
 • Dialogmöten på 23 orter om Bygga svenska
 • Vuxnas läsande
 • Fängslande för barn och ungdom
 • Literacy - svårt att översätta

NCS nyhetsbrev nr 4/2017länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 3/2017

 • Höstläsningen är här
 • NCS nationella konferens: Stockholm 23-24 oktober
 • Otydliga principer för svenska som andraspråk
 • Inspirationsdagar om språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan
 • Johan Anderblad är Sveriges nya läsambassadör
 • Ny stor undersökning av barns läsvanor på fritiden
 • Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti
 • Ny bok: Leselosboka
 • Bli inspirerad av Rosengårdsskolan i arbetet med extra anpassningar

NCS nyhetsbrev nr 3/2017länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 2/2017

 • Vårnytt
 • NCS nationella konferens: Stockholm 23-24 oktober 2017
 • Bygga svenska
 • Stöd till läsning under skollov
 • Biblioteket på väg in i skolan
 • Inspirationsdag om Läslyftet i skolan, augusti 2017
 • Östervångsskolan firade teckenspråkets dag
 • Förutsättningar saknas för flerspråkiga barn
 • Allt mer styrande litteraturläsning i nationella prov
 • Datorspel in i danskundervisningen
 • Nu pågår Skolinspektionens förskoleenkät
 • "Mitt blod är lika rött som ditt"
 • Alltmer kunskap om nybörjare i norska skolor
 • Wolf Erlbruch till Sverige
 • Nya utbildningar i höst
 • Peter Fredriksson blir ny GD för Skolverket

NCS nyhetsbrev nr 2/2017länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 1/2017

 • Formativ bedömning tas inte till vara i undervisningen
 • Utbildning av språk-, läs- och skrivutvecklare
 • Stort intresse för Läslyftet
 • Läslyftet även för förskolan
 • Ny kunskap om multimodalitet
 • Bokstart i hela landet
 • Förskolan behöver utveckla jämställdhetsarbetet
 • En nationell konferens i höst

NCS nyhetsbrev nr 1/2017länk till annan webbplats