Nyhetsbrev från Nationellt centrum för språk-, läs-, och skrivutveckling (NCS)

I NCS nyhetsbrev hittar du nyheter inom området språk- läs och skrivutveckling. Vi skriver bland annat om det senaste inom forskning, aktuella konferenser, vad som pågår i de regionala nätverken och fångar upp intressanta filmer, radioprogram och poddsändningar.

Prenumerera på nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 3/2020

 • Fortsatt satsning på läsning!
 • Kunskapsöversikt om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Garantin för tidiga stödinsatser
 • Gilla läsa skriva årskurs 7 - 9
 • Goda relationer underlättar språkinlärning
 • Barn- och ungdomskatalogen 2020/21
 • Väck boken
 • ALMA:s läsguider
 • Litteraturbanken för lärare och elever
 • Litteratur på minoritetsspråk
 • Inspirationsdag inför läslovet
 • Väck läslusten inför läslovet
 • Att använda forskningsöversikter
 • Ny rapport: Vad händer med läsningen?
 • Bokmässan Play 2020
 • Läslyftet tipsar

NCS nyhetsbrev nr 3/2020 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 2/2020

 • Sommarläsning!
 • Kunskapsöversikt om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Ny modul för förskolan – Matematik och språkutveckling
 • Ny modul om källkritik i digitala miljöer
 • Undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass
 • Garantin för tidiga stödinsatser – nytt stöd till rektor
 • Årets bokmässa blir digital och tillgänglig för alla!
 • Sök bidrag för Bokstart
 • Skola hemma
 • Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning
 • Almapriset 2020 till Astrid Lindgrens minne
 • Läslyftet tipsar om artikeln Berättande sätter världen i rörelse

NCS nyhetsbrev nr 2/2020 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 1/2020

 • Välkommen till ett nytt år med NCS!
 • Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare inom förskola och skola
 • Nyheter i Läslyftet i förskolan
 • Statlig utredning om att stärka skolbibliotek och läromedel
 • Forskning om transspråkande som resurs i klassrummet
 • Läslyftet tipsar om artiklar

NCS nyhetsbrev nr 1/2020 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 5/2019

 • Tack för i år!
 • Positiv svensk PISA-trend håller i sig
 • Bagir Kwiek är Sveriges nya läsambassadör
 • Läslyftet i förskolan förlängs
 • Utbildning i att leda kollegialt lärande
 • Webbkursen Undervisning i förskoleklass
 • Stödmaterial om undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass
 • Avhandling visar at undervisning i lässtrategier gynnar flerspråkiga elevers läsutveckling

NCS nyhetsbrev nr 5/2019 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 4/2019

 • Välkommen till årets konferens och ett nytt läsår med NCS!
 • Inspirationsdag om språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan
 • Skolverket arbetar med att revidera kurs- och ämnesplanerna
 • Stimulera läsintresse ur ett jämställdhetsperspektiv
 • Hitta läslusten inför läslovet!
 • Väck boken!
 • Avhandling visar att nya svensklärares kunskap ökar kraftigt första året
 • Lästips antologi: Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning

NCS nyhetsbrev nr 4/2019 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 3/2019

 • Äntligen sommar!
 • Nya utbildningsomgångar för språk-, läs- och skrivutvecklare
 • Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser
 • Hitta språket och Hitta matematiken revideras och blir obligatoriska
 • Obligatoriskt bedömningsstöd för årskurs 1 reviderat
 • ALMA-pristagare 2019
 • Handledning om högläsning i samband med Bokgåvan
 • Läslyftet i förskolan och skolan
 • Läslov vecka 44

NCS nyhetsbrev nr 3/2019 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 2/2019

 • Förlängd ansökningstid: Utbildningarna för språk-, läs- och skrivutvecklare

NCS nyhetsbrev nr 2/2019 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 1/2019

 • Välkommen till ett nytt år med NCS!
 • Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan och skolan
 • Delta i Läslyftet med statsbidrag
 • Konferenser om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser
 • Flera kursplaner revideras
 • Bokgåvor till alla förskolor
 • NCS konferens 3-4 december 2019
 • Berättelseskrivande i skolan
 • Språklig kompetens både relationell och individuell

NCS nyhetsbrev nr 1/2019 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 3/2020

 • Fortsatt satsning på läsning!
 • Kunskapsöversikt om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Garantin för tidiga stödinsatser
 • Gilla läsa skriva årskurs 7 - 9
 • Goda relationer underlättar språkinlärning
 • Barn- och ungdomskatalogen 2020/21
 • Väck boken
 • ALMA:s läsguider
 • Litteraturbanken för lärare och elever
 • Litteratur på minoritetsspråk
 • Inspirationsdag inför läslovet
 • Väck läslusten inför läslovet
 • Att använda forskningsöversikter
 • Ny rapport: Vad händer med läsningen?
 • Bokmässan Play 2020
 • Läslyftet tipsar

NCS nyhetsbrev nr 3/2020 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 2/2020

 • Sommarläsning!
 • Kunskapsöversikt om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Ny modul för förskolan – Matematik och språkutveckling
 • Ny modul om källkritik i digitala miljöer
 • Undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass
 • Garantin för tidiga stödinsatser – nytt stöd till rektor
 • Årets bokmässa blir digital och tillgänglig för alla!
 • Sök bidrag för Bokstart
 • Skola hemma
 • Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning
 • Almapriset 2020 till Astrid Lindgrens minne
 • Läslyftet tipsar om artikeln Berättande sätter världen i rörelse

NCS nyhetsbrev nr 2/2020 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 1/2020

 • Välkommen till ett nytt år med NCS!
 • Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare inom förskola och skola
 • Nyheter i Läslyftet i förskolan
 • Statlig utredning om att stärka skolbibliotek och läromedel
 • Forskning om transspråkande som resurs i klassrummet
 • Läslyftet tipsar om artiklar

NCS nyhetsbrev nr 1/2020 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 5/2019

 • Tack för i år!
 • Positiv svensk PISA-trend håller i sig
 • Bagir Kwiek är Sveriges nya läsambassadör
 • Läslyftet i förskolan förlängs
 • Utbildning i att leda kollegialt lärande
 • Webbkursen Undervisning i förskoleklass
 • Stödmaterial om undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass
 • Avhandling visar at undervisning i lässtrategier gynnar flerspråkiga elevers läsutveckling

NCS nyhetsbrev nr 5/2019 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 4/2019

 • Välkommen till årets konferens och ett nytt läsår med NCS!
 • Inspirationsdag om språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan
 • Skolverket arbetar med att revidera kurs- och ämnesplanerna
 • Stimulera läsintresse ur ett jämställdhetsperspektiv
 • Hitta läslusten inför läslovet!
 • Väck boken!
 • Avhandling visar att nya svensklärares kunskap ökar kraftigt första året
 • Lästips antologi: Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning

NCS nyhetsbrev nr 4/2019 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 3/2019

 • Äntligen sommar!
 • Nya utbildningsomgångar för språk-, läs- och skrivutvecklare
 • Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser
 • Hitta språket och Hitta matematiken revideras och blir obligatoriska
 • Obligatoriskt bedömningsstöd för årskurs 1 reviderat
 • ALMA-pristagare 2019
 • Handledning om högläsning i samband med Bokgåvan
 • Läslyftet i förskolan och skolan
 • Läslov vecka 44

NCS nyhetsbrev nr 3/2019 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 2/2019

 • Förlängd ansökningstid: Utbildningarna för språk-, läs- och skrivutvecklare

NCS nyhetsbrev nr 2/2019 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 1/2019

 • Välkommen till ett nytt år med NCS!
 • Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan och skolan
 • Delta i Läslyftet med statsbidrag
 • Konferenser om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser
 • Flera kursplaner revideras
 • Bokgåvor till alla förskolor
 • NCS konferens 3-4 december 2019
 • Berättelseskrivande i skolan
 • Språklig kompetens både relationell och individuell

NCS nyhetsbrev nr 1/2019 Länk till annan webbplats.