Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för gymnasiet och komvux tas bort från den 15 juni. Gymnasieelever kan återvända till skolans lokaler i sommar och höst. Elever inom vuxenutbildningen kan fortsatt behöva få undervisning delvis på distans för att minska smittspridningen.

Läs mer om vad det här innebär för gymnasieskolan och komvuxlänk till annan webbplats