AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Nationella skolutvecklingsprogram

Skolverket erbjuder stöd till huvudmän, skolor och förskolor för att de ska kunna förbättra undervisningen. Stödet presenteras i form av insatser under ett eller flera av de åtta nationella skolutvecklingsprogrammen.

Platser kvar Lärarlyftet

Rätt behörighet i de ämnen du undervisar i gör skillnad för dig och dina elever. Det kan finnas platser kvar på Lärarlyftets kurser med start hösten 2018.

Skolans digitalisering

Från höstterminen 2017 finns nya skrivningar i läro-, kurs- och ämnesplaner om digital kompetens. Läs om förändringarna och Skolverkets stöd.

Digitalisering av nationella proven

Vi arbetar för att digitalisera de nationella proven och möjliggöra extern bedömning. Redan från hösten 2018 ska skolorna använda digitala enheter vid vissa prov.

Sverige behöver fler fantastiska lärare!

Var med och forma nästa generation. Bli lärare. Inspireras av andra som delar med sig av sin kunskap och möt lärare som älskar sina jobb (via vår webbplats För det vidare).

Sök statsbidrag

Med våra statsbidrag kan barn och elever få bättre förutsättningar att lära sig och nå målen. Skaffa överblick och framförhållning med statsbidragskalendern.

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. Redan nu kan du gå in och titta på den nya webbplatsen som håller på att byggas upp. Vi har gjort nya ingångar till våra sidor och förbättrat och sökoptimerat innehållet, för att du lättare ska hitta det du behöver.

Barngruppens storlek

Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. Det är flera faktorer som styr när en barngrupp kan anses vara lagom stor.

Mobiltelefoner i skolan

Lärare har möjlighet att ta mobiltelefoner om de stör i utbildningen. Rektor kan även förbjuda mobiltelefoner, oavsett om de stör eller ej, genom att skriva in detta i skolans ordningsregler. Läs mer i vår juridiska vägledning om trygghet och studiero i skolan.

Skyldighet att anordna lovskola

Sedan 1 augusti 2017 är kommuner och enskilda huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Här finns mer information om reglerna och några förtydligande exempel.

Förskoleklass blir obligatorisk

Det är många förändringar på gång för förskoleklassen: den blir obligatorisk och får kartläggningsmaterial. Sedan tidigare har den fått en egen del i läroplanen. Läs mer om Skolverkets stöd, de nya kurserna och konferenser för pedagoger.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev

Skolverkets Nyhetsbrev speglas aktuella skolfrågor från förskola till vuxenutbildning. Du kan anpassa informationen i nyhetsbrevet genom att fylla vad du är intresserad av.