Peter Fredriksson är ny generaldirektör för Skolverket

Peter Fredriksson ny GD

18 maj

Regeringen har utsett Peter Fredriksson till ny generaldirektör på Skolverket. Han kommer närmast från en tjänst som utbildningsdirektör i Södertälje och kommer tillträda som generaldirektör 1 augusti. Peter Fredriksson har också en bakgrund som lärare och skolledare.

AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Nationella skolutvecklingsprogram

Skolverket erbjuder stöd till huvudmän, skolor och förskolor för att de ska kunna förbättra undervisningen. Stödet presenteras i form av insatser under ett eller flera av de åtta nationella skolutvecklingsprogrammen.

Utveckla undervisningen och få inspiration

På vår lärportal finns material speciellt anpassat för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

Sök statsbidrag

Med våra statsbidrag kan barn och elever få bättre förutsättningar att lära sig och nå målen. Skaffa överblick och framförhållning med statsbidragskalendern.

Sverige behöver fler fantastiska lärare!

Var med och forma nästa generation. Bli lärare. Inspireras av andra som delar med sig av sin kunskap och möt lärare som älskar sina jobb (via vår webbplats För det vidare).

Stöd för gymnasiearbetet

Planera, utveckla ert arbetssätt och se exempel på gymnasiearbeten på olika program.

Förskolans läroplan ska revideras

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av förskolans läroplan. Under hösten 2017 kommer det att vara möjligt att påverka genom att lämna synpunkter på utkast till reviderad läroplanstext via webben.

Nya kurser för dig som arbetar med nyanlända

Nu finns det kurser som till lärare, studiehandledare, skolans team och studie- och yrkesvägledare. Kurserna ger ökad kunskap om hur ni skapar arbetsformer som gynnar nyanlända elevers skolframgång.

Följ nyanlända elevers språkutveckling i svenska

Bygga svenska – ett bedömningsstöd för dig som undervisar nyanlända elever. Materialet hjälper dig att följa nyanlända elevers språkutveckling i årskurserna 1–9 i grundskolan samt i gymnasieskolans introduktionsprogram.

Ny avhandlingEntreprenörskap i skolan ett tecken på nya medborgarideal

En ny avhandling tar upp skolans roll i fostran av framtida entreprenörer. Fokus är på individens egen utveckling och ekonomi medan demokratiska medborgarideal får stå tillbaka.

Nya publikationer

Uppföljning av språkintroduktion

Beskrivande statistik på nationell nivå och exempel på hur nyanlända elever kan ges möjlighet att använda sitt modersmål i undervisningen.

På gång - Kalendarium

Utbildningar, konferenser och seminarier. Anmäl dig här.