Planerat underhållsarbete 25-26 september
Du kan uppleva driftstörningar på skolverket.se och våra andra webbplatser och tjänster den 25 - 26 september. Driftstörningarna beror på ett planerat underhållsarbete som pågår från fredagen den 25 september klockan 17.00 till och med lördagen den 26 september klockan 18.00.