Gör en anmälan till Rektorsprogrammet

18 sep

Stärk din förmåga att leda och styra genom att gå Rektorsprogrammet. Utbildningen är obligatorisk för nyanställda rektorer, men även förskolechefer och biträdande rektorer kan gå. Gör en anmälan senast den 16 oktober.

AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Nationella skolutvecklingsprogram

Skolverket erbjuder stöd till huvudmän, skolor och förskolor för att de ska kunna förbättra undervisningen. Stödet presenteras i form av insatser under ett eller flera av de åtta nationella skolutvecklingsprogrammen.

Skolans digitalisering

Den digitala tekniken finns överallt i samhället. Från höstterminen 2017 finns nya skrivningar i läro-, kurs- och ämnesplaner om digital kompetens, läs om förändringarna och Skolverkets stöd.

Utveckla undervisningen och få inspiration

På vår lärportal finns material speciellt anpassat för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

De nio vanligaste myterna om gymnasievalet

Tillsammans med 25 ungdomar har vi identifierat nio vanliga myter om gymnasieskolan. Syftet med årets kampanj är att bemöta dem med fakta.

Sök statsbidrag

Med våra statsbidrag kan barn och elever få bättre förutsättningar att lära sig och nå målen. Skaffa överblick och framförhållning med statsbidragskalendern.

Sverige behöver fler fantastiska lärare!

Var med och forma nästa generation. Bli lärare. Inspireras av andra som delar med sig av sin kunskap och möt lärare som älskar sina jobb (via vår webbplats För det vidare).

Följ nyanlända elevers språkutveckling i svenska

Bygga svenska – ett bedömningsstöd för dig som undervisar nyanlända elever. Materialet hjälper dig att följa nyanlända elevers språkutveckling i årskurserna 1–9 i grundskolan samt i gymnasieskolans introduktionsprogram.

Förskolans läroplan ska revideras

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av förskolans läroplan. Fram till den 24 september kan du läsa ett utkast till reviderad del 1: Förskolans värdegrund och uppdrag, och lämna synpunkter i en webbenkät.

Prenumerera på Skolverkets föreskrifter

Den 10 juli kom ändringar i förordningen om kursplan för kommunal vuxenutbildning i SFI, SKOLFS 2017:77. Ändringarna träder i kraft den 8 augusti 2017. Om du vill ta del av nya och ändrade författningar som ges ut i Skolverkets författningssamling kan du prenumerera på dem.

Mer forskning på Skolverket.se

Nu får du möjlighet att ta del av mer forskning inom skolområdet. Vi utökar bevakningen och förskolan är först ut bland de nya områdena. Därefter kommer digitalisering, flerspråkighet, samt ledarskap och organisation.