Gymnasieskolan

Här finns läroplanen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar i gymnasieskolan.

 • Ämnesplaner

  Ändrade ämnesplaner för ma, eng och moderna språk

  Här finns information om ändringarna, jämförelsedokument och diskussionsfrågor. Alla tre ämnesplaner börjar gälla för gymnasieskolan den 1 juli 2021.

 • Läroplansändringar

  Sex och samlevnad byter namn

  Regeringen har beslutat om läroplansändringar i kunskapsområdet som idag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer från och med höstterminen 2022.

 • Läroplansändringar

  Ändringar om jämställdhet i läroplanerna

  Regeringen stärker jämställdhetsuppdraget för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen från och med höstterminen 2022.

 • Rapport

  Likvärdiga betyg och meritvärden – kortversion

  I den här publikationen beskriver vi problematiken i dagens betygssystem och visar hur de nationella proven skulle kunna användas för att uppnå mer likvärdiga betyg och merit­värden.