Betyg i anpassade grundskolan

Elever i anpassade grundskolan som läser ämnen får betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. Betygssteget F används inte i anpassade grundskolan.