• Regler och ansvar

    Allmänna råd

    Allmänna råd är rekommendationer om hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler. Råden bör följas om verksamheten inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt.

  • Illustration som visar att innehållet länkar till information om lagar och regler. Regler och ansvar

    Ansvar i skolfrågor