Skollagen och förordningar

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen.

Frågor och svar om skolans regelverk

Skolverket har tagit fram information i form av frågor och svar om många av de områden som skollagen och förordningarna tar upp.

Ansvar i skolfrågor

Förordningen om vuxenutbildning

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Övergångsbestämmelser för vissa elever på komvux

Om en elev inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå har ett eller flera betyg som är satta före den 1 juli 2012 får rektorn i vissa fall besluta om att utfärda slutbetyg enligt den tidigare förordningen om vuxenutbildning. Slutbetyg får utfärdas senast den 1 juli 2025.

När man utfärdar slutbetyg ska man tillämpa den tidigare förordningen, alltså förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 19 december 2023

Innehåll på denna sida