Skollagen och förordningar

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen.

Frågor och svar om skolans regelverk

Skolverket har tagit fram enklare texter i form av frågor och svar om många av de områden som skollagen och förordningarna tar upp.

Ansvar i skolfrågor

Förordningen om vuxenutbildning

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Övergångsbestämmelser gäller för vissa elever

Om en elev inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå har ett eller flera betyg som är satta före den 1 juli 2012 får rektorn i vissa fall besluta om att utfärda slutbetyg enligt den tidigare förordningen om vuxenutbildning. Slutbetyg får utfärdas senast den 1 juli 2025.

När man utfärdar slutbetyg ska man tillämpa den tidigare förordningen, alltså förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 07 juni 2023