Kalender för webbinarier och konferenser

Här visas de konferenser, seminarier och webbinarier som vi arrangerar, ensam eller tillsammans med andra aktörer, samt evenemang där våra medarbetare deltar.

Hitta evenemang och aktiviteter

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
26 träffar
 • 14 maj 2024 Värdebaserat ledarskap i förskola och skola - konferens

  Hur kan rektorer och skolledare arbeta praktiskt med frågor om demokrati och inkludering?

 • 24 maj 2024 Att provisionera till Skolverkets provtjänst via maskin-till-maskin – workshop 24/5

  Skolverket bjuder in till en workshop där utvecklare kan diskutera Skolverkets maskin-till-maskin provisionering. Under dagen har vi teknisk personal på plats för att ge stöd och teknisk support samt svara på frågor. Anmälan krävs.

 • 30 maj 2024 Förändringar inom komvux 2025 (komvux25) – webbinarium 30 maj

  Du som vill få övergripande information om de förändringar som införs inom komvux under 2025 är välkommen till detta webbinarium.

 • 31 maj 2024 Förändringar inom komvux 2025 (komvux25) – webbinarium 31 maj

  Du som vill få övergripande information om de förändringar som införs inom komvux under 2025 är välkommen till detta webbinarium.

 • 03 jun 2024 KAA och livslångt lärande – webbinarium

  Välkommen till ett webbinarium den 3 juni med information om EU-agendan för vuxnas lärande, det kommunala aktivitetsansvaret KAA, tidiga samordnande insatser TSI och studie- yrkesvägledarens roll.

 • 05 jun 2024 Arbeta med att stärka elevers inflytande och organisering - webbinarium

  Det här är ett webbinarium för dig som är rektor och behöver kunskap och verktyg för att uppnå alla de fördelar som elevinflytande och elevers fria organisering innebär för skolverksamheten.

 • 10 jun 2024 Kompetensutveckling inom AI – hur gör man? – webbinarium

  Hur kan huvudmän och skolenheter organisera kompetensutveckling inom AI på bästa sätt? På det här webbinariet får du veta hur några olika skolverksamheter gör.

 • 10 jun 2024 Tekniska förberedelser inför digitala nationella prov – digital frågestund

  Har du frågor om tekniska förberedelser inför digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd? Delta i vår frågestund för leverantörer och ställ dina frågor där! Anmälan krävs.

 • 17 jun 2024 Mötesplats anpassade skolformer 2024

  Välkommen till Mötesplats anpassade skolformer 2024 ‒ två fullmatade konferensdagar den 17 och 18 juni där du själv väljer bland olika digitala föreläsningar. Konferensen anordnas av Skolverket och SPSM tillsammans.

 • 18 jun 2024 Digital förberedelsedag inför digitala nationella prov – 18 juni

  Välkommen till en dag där vi sammanfattar vårens betygsstödjande bedömningsstöd för årskurs 6 och förbereder er inför nästa läsårs digitala nationella prov. Delta i vår frågestund på eftermiddagen och läs i programmet för att hitta de pass som passar dig bäst.

 • 15 aug 2024 Bedömning för hållbart lärande – webbinarium

  Delta på vårt webbinarium 15 augusti och ta del av hur du kan utveckla bedömningspraktiker som gynnar elevernas kunskapsutveckling och som samtidigt är hälsofrämjande.

 • 02 sep 2024 Utveckla undervisningen i grundskolan med stöd av lektorer – workshopserie

  Delta i vår digitala workshopserie för rektor tillsammans med lektor eller forskarutbildad lärare. Under handledning av ämnesdidaktiska forskare får ni prova ett kartläggningsverktyg för att identifiera undervisningsutmaningar på er skola.

 • 18 sep 2024 Få fart på ert internationella arbete – fortbildning

  Har du ansvar för arbetet med internationalisering inom inom komvux och folkhögskola? Varmt välkommen till en fortbildning som omfattar en fysisk lunch-till-lunchträff och en uppföljande digital halvdag.

 • 18 sep 2024 Apl i det systematiska kvalitetsarbetet 18 september

  Skolverket bjuder in huvudman och rektor för att diskutera kvalitet i apl på plats i Stockholm. Vilka indikatorer kan användas för att identifiera styrkor och förbättringsområden? Vad bör prioriteras i det systematiska kvalitetsarbetet? Vem ansvarar för vad? Det här och mycket annat behandlas under dagen.

 • 23 sep 2024 Mötesplats komvux 2024 – digital konferens

  Välkommen till mötesplatsen för dig som är lärare, studie- och yrkesvägledare eller rektor. Ta del av aktuellt stöd från Skolverket och delta i webbinarier. Årets konferens äger rum digitalt 23–27 september.

Sida 1 av 2