Kalender för webbinarier och konferenser

Här visas de konferenser, seminarier och webbinarier som vi arrangerar, ensam eller tillsammans med andra aktörer, samt evenemang där våra medarbetare deltar.

För presentationer och material från tidigare genomförda evenemang, kontakta ansvarig arrangör.

Tekniska förutsättningar för att delta i Skolverkets webbinarier

Hitta evenemang och aktiviteter

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
59 träffar
 • 05 okt 2023 Framgångsfaktorer för språkstudier – workshop

  Lyssna på forskare, framgångsrika exempel och arbeta fram en plan för den egna verksamhetens språkundervisning. Välkommen på konferens i Stockholm den 5–6 oktober.

 • 05 okt 2023 Skolverket fördjupar: om lägesbedömningen 2023 – webbinarium

  Välkommen till ett webbinarium där vi fördjupar oss i Skolverkets bedömning av läget i svensk skola. Vi fördjupar oss särskilt i två angelägna frågor från lägesbedömningen 2023. Webbinariet leds av Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

 • 05 okt 2023 Informationsträff om grundläggande behörighet på yrkesprogram 5 oktober

  Välkommen till digital informationsträff den 5 oktober för alla som är intresserade. Från 1 januari 2023 gäller nya bestämmelser för elever på yrkesprogram gällande grundläggande behörighet till universitet och högskola. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever som påbörjar utbildning höstterminen 2023.

 • 05 okt 2023 Konferens om skolbiblioteksutveckling

  Välkommen till vår konferens om skolbiblioteksutveckling med fokus på organisation och ledning. Konferensen vänder sig till skolbiblioteksutvecklare och andra med samordnande funktioner inom skolbibliotek på huvudmannanivå samt chefer. Konferensen kan även vara intressant för dig som arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare.

 • 06 okt 2023 Webbinarium nationell kompetensförsörjning

  I detta webbinarium möter du en forskare och en förvaltningschef som ger konkreta tips och framgångsfaktorer med att ha kompletterande kompetenser i skolverksamheten. Välkommen!

 • 10 okt 2023 Tidiga och samordnade insatser för barn och unga – konferens

  Delta i Skolverkets och Socialstyrelsens konferens den 10 oktober 2023! Då delar vi med oss av värdefulla insikter från fem år med Tidiga och samordnade insatser för barn och unga, TSI. Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller yrkesverksam i skola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård, och äger rum både på plats i Stockholm och digitalt.

 • 11 okt 2023 KAA, kommunernas aktivitetsansvar – stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande 11 oktober

  Skolverket erbjuder en digital workshop för politiker, chefer och verksamhetsansvariga för KAA. Syftet med denna är att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner.

 • 16 okt 2023 Fokus yrkesutbildning den 16 oktober 2023

  Skolverket inleder Yrkesutbildningsveckan 2023 med vår stora digitala konferens. Där tar vi upp frågor om kvalitet i yrkesutbildning, med eleverna i fokus.

 • 18 okt 2023 Värdebaserat ledarskap: Demokratistärkande insatser i skolan och folkbildningen

  Välkommen till en fortbildning för skolledare om demokratistärkande insatser i skolan. Du får en presentation av Demokratistegen – en modell för systematiskt arbete med demokrati i skola och folkbildning. Därefter blir det workshop.

 • 18 okt 2023 Det nationella kvalitetssystemet: framgångsfaktorerna – webbinarium

  Välkommen till ett fördjupande webbinarium om det nationella kvalitetssystemet. I webbinariet fokuserar vi på hur du som huvudman eller rektor kan använda framgångsfaktorerna i ditt eget systematiska kvalitetsarbete.

 • 19 okt 2023 Öka elevernas motivation genom aktiviteter för skola och arbetsliv i årskurs F–9

  Välkommen till ett frukost-webbinarium där vi presenterar vår digitala utbildning om att integrera och utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Du som rektor har en viktig roll att skapa förutsättningar för det arbetet.

 • 20 okt 2023 KAA, kommunernas aktivitetsansvar – stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande 20 oktober

  Skolverket erbjuder en digital workshop för politiker, chefer och verksamhetsansvariga för KAA. Syftet med denna är att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner.

 • 20 okt 2023 Öka elevernas motivation genom aktiviteter för skola och arbetsliv i komvux

  Välkommen till ett frukost-webbinarium där vi presenterar vår digitala utbildning om att integrera och utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Du som rektor på komvux har en viktig roll att skapa förutsättningar för det arbetet.

 • 20 okt 2023 Det nationella kvalitetssystemet: framgångsfaktorerna – webbinarium

  Välkommen till ett fördjupande webbinarium om det nationella kvalitetssystemet. I webbinariet fokuserar vi på hur du som huvudman eller rektor kan använda framgångsfaktorerna i ditt eget systematiska kvalitetsarbete.

 • 24 okt 2023 Om bedömning för hållbart lärande — webbinarium

  Delta på vårt webbinarium 24 oktober och ta del av föreläsningar om vad skolan och lärare kan tänka på före, under och efter bedömningssituationer för att undvika att skapa bedömningsängslan hos elever. Webbinariet vänder sig till dig som undervisar i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad skolform, vuxenutbildning samt rektorer.

Sida 1 av 4