Läroplan och kursplaner i specialskolan

Här hittar du specialskolans läroplan och information om hur du använder den. Här hittar du också alla kursplaner för specialskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen.

  • Grundsärskolans kursplaner

    Inom specialskolan kan även grundsärskolans kursplaner användas.

  • Specialskolan

    Reviderad läroplan

    Läroplanen har fått stadieindelade kursplaner för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning. Det har också tillkommit ett kunskapskrav för godtagbara kunskaper i svenska för årskurs 4.