Läroplan och kursplaner i specialskolan

Här finns läroplanen och kursplanerna, några av de styrdokument som sätter ramarna för ditt arbete som lärare. Här hittar du också vägledning till hur styrdokumenten ska användas.