Läroplan och kursplaner i specialskolan

Här hittar du specialskolans läroplan och information om hur du använder den. Här hittar du också alla kursplaner för specialskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen.

  • Läroplansändringar

    Sex och samlevnad byter namn

    Regeringen har beslutat om läroplansändringar i kunskapsområdet som idag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer från och med höstterminen 2022.

  • Grundsärskolans kursplaner

    Inom specialskolan kan även grundsärskolans kursplaner användas.