Särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux från 1 juli 2020. Läs mer här.

Vuxenutbildningen

Här finns läroplanen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar inom vuxenutbildningen.