Stöd i arbetet

Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad olika områden, skolformer och verksamheter – även ämnesövergripande.

Hitta stödmaterial

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Filtrerar på innehåll med skolform/verksamhet Fritidshem

Laddar innehåll...
22 träffar
 • Aktivt jämställdhetsarbete i skolan

  Skolans arbete för jämställdhet omfattar bland annat elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet. Skolan ska synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevers lärande, val och utveckling. Ett aktivt jämställdhetsarbete är en del i att skolans verksamhet ska vila på en demokratisk grund och respektera människors lika värde.

 • Att använda kameran i undervisningen

  Att använda foto och film är ett bra och relativt enkelt sätt att utveckla sin undervisning med hjälp av digitala verktyg. Det finns många olika undervisningssituationer där elevernas lärande kan förstärkas med hjälp av kameran.

 • Att följa elevens utveckling med digitala verktyg

  I det här materialet får du ta del av exempel på och reflektera över hur digitala verktyg kan användas för att utveckla din egen undervisning, för att utveckla elevernas lärande och för kamratbedömning.

 • Att prata med barn och unga om krig och kriser

  Barn och unga blir ofta berörda när något allvarligt har hänt i samhället eller i omvärlden. De kan behöva prata om det med någon vuxen. Här får du som jobbar med barn och unga stöd i hur du pratar om svåra saker som krig och kriser.

 • Digital kompetens i skolväsendet

  För att lyckas med ett skolutvecklingsarbete behöver många olika roller vara delaktiga. Man brukar prata om skolans styrkedja där olika beslutsnivåer länkas samman. Det är också viktigt att arbetet är förankrat och utgår från verksamhetens behov.

 • Elever som har det svårt hemma

  Många elever har det svårt hemma vilket påverkar skolresultaten. Det här underlaget underlättar för dig och dina kollegor att ge elever med svårigheter hemma bättre förutsättningar att nå målen i skolan.

 • Extern samverkan för att tidigt möta barns och elevers behov

  För att barn och elever ska få rätt stöd i rätt tid behöver skolan ibland samverka med andra aktörer. Här får du som arbetar i skolledning eller elevhälsa stöd kring extern samverkan för barn och elever som riskerar en ogynnsam utveckling.

 • Flerspråkighet som resurs i fritidshemmet

  Få kunskap om hur du som lärare kan utveckla din interkulturella kompetens i skolarbetet, såväl i undervisning som i kollegialt arbete.

 • Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus

  Läroplanerna i fokus är en serie med föreläsningar som handlar om aktuella teman i de ändrade läroplanerna på grundskolenivå och om de nya bestämmelserna för betygssättning som gäller i alla skolformer. Föreläsningarna vänder sig främst till dig som är lärare på grundskolenivå eller gymnasial nivå, men kan även vara intressanta för rektorer, skolchefer och annan skolpersonal.

 • Introduktion till att arbeta i fritidshem

  Du som ska arbeta i fritidshemmet behöver känna till läroplanen och andra styrdokument. I ditt uppdrag är det viktigt att du är medveten om vilket ansvar du har för att eleverna ska lära och må bra i fritidshemmet.

 • Kvalitet i fritidshem

  Vad är god kvalitet i fritidshemmet? Hur kan du och dina kollegor tillsammans analysera verksamheten och identifiera utvecklingsområden? Det här materialet i form av en dialogduk ger struktur åt det verksamhetsutvecklande arbetet och kan bidra med nya infallsvinklar och perspektiv på kvalitet.

 • Mer rörelse i skolan

  Barn och unga mår bra av att röra på sig. Här hittar du inspiration och stöd när du vill arbeta med att få in mer rörelse under elevernas hela skoldag. Inspirationsmaterialet innehåller film, bildreportage och diskussionsfrågor. Allt finns samlat i en powerpoint du kan ladda ned.

 • Podcast: Så fungerar TMO, traumamedveten omsorg

  Lyssna till våra avsnitt i Skolverkspodden som handlar om hur traumamedveten omsorg, TMO kan vara till hjälp för alla som möter barn och unga i och utanför skolan. Avsnitt från både förskola, grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola.

 • Sexualitet, samtycke och relationer

  Här kan du läsa om kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Det omfattar frågor om identitet, hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet och relationer. Namnet visar på betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke.

 • Skolans arbete med papperslösa elever

  Det är vanligt att elever som är papperslösa är oroliga för att bli upptäckta och utvisade och därför är det extra viktigt med en trygg skolgång. Här finns stöd för hur ni i skolan kan arbeta med elever som vistas i landet utan tillstånd.

Sida 1 av 2