Stöd i arbetet

Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad olika områden, skolformer och verksamheter – även ämnesövergripande.

Hitta stödmaterial

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Filtrerar på innehåll med skolform/verksamhet Fritidshem

Laddar innehåll...
29 träffar
 • Aktivt jämställdhetsarbete i skolan

  Skolans arbete för jämställdhet omfattar bland annat elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet. Skolan ska synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevers lärande, val och utveckling. Ett aktivt jämställdhetsarbete är en del i att skolans verksamhet ska vila på en demokratisk grund och respektera människors lika värde.

 • Att använda kameran i undervisningen

  Att använda foto och film är ett bra och relativt enkelt sätt att utveckla sin undervisning med hjälp av digitala verktyg. Det finns många olika undervisningssituationer där elevernas lärande kan förstärkas med hjälp av kameran.

 • Att följa elevens utveckling med digitala verktyg

  I det här materialet får du ta del av exempel på och reflektera över hur digitala verktyg kan användas för att utveckla din egen undervisning, för att utveckla elevernas lärande och för kamratbedömning. Genom att till exempel använda en digital anslagstavla när du introducerar ett nytt ämnesområde kan du enkelt samla in elevernas tidigare erfarenheter. På så sätt får du en tydligare bild av hur du kan planera din undervisning.

 • Att prata med barn och unga om krig och kriser

  Barn och unga blir ofta berörda när något allvarligt har hänt i samhället eller i omvärlden. De kan behöva prata om det med någon vuxen. Här får du som jobbar med barn och unga stöd i hur du pratar om svåra saker som krig och kriser.

 • Digital kompetens i skolväsendet

  För att lyckas med ett skolutvecklingsarbete behöver många olika roller vara delaktiga. Man brukar prata om skolans styrkedja där olika beslutsnivåer länkas samman. Det är också viktigt att arbetet är förankrat och utgår från verksamhetens behov.

 • Digitala verktyg och lärande i fritidshemmet

  Här hittar du som arbetar i fritidshemmet stöd och inspiration för arbete med digitala verktyg i fritidshemmet undervisning. Materialet består av poddar, bildreportage och film med tillhörande diskussionsfrågor och ett case.

 • Elever som har det svårt hemma

  Många elever har det svårt hemma vilket påverkar skolresultaten. Det här underlaget underlättar för dig och dina kollegor att ge elever med svårigheter hemma bättre förutsättningar att nå målen i skolan.

 • Extern samverkan för att tidigt möta barns och elevers behov

  För att barn och elever ska få rätt stöd i rätt tid behöver skolan ibland samverka med andra aktörer. Här får du som arbetar i skolledning eller elevhälsa stöd kring extern samverkan för barn och elever som riskerar en ogynnsam utveckling.

 • Flerspråkighet som resurs i fritidshemmet

  Få kunskap om hur du som lärare kan utveckla din interkulturella kompetens i skolarbetet, såväl i undervisning som i kollegialt arbete.

 • Främja barns och elevers hälsa

  Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka eller bibehålla barn och elevers välbefinnande. Alla inom verksamheten har ett ansvar för att barn och elever ska kunna lära, må bra och utvecklas.

 • Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus

  Läroplanerna i fokus är en serie med föreläsningar som handlar om aktuella teman i de ändrade läroplanerna på grundskolenivå och om de nya bestämmelserna för betygssättning som gäller i alla skolformer. Föreläsningarna vänder sig främst till dig som är lärare på grundskolenivå eller gymnasial nivå, men kan även vara intressanta för rektorer, skolchefer och annan skolpersonal.

 • Guide för källkritik för lärare

  Varje dag möts vi av information från olika källor och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi läser och lyssnar till. Källkritik hjälper att avgöra vad som är trovärdigt. Källkritik är också ett redskap för att utveckla källtillit, det vill säga förmågan att identifiera tillförlitliga källor. Med goda kunskaper i ämnet underlättas arbetet med både källkritik och källtillit.

 • Introduktion till att arbeta i fritidshem

  Du som ska arbeta i fritidshemmet behöver känna till läroplanen och andra styrdokument. I ditt uppdrag är det viktigt att du är medveten om vilket ansvar du har för att eleverna ska lära och må bra i fritidshemmet.

 • Kvalitet i fritidshem

  Vad är god kvalitet i fritidshemmet? Hur kan du och dina kollegor tillsammans analysera verksamheten och identifiera utvecklingsområden? Det här materialet i form av en dialogduk ger struktur åt det verksamhetsutvecklande arbetet och kan bidra med nya infallsvinklar och perspektiv på kvalitet.

 • Mer rörelse i skolan

  Barn och unga mår bra av att röra på sig. Här hittar du inspiration och stöd när du vill arbeta med att få in mer rörelse under elevernas hela skoldag. Inspirationsmaterialet innehåller film, bildreportage och diskussionsfrågor. Allt finns samlat i en powerpoint du kan ladda ned.

Sida 1 av 2