Att använda kameran i undervisningen

Att använda foto och film är ett bra och relativt enkelt sätt att utveckla sin undervisning med hjälp av digitala verktyg. Det finns många olika undervisningssituationer där elevernas lärande kan förstärkas med hjälp av kameran.

Ett barn som håller i en kamera.

Här presenteras tre olika användningsområden där du kan utveckla din undervisning oavsett skolform, ålder på eleverna och vilka ämnen du undervisar i.

Materialet består av en film, diskussionsfrågor och en aktivitet. Målgrupp är lärare i alla skolformer som berörs av nationella prov och som har utvecklingsbehov gällande digitalisering. Arbetet med materialet tar ungefär 2-3 timmar uppdelat på två skilda tillfällen. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att arbeta med materialet.

Materialet är framtaget för deltagare inom Skolverkets riktade insats för skolans digitalisering.  Om du vill veta mer om de juridiska och pedagogiska aspekterna som finns vid användandet av film i undervisningen kan du läsa om det här.

Gör så här

Detta material består av en film, reflektionsfrågor och en aktivitet som sedan följs upp med ytterligare reflektionsfrågor. Ni behöver planera in två tillfällen för kollegialt lärande. Vid det första beräknas tidsåtgången till 60–90 minuter.

Vid det andra tillfället, som bör ske efter ungefär två till tre veckor, beräknas tidsåtgången till cirka 60 minuter. Använd förslagsvis materialet under en arbetsplatsträff, en rektorskonferens eller annat tillfälle när kollegiet träffas.

Konkreta tips

Se filmen

Ni kan antingen titta på filmen i förväg inför mötet eller så startar ni med att titta på filmen tillsammans.

Film: Att använda kameran i undervisningen (tid: 02:51 min.)

Diskutera

Arbeta därefter med diskussionsfrågorna enligt modell EPA (enskilt, par, alla):

 1. Fundera enskilt kring diskussionsfrågorna, dokumentera gärna dina tankar.
 2. Samtala om diskussionsfrågorna parvis.
 3. Dela med er av era tankar för hela gruppen. Ha en sammanfattande gruppdiskussion där ni antecknar vad ni behöver ta med er och arbeta vidare med samt vad ni behöver föra vidare till andra i er verksamhet.
 • På vilka sätt ser du att användandet av kameran som verktyg förstärker elevernas lärande i filmen?
 • I filmen presenterades tre olika användningsområden för kameran:
  1. Att dokumentera en arbetsprocess
  2. Att spela in instruktionsfilmer
  3. Att få syn på sitt eget lärande.
  Vilket av de tre arbetssätten i filmen inspirerade dig mest? Hur skulle du kunna använda det i din undervisning?
 • När tänker du att det kan vara särskilt värdefullt för eleverna att använda sig av kameran?
 • Vilka etiska aspekter behöver du tänka på när du låter eleverna använda kameran i undervisningen?

Presentera aktiviteten

Berätta när uppgiften ska vara utförd och hur den kommer att följas upp. Låt deltagarna diskutera gruppvis.

Aktivitet

Använd en befintlig eller kommande planering av en lektion eller ett område. Fundera kring hur bild och film kan användas för att stärka elevernas lärande. Genomför lektionen.

Följ upp aktiviteten

Ha en uppföljningsdiskussion efter 2–3 veckor.

 • På vilket sätt använde du bild och film i din undervisning? På vilket sätt stärkte det elevernas lärande? Dela med dig av erfarenheterna och det du uppmärksammade.
 • Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i den fortsatta undervisningen?
 • Finns det personer i er verksamhet som har större erfarenhet av att använda kamera i sin undervisning? Hur tar ni tillvara på den kompetens som finns hos kollegor och elever?
Senast uppdaterad 23 januari 2024