Just nu undervisar många skolor på distans i och med spridningen av coronaviruset och covid-19. Därför har vi tagit fram information om vad som gäller vid bedömning och betygssättning när eleverna får undervisning på distans. Bedömning när undervisningen sker på distans

Bedömning i gymnasieskolan

Vi erbjuder generellt och ämnesspecifikt stöd för bedömning i gymnasieskolan.