Bedömning av nyanlända elevers kunskaper i gymnasieskolan

Det finns särskilt framtaget bedömningsstöd för att du och din skola ska kunna ge nyanlända elever en så bra start som möjligt.