Stöd i arbetet

Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad olika områden, skolformer och verksamheter - även ämnesövergripande.

Hitta stödmaterial

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
309 träffar
 • ANDT(S) Alkohol

  Materialet om alkohol består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör alkohol. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

 • ANDT(S) Dopning

  Materialet om dopning består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör dopning. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

 • ANDT(S) Narkotika

 • ANDT(S) Spel om pengar

  Materialet om spel om pengar består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör spel om pengar. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

 • ANDT(S) Tobak

  Materialet om tobak består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör tobak. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

 • Apl under coronapandemin

  Nu när smittspridningen tagit fart igen kan det återigen innebära svårigheter med att genomföra apl-perioder. Det ställer krav på flexibilitet och tätare kontakter med arbetsplatserna för att anpassa elevernas utbildning när förutsättningarna ändras.

 • Arbeta formativt med öppna laborationer

  ”Fungerar verkligen antirynkkräm?” När eleverna ställer egna frågor och söker svar genom att planera och genomföra öppna laborationer kan de se nyttan med kemi. Men de behöver en hel del hjälp på vägen.

 • Arbeta förebyggande i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet under covid-19 pandemin

  Undervisning på plats i skolans lokaler är huvudregel för alla barn och unga. Här ger vi exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

 • Arbeta förebyggande i gymnasieskolan under covid 19 pandemin

  Undervisning på plats i skolans lokaler är huvudregel i alla skolformer för barn och unga. Här ger vi exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

 • Arbeta förebyggande inom vuxenutbildningen under covid-19 pandemin

  Här ger vi exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och personal.

 • Arbeta med entreprenörskap i grundskolan

  Entreprenörskap i grundskolan innebär att du som lärare planerar och genomför elevaktiv undervisning där eleverna tränar på att lösa problem. Eleverna ska få arbeta på kreativa sätt, pröva och ompröva sina idéer och ta dem till handling.

 • Arbeta med entreprenörskap, företagande och innovationstänkande i gymnasieskolan

  Entreprenörskap i gymnasieskolan innebär att du som lärare planerar och genomför undervisning där eleverna breddar och fördjupar sina kunskaper och förmågor gällande kreativitet, idéutveckling och initiativförmåga. Dessutom ska de få möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor inom innovationstänkande och företagande.

 • Arbeta med förskolans och skolans värdegrund

  Förskolans och skolans värdegrund ska genomsyra hela utbildningen. Här får du som arbetar i förskolan och skolan veta mer om det sammanhållna uppdraget om kunskaper och värden, som även kallas värdegrundsuppdraget.

 • Arbeta som förstelärare och lektor

  Att som förstelärare eller lektor driva kollegialt lärande på skolan är en tydlig framgångsfaktor för lokal skolutveckling. På denna sida lyfts fler möjligheter med karriärlärare fram. Här finns även filmer och poddar, samt viktiga satsningar som du kan ha nytta av.

 • Att använda kameran i undervisningen

  Att använda foto och film är ett bra och relativt enkelt sätt att utveckla sin undervisning med hjälp av digitala verktyg. Det finns många olika undervisningssituationer där elevernas lärande kan förstärkas med hjälp av kameran.

Sida 1 av 21