Kurser och utbildningar

Vässa din kompetens! Här har vi samlat mer än hundra kurser och utbildningar för flertalet skolformer. Behöver du säkra behörigheten i olika ämnen är det Lärarlyftet som gäller.

Hitta kurser och utbildningar

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Typ av arrangemang

Laddar innehåll...
75 träffar
 • Att leda kollegialt lärande i fritidshemmet

  Utveckla din förmåga att leda kollegialt lärande i fritidshemmet. Utbildningen riktar sig till dig som ska leda det kollegiala arbetet med Skolverkets webbkurser.

 • Att programmera - webbkurs

  Lär dig grunderna i några programspråk med vår webbkurs Att programmera. Kursen är i första hand för lärare som undervisar i matematik eller teknik.

 • Att programmera med workshops

  Vill ni komma igång med programmering på er skola? Den här workshopserien baseras på webbkursen ”Att programmera” och erbjuder handledning i ett första möte med programmering. Välj mellan att få utbildning i Scratch, Python eller i att använda Micro:Bit.

 • Att vägleda nyanlända vuxna

  Under kursen får lärare och studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen möjligheter att utveckla kunskaperna i karriärplanering för nyanlända vuxna.

 • Bedömning och betyg: Dokumentation - webbkurs

  Fördjupa dina kunskaper om vilken dokumentation du behöver om elevernas kunskaper. Webbkursen riktar sig till lärare från grundskola till vuxenutbildning.

 • Betygssättning i årskurs 4–6 inom grundskola och motsvarande – webbkurs

  Ta chansen att öka dina kunskaper om bedömning och betygssättning. Webbkursen riktar sig till dig som undervisar i mellanstadiet.

 • Betygssättning årskurs 7–9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen – webbkurs

  Ta chansen att öka dina kunskaper om bedömning och betygssättning. Webbkursen riktar sig till dig som undervisar i högstadiet, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

 • Bli behörig lärare i samiska

  Utbildningen vänder sig både till dig som är legitimerad lärare men saknar behörighet i samiska, och till dig som saknar lärarutbildning men har kunskaper i samiska.

 • Boka nationella apl-utvecklare för processtöd

  Ta hjälp att utveckla apl på er skola. Med en nationell apl-utvecklare får ni stöd att inkludera apl i ert systematiska kvalitetsarbete och att kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet, apl.

 • Delaktighet, inflytande och likabehandling

  Utveckla din kompetens om delaktighet och inflytande i undervisningen. Lär dig också mer om hur du främjar likabehandling med fokus på normer.

 • Det globala klassrummet

  Stärk din förmåga att undervisa flerspråkiga och nyanlända elever. Kursen är en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och vänder sig till alla lärare, oavsett undervisningsämne.

 • Digital kompetens i undervisning

  Utveckla din digitala kompetens som lärare och lär tillsammans med dina kollegor! Kompetensutvecklingen ger dig kunskaper om när och hur du kan använda digitala verktyg i din undervisning.

 • Digital kompetens i vuxenutbildningen

  I den här modulen får ni inblick i hur ni kan arbeta med digitalt berättande inom olika medier samt hur publika arbetssätt kan utveckla er undervisning.

 • Digitala verktyg i naturvetenskap

  Utveckla din kunskap om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen i naturvetenskapliga ämnen.

 • Digitalt berättande

  Genom kollegialt lärande får ni som är lärare ökad kunskap i hur ni tillsammans med era elever kan arbeta med digitalt berättande med film, ljud, bild och digital text för att utveckla undervisningen. Ni får också veta mer om hur publika arbetssätt kan motivera eleverna och förstärka lärandet.

 • Fjärrundervisning - webbkurs

  Utveckla din kompetens inom fjärrundervisning. Som deltagare i vår webbkurs får du ta del av kunskap och erfarenhet inom området. Kursen innehåller artiklar, korta föreläsningsfilmer och övningar.

 • Fortbildning för rektorer

  Utveckla din förmåga att leda och organisera. Fortbildning på akademisk nivå i styrnings- och ledarskapsfrågor för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion.

 • Fritidshemmets undervisning – webbkurs

  Utveckla dina kunskaper om utforskande arbetssätt, språkutveckling, estetiska uttrycksformer och läsning i fritidshemmet. Du kan genomföra kursen i egen takt och gärna kollegialt. Kursen riktar sig till dig som arbetar i fritidshem och till dig som är rektor med ansvar för fritidshem.

 • Fritidshemmets uppdrag – webbkurs

  Kursen ger dig en fördjupning i fritidshemmets möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling. Du kan genomföra kursen i egen takt och gärna kollegialt. Kursen riktar sig till dig som arbetar i fritidshem och till dig som är rektor med ansvar för fritidshem.

 • Följa och främja lärande i förskoleklass – webbkurs

  I den här webbkursen får du ökad kunskap om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser och hur du kan använda de obligatoriska kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken. Kursen vänder sig främst till dig som undervisar i förskoleklass.

 • Förskolans lärande och miljö - webbkurs

  Kursen ger dig ökad kunskap om kvalitet, undervisning och progression i förskolan. Kursen tar även upp hur förskolans miljöer kan bidra till lek och hur digitalisering och jämställdhet kan bli en del av arbetet med miljöerna. Du kan genomföra de olika momenten i kursen individuellt eller tillsammans med dina kollegor.

 • Förskolekurser som anordnas i kommunen utifrån lokala behov

  Här kan du läsa om kurser för förskolepersonal som anordnas i kommunen och kopplas direkt till de lokala behoven. Huvudmannen kontaktar ett av de lärosäten som Skolverket utsett och enas om ett upplägg. Nu finns det medel för nya kurser med start 2021.

 • Grundläggande juridik i förskolan

  Stärk din förmåga att hantera juridiska frågor i förskolans vardag! Grundläggande juridik i förskolan är en kurs för dig som är rektor eller biträdande rektor men som inte har läst Rektorsprogrammet. Under kursen får du lyssna till erfarna jurister, diskutera i grupp och nätverka med kollegor i liknande roll.

 • Hållbar utveckling - kompetensutveckling

  Arbeta ämnesövergripande kring hållbar utveckling och utveckla undervisningen tillsammans utifrån era olika ämnen och perspektiv.

 • Högskolekurser på hemmaplan

  Det finns kurser som högskolor eller universitet anordnar som kan skräddarsys på hemmaplan, exempelvis i kommun. På så vis kan fler studera och lära tillsammans. Effekten för verksamheten kan bli större eftersom det blir enklare att utgå ifrån lokala behov.

 • Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan - webbkurs

  Kursen är för alla som arbetar i förskolan och ger ökad kunskap om identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan. Du kan genomföra kursen individuellt eller tillsammans med kollegor.

 • Introduktion till karriärlärande

  Hur kan våra elever får mer av karriärlärande under sin utbildning? Utveckla dina kunskaper om karriärlärande i din roll som studie- och yrkesvägledare eller lärare.

 • Introduktion till programmering i textbaserad miljö

  Högskolekurs för dig som vill lära dig textprogrammering. Du får möjlighet att bygga kunskaper i att skapa egna program, att kunna läsa, förstå och felsöka kod samt förståelse för hur du kan arbeta med programmering i din undervisning.

 • Introduktion till programmering i visuell miljö

  Högskolekurs för dig som vill lära dig blockprogrammering för att kunna använda det i din undervisning. Du lär dig att skapa program, felsöka, läsa och förbättra befintlig kod samt möjlighet att öka din kunskap om grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering i visuell miljö.

 • Introduktion till styrning av skolan

  Utveckla er kompetens och förståelse för det svenska skolsystemet och skapa en grund för bra samarbete mellan förvaltning och nämnd. Introduktionen omfattar förskola, skola och vuxenutbildning.

 • KAA, kommunernas aktivitetsansvar - stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande

  På begäran genomför Skolverket en workshop. Syftet med denna är att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner. Därför ser vi helst att flera kommuner deltar tillsammans. Workshopen kan komma att ske digitalt vid behov.

 • Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper – webbkurs

  Gå en kostnadsfri webbkurs och bli bättre på att kartlägga dina nyanlända elevers kunskaper. Du kan gå den enskilt och tillsammans med kolleger i valfri takt.

 • Kritisk användning av nätet

  Den här kollegiala utbildningen är till för personal i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Den ger kunskap om olika aspekter av digital informationssökning, källkritik och sökkritik.

 • Kvalitetsverkstaden

  En framgångsfaktor för förbättrade resultat i skolan är ett genomtänkt och gediget kvalitetsarbete. Kvalitetsverkstaden är en hjälp under huvudmannens hela verksamhetsår. Använd den och arbeta tillsammans för bättre kvalitet.

 • Leda digitalisering

  Processtödet vänder sig till rektorer, skolchefer och huvudmän i förskola, skola och vuxenutbildning. Det ger kunskaper och vägledning i att leda digitaliseringen.

 • Leda förändring

  Processtödet ger dig som är huvudman eller skolledare fördjupade kunskaper och vägledning i att leda ett förändringsarbete.

 • Leda kollegialt lärande

  Utveckla din förmåga att leda kollegialt lärande. Utbildningen riktar sig till dig som ska leda det kollegiala arbetet med Skolverkets moduler eller webbkurser utan statsbidrag.

 • Likvärdighet i bedömning och betygssättning – webbkurs

  Ta chansen att öka dina kunskaper inom området likvärdig och rättvisande betygssättning. Webbkursen riktar sig till dig som undervisar elever i grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

 • Lärarlyftets kurser för lärare

  Genom Lärarlyftet kan du som är lärare öka din behörighet och höja din ämneskunskap. Från och med nu kan alla som har en lärarexamen eller en lärarlegitimation söka kurserna. Kravet på att undervisa i det ämne man vill studera är borttaget.

 • Lärarlyftets kurser och utbildningar

  Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter. Undervisningen är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Därför är det viktigt med fler behöriga lärare.

 • Lärarlyftets speciallärarutbildning

  Du kan genom Lärarlyftet läsa en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen. Sen ansökan till vårterminen 2021 är nu öppen.

 • Läslyftet i förskolan

  Läslyftet i förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Läslyftet passar alla er som arbetar i förskolan och vill ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor.

 • Läslyftet i skolan

  Språket spelar en avgörande roll för elevernas lärande. Med Läslyftet kan ni utveckla undervisningen så att läsande, skrivande och samtalande främjar elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande. Ni kan arbeta ämnesvis eller i blandade grupper.

 • Matematik - kompetensutveckling i matematikdidaktik

  Utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Ta del av kompetensutveckling i matematikdidaktik, tidigare kallad Matematiklyftet, för lärare och förskollärare.

 • Matematikundervisning med digitala verktyg I

  Utveckla din kunskap om digitala verktyg i matematikundervisningen. Du får planera och genomföra en aktivitet som du sedan utvärderar tillsammans med dina kollegor.

 • Matematikundervisning med digitala verktyg II

  Utveckla din kunskap om programmering i matematikundervisningen.

 • Naturvetenskap och teknik - kompetensutveckling i didaktik

  Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor. Ta del av kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik.

 • Om programmering – webbkurs

  Webbkursen i programmering vänder sig till alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen. Du kan gå den själv eller tillsammans med dina kolleger.

 • Programmering i textbaserad miljö

  Högskolekurs för dig som har kommit igång med textprogrammering och som vill lära dig ännu mer. Du får bland annat lära dig att hantera komplexa datastrukturer och du får tips på hur du kan hjälpa dina elever när de fastnar i en programmeringsuppgift.

 • Programmeringsaktiviteter i undervisningen

  Högskolekurs för dig som planerar att genomföra en programmeringsaktivitet med dina elever. Du får handledning när du planerar, genomför och utvärderar aktiviteten. Du får dessutom ta del av andra deltagares erfarenheter och möjlighet att diskutera formativ bedömning.

 • Regionala dialoger om vuxenutbildning

  Skolverket genomför årligen regionala dialoger om vuxenutbildning. Vi vill på en bred och övergripande nivå följa hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformsdelar utvecklas i regionen. Detta ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete med att stödja kommunerna i deras arbete.

 • Rektorsprogrammet - befattningsutbildning för skolledare

  Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som stärker rektorns förmåga att leda och styra verksamheten.

 • Sex och samlevnad för grundskolans senare år - webbkurs

  I den här webbkursen får du arbeta med frågor om jämställdhet, sexualitet, relationer, normer och könsmönster i ämnesundervisningen i grundskolans senare år. Gå den själv eller tillsammans med andra.

 • Sex och samlevnad i grundskolans tidigare år, webbkurs

  I den här webbkursen får du arbeta med frågor om jämställdhet, sexualitet, relationer, normer och könsmönster i ämnesundervisningen i grundskolans tidigare år. Gå den själv eller tillsammans med andra.

 • Sex och samlevnad i gymnasiet - webbkurs

  I den här webbkursen får du arbeta med frågor om jämställdhet, sexualitet, relationer, normer och könsmönster i ämnesundervisningen i gymnasiet. Gå den själv eller tillsammans med andra.

 • Skolchefsutbildningen

  Stärk dig i din roll som skolchef och bli säkrare i ditt ansvar. Med vår utbildning får du en möjlighet att utvecklas tillsammans med andra skolchefer.

 • Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning

  Handledarutbildningen ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande, apl, fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Den ger också kompetens för att introducera nyanställda.

 • Specialpedagogik för lärande

  Bli bättre på att möta alla barns och elevers behov och att anpassa undervisningen. Ta möjligheten att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder, arbetssätt och förhållningssätt tillsammans med dina kollegor.

 • Språksprånget - kompetensutveckling för lärare i moderna språk

  Utveckla din undervisning i moderna språk tillsammans med dina kollegor. Pröva aktiviteter direkt i undervisningen med Språksprånget – en nationell kompetensutvecklingsinsats för lärare i moderna språk.

 • Studie- och yrkesvägledning i migration – att stödja nyanländas karriärprocesser

  En kurs för att utveckla studie- och yrkesvägledningen med syfte att skapa goda förutsättningar för nyanlända och flerspråkiga elever att orientera sig inom utbildning och arbetsliv.

 • Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

  Kollegialt lärande. Hur kan vi öka elevernas motivation för skolan och för kommande studie- och yrkesval? Modulen presenterar hur lärare kan vidga elevernas perspektiv på sig själva och på omvärlden och hur man kan integrera och utveckla studie- och yrkesvägledningen i undervisningen.

 • Stöd för att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledning

  Skolverket erbjuder bokningsbart stöd till kommunala och fristående huvudmän, som vill utveckla och höja kvaliteten på studie- och yrkesvägledningen i sin verksamhet. Stödet handlar om hur man på huvudmannanivå kan organisera för en studie- och yrkesvägledning som utgår från elevernas behov.

 • Säker användning av nätet

  I den här utbildningen får du som arbetar i grundskola och gymnasium kunskaper om ungas liv på internet och säkerhet på nätet. Genom kollegialt lärande får du och dina kollegor fördjupa er i hur ni kan hantera och diskutera frågor tillsammans med era elever.

 • Taking on a Swedish student at your workplace

  For key persons taking on a Swedish student for workbased learning, WBL, at your workplace.

 • Text i en digital värld

  I den här modulen får du kunskaper om aspekter av digital kompetens och utgångspunkter för design av undervisning. Genom kollegialt lärande får du och dina kollegor fördjupa er i digitaliseringens betydelse för den pedagogiska verksamheten.

 • Tillgängligt lärande med digitala verktyg

  Att skapa en mer tillgänglig och varierad undervisning med hjälp av digitala verktyg görs inte i en handvändning. Men börja med att planera in de här 33 timmarna för dig och ditt arbetslag, så är du på god väg.

 • TMO, utbildning i traumamedveten omsorg

  Rädda Barnen genomför i samarbete med Skolverket en utbildning för all personal i förskolor och skolor för att kunna stötta barn och elever, ofta nyanlända, som utsatts för påfrestningar och traumatiska upplevelser.

 • Undervisning i förskoleklass - webbkurs

  Kursen ger dig kunskaper om den tidiga läs-, skriv- och matematikundervisningen. Du får också inspiration till fortsatt arbete med estetiska uttrycksformer och praktiska arbetssätt samt exempel på hur dessa kunskapsområden kan integreras i undervisning om språk, kommunikation och matematiska uttrycksformer och resonemang.

 • Undervisningsutvecklande bedömning – webbkurs

  Få kunskaper och verktyg för att reflektera över hur du kan utveckla elevernas lärande på bästa sätt. I den här webbkursen får du redskap för att tolka hur eleverna förstått ett innehåll och hur du kan planera din fortsatta undervisning utifrån detta.

 • Utbildningar i programmering för lärare

  Här får du en översikt över vår kompetensutveckling om programmering för lärare i grundskolan och gymnasiet.

 • Utomhusdidaktik - webbkurs

  Utveckla dina kunskaper om utomhuspedagogikens positiva effekter på elevers lärande och hälsa. Få fler verktyg att undervisa utomhus. Ta del av den nya webbkursen om utomhusdidaktik.

 • Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram - Styrning

  Upptäck, förebygg och åtgärda hinder på gymnasieskolans introduktionsprogram. Utveckla din kunskap om hur du kan planera för styrning och uppföljning av utbildningen.

 • Valideringsarbete, i teori och praktik – webbkurs

  Öka din kunskap i att kartlägga och bedöma individers kompetens med hjälp av vår webbaserade utbildning i validering.

 • Återkoppling – webbkurs

  Fördjupa dina kunskaper i att ge dina elever användbar återkoppling. Webbkursen riktar sig till lärare i alla skolformer.

 • Återvändande lärare och förskollärare – webbkurs

  Har du återvänt till förskollärar- eller läraryrket? Det har hänt en del i förskolan och skolan sen du arbetade sist. Till exempel en ny skollag och nya läroplaner. Täpp igen kunskapsluckorna och kom snabbt på banan med vår nya webbkurs.