Det globala klassrummet

Det globala klassrummet är en högskolekurs för alla lärare, oavsett undervisningsämne. Målet med denna introduktion till ämnet svenska som andraspråk är att du ska stärka all din undervisning där du möter flerspråkiga och nyanlända elever.

Lärare undervisar i klassrum

Öppet för sen ansökan till vårterminen 2020

Ta del av informationen på högskolans eller universitetets webbplats. Sen ansöker du själv via www.antagning.selänk till annan webbplats. Du hittar länkar till varje lärosäte längre ner på denna sida.

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande.

Huvudmannens godkännande för vårterminen 2020Word (word, 31 kB)

Skicka in den separat till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm

Du som gjort en ansökan via www.antagning.se kan numera skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt.

Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se.

Skräddarsy kurs på hemmaplan

Det finns möjlighet att anordna kurser för många lärare i huvudmannens lokaler. På det sättet går det att tydligare koppla studierna direkt till de lokala behoven. När lärare studerar tillsammans på hemmaplan kan det leda till att likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen ökar ytterligare. Huvudmannen tar kontakt med ett lärosäte för att diskutera möjliga upplägg.

Läs intervjun med Upplands-Bro kommun som berättar hur de gick till väga

Läs pressmeddelandet från Högskolan Väst: 700 lärare i Vänersborg rustas för det globala klassrummetlänk till annan webbplats

Därför ska du delta

  • Utveckla all undervisning för att stärka flerspråkiga och nyanlända elever
  • Öka din kompetens att undervisa i flerspråkiga lärmiljöer
  • Stärk din kunskap i svenska som andraspråk

Det här är kursen

Vad

Kursen Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, 7,5 Hp på kvartsfart.

För vem

Lärare som är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Dessutom är den öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Hur

Huvudsakligen distansstudier med några campusträffar på universitet eller högskola samtidigt som du arbetar.

Var

Studier på utvalda universitet eller högskolor.

Kurs för undervisning i årskurs 1­—6

Kurs för undervisning i årskurs 7—9

Kurs för undervisning i gymnasieskolan

Öppen för sen ansökan.

Högskolan i Gävlelänk till annan webbplats

Kurs för undervisning inom vuxenutbildningen

Öppna för sen ansökan.

Högskolan Västlänk till annan webbplats

Högskolan i Gävlelänk till annan webbplats

Studera med 80 procent av lönen

Lärare kan få 80 procent av lönebortfallet för den tid de studerar istället för att arbeta. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag.

Läs mer om statsbidraget för studier i svenska som andra språk

Ett första steg till behörighet

Ifall du funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att just nu läsa in de högskolepoäng som behövs, då är denna kurs något för dig. Kursen leder inte till behörighet med du kan påbörja din väg mot behörighet. Efter avslutade studier kan du läsa vidare och bli behörig i svenska som andraspråk.

Detta lär du dig

Genom att gå kursen får du en introduktion till svenska som andraspråk. Framförallt stärker du din förmåga att ta dig an en lärandemiljö där normer och värderingar möts och utvecklas. Du får även fler verktyg så att du kan förbättra din undervisning av flerspråkiga och nyanlända elever.

När du är klar med kursen ska du kunna

  • visa insikter i och diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer,
  • få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande,
  • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande.

Om kursen och eventuella förändringar i kurs och ämnesplaner

Kursen kommer vara fortsatt aktuell även om regeringen godtar förslaget om nya skrivningar i läroplanen kring sex- och samlevnad. Förslaget publicerades i juni 2019 och regeringen har ännu inte fattat något beslut om förslaget.

Lärare som gått kursen kan sätta in eventuella nya läroplansformuleringar i det sammanhang som kursen ger. Stora delar av kursen kommer inte att påverkas av de nya formuleringarna, utan utgår från bland annat de behov som Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen visade på.

Senast uppdaterad 13 januari 2020

Frågor och svar

Du kan förslagsvis läsa kursen med inriktning mot årskurs 1-6. Du är inte förhindrad att läsa kursen mot andra åk, eller skolformer, men inriktningen mot åk 1-6 bör vara den som passar bäst.

Du kan förslagsvis läsa kursen med inriktning mot årskurs 1-6. Du är inte förhindrad att läsa kursen mot andra åk, eller skolformer, men inriktningen mot åk 1-6 bör vara den som passar bäst.

Kommunala och fristående huvudmän, samt huvudmän för folkhögskolor, kriminalvårdsanstalter och LVU-hem.

Nej, för det krävs att du har en behörighetsgivande lärarexamen eller en lärarlegitimation.