Skolverket har beslutat att ställa in vårens nationella prov, förutom proven i årskurs 3 i grundskolan. Bakgrunden är den rådande pandemin och de förändrade förutsättningarna som råder ute på skolorna. Läs mer här.

Grundskolan

Här finns läroplaner, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar i grundskolan.