Vårens nationella prov ställs in. Vi svarar på vanliga frågor om inställda nationella prov, bedömning och betyg. Läs mer och få svar på dina frågorlänk till annan webbplats

Nationella prov i gymnasieskolan

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. I gymnasieskolan genomförs nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.