Provdatum i gymnasieskolan

Elever i gymnasieskolan gör nationella prov på bestämda provdatum. Proven är obligatoriska för skolan att använda i den högsta avslutande kursen.

Datum för läsåret 2023/2024

Det finns provdatum både på hösten och på våren för respektive ämne. Tanken att de nationella proven ska genomföras i slutet av kursen då proven avhandlar stora delar av kursplanen. De flesta skolor avslutar kursen på våren och genomför därför proven på våren.

Alla prov med ett fast provdatum ska genomföras med start klockan 9.00 på provdagen. Det krävs särskilda skäl för att senarelägga ett prov.

Läsåret 2023/2024

Kurs

Delprov

Vecka

Datum

Tidsåtgång

Engelska 5

A


från vecka 44

15 min per elevpar + 10 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 5

C

48

tis 28 november 2023

Kl. 9.00

80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 5

B

48

tors 30 november 2023

Kl. 9.00

90 + rast ca 20 min + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 5

A


från vecka 12

15 min per elevpar + 10 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 5

C

19

ons 8 maj 2024

Kl. 9.00

80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 5

B

20

ons 15 maj 2024

Kl. 9.00

90 + rast ca 20 min + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 6

A


från vecka 44

15 minuter per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 6

C

49

tis 5 december 2023

Kl. 9.00

100 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 6

B

49

tors 7 december 2023

Kl. 9.00

90 + rast ca 20 min + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 6

A


från vecka 12

15 minuter per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 6

C

19

tis 7 maj 2024

Kl. 9.00

100 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 6

B

20

mån 13 maj 2024

Kl. 9.00

90 + rast ca 20 min + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Matematik 1a, 1b,1c

B+C+D

50

tors 14 december 2023

Kl. 9.00

60 min + rast + 60 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 1a, 1b,1c

B+C+D

21

tors 23 maj 2024

Kl. 9.00

60 min + rast + 60 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D1+D2

50

tis 12 december 2023

Kl. 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D1+D2

21

ons 22 maj 2024

Kl. 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 3b,3c

B+C+D1+D2

50

mån 11 december 2023

Kl. 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 3b,3c

B+C+D1+D2

21

tis 21 maj 2024

Kl. 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 4

B+C+D1+D2

50

fre 15 december 2023

Kl. 9.00

150 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 4

B+C+D1+D2

20

fre 17 maj 2024

Kl. 9.00

150 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A


genomförs före delprov B och C

cirka 10 min per elev

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

49

mån 4 december 2023

Kl. 9.00

120 min för elever som följer Svenska 1

180 min för elever som följer Svenska som andraspråk 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

49

fre 8 december 2023

Kl. 9.00

180 min

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A


genomförs före delprov B och C

cirka 10 min per elev

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

17

mån 22 april 2024

Kl. 9.00

120 min för elever som följer Svenska 1

180 min för elever som följer Svenska som andraspråk 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

17

fre 26 april 2024

Kl. 9.00

180 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

A

48

ons 29 november 2023

Kl. 9.00

240 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

B


genomförs efter delprov A

cirka 10 min per elev

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

A

18

tors 2 maj 2024

Kl. 9.00

240 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

B


genomförs efter delprov A

cirka 10 min per elev


Datum för läsåret 2024/2025

Det finns provdatum både på hösten och på våren för respektive ämne. Tanken att de nationella proven ska genomföras i slutet av kursen då proven avhandlar stora delar av kursplanen. De flesta skolor avslutar kursen på våren och genomför därför proven på våren.

Alla prov med ett fast provdatum ska genomföras med start klockan 9.00 på provdagen. Det krävs särskilda skäl för att senarelägga ett prov.

Läsåret 2024/2025

Kurs

Delprov

Format

Vecka

Datum

Tidsåtgång

Engelska 5

A

(Muntligt)


från vecka 45

15 min per elevpar + 10 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 5

C

Digitalt

48

tis 26 nov 2024

kl 9.00

80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 5

B

Digitalt

48

tors 28 nov 2024

kl 9.00

90 + rast ca 20 min + 50 min (exkl. 15-20 min för praktiska förberedelser och instruktioner)

Engelska 5

A

(Muntligt)


från vecka 11

15 min per elevpar + 10 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 5

C

Digitalt

20

ons 14 maj 2025

kl 9.00

80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 5

B

Digitalt

20

fre 16 maj 2025

kl 9.00

90 + rast ca 20 min + 50 min (exkl. 15-20 min för praktiska förberedelser och instruktioner)

Engelska 6

A

(Muntligt)


från vecka 45

15 minuter per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 6

C

Digitalt

49

tis 3 dec 2024

kl 9.00

30 min genomgång av förberedelsematerial + rast ca 10 min + 100 min skrivtid (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 6

B

Digitalt

49

tors 5 dec 2024

kl 9.00

90 + rast ca 20 min + 50 min (exkl. 15-20 min för praktiska förberedelser och instruktioner)

Engelska 6

A

(Muntligt)


från vecka 11

15 minuter per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 6

C

Digitalt

19

tis 6 maj 2025

kl 9.00

30 min genomgång av förberedelsematerial + rast ca 10 min + 100 min skrivtid (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 6

B

Digitalt

19

tors 8 maj 2025

kl 9.00

90 + rast ca 20 min + 50 min (exkl. 15-20 min för praktiska förberedelser och instruktioner)

Matematik 1a, 1b,1c

B+C+D

Papper

51

mån 16 dec 2024

kl 9.00

60 min + rast + 60 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 1a, 1b,1c

B+C+D1+D2

Papper

21

ons 21 maj 2025

kl 9.00

60 min + rast + 60 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

Papper

50

tors 12 dec 2024

kl 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D1+D2

Papper

21

tis 20 maj 2025

kl 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 3b,3c

B+C+D

Papper

50

ons 11 dec 2024

kl 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 3b,3c

B+C+D1+D2

Papper

21

mån 19 maj 2025

kl 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 4

B+C+D

Papper

51

tis 17 dec 2024

kl 9.00

150 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 4

B+C+D1+D2

Papper

21

tors 22 maj 2025

kl 9.00

150 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A

(Muntligt)


från vecka 45, genomförs före delprov B och C

cirka 10 min per elev

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

Papper

49

mån 2 dec 2024

kl 9.00

120 min för elever som följer Svenska 1

180 min för elever som följer Svenska som andraspråk 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

Papper

49

fre 6 dec 2024

kl 9.00

180 min

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A

(Muntligt)


från vecka 11, genomförs före delprov B och C

cirka 10 min per elev

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

Papper

19

mån 5 maj 2025

kl 9.00

120 min för elever som följer Svenska 1

180 min för elever som följer Svenska som andraspråk 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

Papper

19

fre 9 maj 2025

kl 9.00

180 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

A

Digitalt

48

ons 27 nov 2024

kl 9.00

240 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

B

(Muntligt)


genomförs efter delprov A

cirka 10 min per elev

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

A

Digitalt

15

ons 9 april 2025

kl 9.00

240 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

B

(Muntligt)


genomförs efter delprov A

cirka 10 min per elev


Särskilda skäl krävs för att senarelägga prov

Att flytta ett datumbestämt prov till en senare dag kan innebära en risk att elever känner till innehåll i provet i förväg. Det krävs därför särskilda skäl för att en rektor ska kunna ta beslut om att senarelägga ett prov. Särskilda skäl kan till exempel vara olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Om rektorn har särskilda skäl att senarelägga ett prov gäller detta hela skolenheten.

Alla prov i gymnasieskolan påbörjas med start klockan 9.00 på provdagen. Tidpunkten för start är reglerad i en föreskrift, syftet är att hindra risken för spridning genom att alla elever ska påbörjar provet vid exakt samma tidpunkt. Det är till exempel inte tillåtet att flytta starttiden på grund av raster, lunch eller andra anledningar.

När en elev är sjuk

Det händer förstås att elever är sjuka de dagar då proven ska genomföras. Det krävs beslut från rektorn om en elev som missat provtillfället ska få göra provet i efterhand. Den avgörande faktorn för ett sådant beslut är att provet är ett stöd för bedömning och betygssättning. Om provet är känt för eleven är det ett sämre stöd för lärarens bedömning. Skolan ska i sådana fall ange att eleven "ej deltagit i provet" vid inrapporteringen till SCB.

En missad chans att visa sina kunskaper

Om en elev missar ett provtillfälle och inte gör provet vid ett senare tillfälle betyder det förstås att eleven missat en möjlighet att visa sina kunskaper. Du som lärare får inte samma underlag för bedömning som du har för de andra eleverna, som har gjort proven. Du har dock tillgång till dina andra underlag. De nationella proven är endast ett underlag för bedömning och betygssättning och kan aldrig helt och hållet avgöra en elevs betyg.

Obligatoriska prov

Nationella prov på högskoleförberedande program ska användas i den högsta avslutande kursen i studievägen i ämnena engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk med undantag för kurserna engelska 7, svenska 2 och svenska som andraspråk 2.

Nationella prov på yrkesprogram ska användas i den inledande kursen i studievägen i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i den högsta avslutande kursen i studievägen i dessa ämnen, med undantag för kurserna engelska 7, svenska 2 och svenska som andraspråk 2.

I de fall elever väljer till högre kurser än de som ingår i studievägen i övrigt ska nationella prov även genomföras i de kurserna. Detta gäller alla kurser med undantag för engelska 7, svenska 2 och svenska som andraspråk 2.

Icke obligatoriska prov kan användas som kvalitativt stöd

Övriga prov är valfria att använda, men skolan kan ändå använda dessa som ett kvalitativt stöd för betygssättning och för att bidra till en ökad likvärdighet över landet. Rektorn avgör om skolan ska använda ett frivilligt prov eller inte och i de fall rektorn beslutar att ett prov ska användas gäller det beslutet alla elever som läser den kursen på skolenheten.

Engelska 6 och svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 ingår i alla nationella yrkesprogram

Från och med höstterminen 2023 ingår engelska 6 och svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 i alla nationella yrkesprogram. Det är dock möjligt för elever på yrkesprogram att välja bort dessa kurser, med undantag för engelska 6 på Hotell- och turistprogrammet samt svenska 2 och svenska som andraspråk 2 på och Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Det är också möjligt att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan inom ramen för det individuella valet. Oavsett om dessa kurser ligger inom den ordinarie studievägen eller om eleven har valt att läsa dessa inom ramen för det individuella valet ska nationellt prov genomföras i dessa kurser.

För elever som påbörjat sina studier före höstterminen 2023 är nationella prov enbart obligatoriska i slutet av den högsta avslutande kursen på respektive program.

Om en elev väljer att läsa kurser utöver de högsta avslutande kurserna är dessa inte obligatoriska.

Vilken kurs som är den högsta och avslutande kursen avgörs alltså av vilket program, och i förekommande fall inriktning, eleven läser. I de nationella yrkesprogrammen är till exempel engelska 5 den avslutande kursen, förutom på hotell- och turismprogrammet där engelska 6 är den avslutande kursen.

Om en elev som börjat sina studier på Naturbruksprogrammet före den 1 juli 2023 väljer att läsa engelska 6 är alltså inte det nationella provet i engelska 6 obligatoriskt att använda.

Det är rektorn som avgör om ett frivilligt prov ska användas eller inte. Om rektorn tar ett sådant beslut för en kurs gäller det alla elever på skolenheten som läser den kursen.

Vilka prov är obligatoriska på vilka program?

I de fall elever väljer till högre kurser än de som ingår i studievägen i övrigt ska nationella prov även genomföras i de kurserna.

Tabell som visar vilka nationella prov som är obligatoriska på olika program i gymnasieskolan.
ProgramObligatoriska prov
Yrkesprogramengelska 5, engelska 6, matematik 1a, svenska 1/svenska som andraspråk 1, svenska 3/svenska som andraspråk 3
Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomiengelska 6, matematik 3b, svenska 3/ svenska som andraspråk 3
Ekonomiprogrammet med inriktning juridikengelska 6, matematik 2b, svenska 3/svenska som andraspråk 3
Estetiska programmetengelska 6, matematik 1b, svenska 3/ svenska som andraspråk 3
Humanistiska programmetengelska 6, matematik 1b, svenska 3/svenska som andraspråk 3
Samhällsvetenskapsprogrammetengelska 6, matematik 2b, svenska 3/svenska som andraspråk 3
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskapengelska 6, matematik 4, svenska 3/svenska som andraspråk 3
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälleengelska 6, matematik 3c, svenska 3/svenska som andraspråk 3
Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskapengelska 6, matematik 4, svenska 3/svenska som andraspråk 3
Teknikprogrammet övriga inriktningarengelska 6, matematik 3c, svenska 3/svenska som andraspråk 3

Om skolan väljer att använda de frivilliga proven ska de hanteras och arkiveras på samma sätt som de obligatoriska proven. Det är inte tillåtet att endast använda delar av provet, utan om rektorn beslutar att använda ett nationellt prov i en kurs ska provet användas i sin helhet. 

Från och med läsåret 2018/2019 behöver skolan endast rapportera in resultaten från de obligatoriska proven till SCB, det vill säga nationella prov i den högsta avslutande kursen på det program som eleven går. Skolverket gör ingen officiell statistik baserad på resultaten från de frivilliga nationella proven.

Engelska 5

Det nationella provet i Engelska 5 består av tre delprov med fokus på muntlig produktion och interaktion, receptiv kompetens och skriftlig produktion och interaktion. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på alla yrkesprogram förutom på hotell- och turismprogrammet där Engelska 6 är avslutande kurs.

Tidsåtgång: 15 minuter per elevpar + 10 minuter för enskild förberedelse under uppsikt.

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Tidsåtgång: 90 + 50 minuter (exkl. 5-10 minuter för instruktioner).

I delprov B prövas reception, det vill säga förmågan att förstå talad och skriven engelska samt förmågan att tolka innehållet och därmed förmågan att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Delproven B1 och B2 består båda av tre eller fyra uppgifter med olika format. Eleverna besvarar uppgifterna genom att välja bland olika typer av flervalsalternativ eller själva skriva ett svar om ett eller flera ord. Relativt få uppgifter kräver långa svar.

Tidsåtgång: 80 minuter (exkl. 5-10 minuter för instruktioner).

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll. 

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Engelska 6

Det nationella provet i Engelska 6 består av tre delprov med fokus på muntlig produktion och interaktion, receptiv kompetens och skriftlig produktion och interaktion. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på alla högskoleförberedande gymnasieprogram samt hotell- och turismprogrammet.

Tidsåtgång: 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse under uppsikt. 

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Tidsåtgång: 90 + 50 minuter (exkl. 5-10 minuter för instruktioner).

I delprov B prövas reception, det vill säga förmågan att förstå talad och skriven engelska samt förmågan att tolka innehållet och därmed förmågan att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Delproven B1 och B2 består båda av tre eller fyra uppgifter med olika format. Eleverna besvarar uppgifterna genom att välja bland olika typer av flervalsalternativ eller själva skriva ett svar om ett eller flera ord. Relativt få uppgifter kräver långa svar.

Tidsåtgång: 100 min (exkl. 5-10 minuter för instruktioner).

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll. Till provet finns ett material som eleverna tar del av före provtillfället som förberedelse.

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Matematik 1

Nationella proven i kurserna 1a, 1b och 1c består av tre skriftliga delprov. Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömningen som provet är tänkt att ge. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på yrkesprogram samt estetiska och humanistiska programmet.

Från och med vårterminen 2019 består de nationella proven i matematik 1 och 3 på gymnasial nivå enbart av skriftliga delprov. Det muntliga delprov A utgår alltså.

Istället erbjuder vi fristående muntliga bedömningsstöd. De kan användas som komplement till de nationella proven eller som stöd till bedömningen i övrigt. Formen bedömningsstöd ger ökad flexibilitet i när och hur de muntliga uppgifterna kan användas.

De muntliga bedömningsstöden är lösenordskyddat. Lärare som vill nå materialet behöver inloggningsuppgifter som tilldelas av skolans rektor.

Muntligt bedömningsstöd i Matematik 1 Länk till annan webbplats.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Tidsåtgång: delprov B, 60 minuter + rekommenderad rast + delprov C, 60 minuter + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 minuter (exkl. 5–10 minuter för instruktioner).

De skriftliga delproven B, C och D görs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på över tre timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 60 minuter för delprov B, 60 minuter för delprov C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, som till exempel miniräknare. Det framgår av uppgiften om eleven behöver ange mer än svar.

Delprov C består av några uppgifter varav en är mer omfattande. Även denna del skall lösas utan digitala verktyg. Lösningar och svar ska redovisas i lösningsruta direkt i frågehäftet. Läraren behöver uppmärksamma eleverna på att det är viktigt att de försöker lösa uppgifterna eftersom även en påbörjad lösning kan ge poäng.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna, som till exempel miniräknare. Lösningar och svar till uppgifterna ska redovisas på separat papper. Eleven ska redogöra för sina tolkningar av uppgifterna och sina tankegångar. I några uppgifter står det utskrivet att endast svar krävs, vilket innebär att du som lärare enbart bedömer svaret.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 918 kB, öppnas i nytt fönster.

Formelblad (engelsk version) Pdf, 948 kB, öppnas i nytt fönster.

Formelblad (textview) Zip, 1 MB.

Matematik 2

Nationella proven i kurserna 2a, 2b och 2c består alla av tre skriftliga delprov som alla genomförs under samma dag. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på Samhällsprogrammet och på Ekonomiprogrammet med inriktning juridik. Alla delprov behöver göras för att du ska få det bedömningsunderlag som provet är tänkt att ge.

Tidsåtgång: delprov B + C, 120 minuter + rekommenderad längre rast + delprov D1 + D2, 120 minuter (exkl. 5–10 minuter för instruktioner).

De skriftliga delproven B, C, D1 och D2 skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delproven C och D1. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D1 + D2.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D1 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov D2 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 323 kB, öppnas i nytt fönster.

Formelblad (engelsk version) Pdf, 312 kB, öppnas i nytt fönster.

Formelblad (textview) Zip, 2 MB.

Matematik 3

Nationella proven i kurserna 3b och 3c består av tre skriftliga delprov. Delproven genomförs under samma dag. De är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi, Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle, samt för Teknikprogrammet (alla inriktningar utom inriktning teknikvetenskap). Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge.

Från och med vårterminen 2019 består de nationella proven i matematik 1 och 3 på gymnasial nivå enbart av skriftliga delprov. Det muntliga delprov A utgår alltså.

Istället erbjuder vi fristående muntliga bedömningsstöd. De kan användas som komplement till de nationella proven eller som stöd till bedömningen i övrigt. Formen bedömningsstöd ger ökad flexibilitet i när och hur de muntliga uppgifterna kan användas.

De muntliga bedömningsstöden är lösenordskyddat. Lärare som vill nå materialet behöver inloggningsuppgifter som tilldelas av skolans rektor.

Muntligt bedömningsstöd i Matematik 3 Länk till annan webbplats.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Tidsåtgång: delprov B + C, 120 minuter + rekommenderad längre rast + delprov D1 + D2, 120 minuter (exkl. 5–10 minuter för instruktioner).

De skriftliga delproven B, C, D1 och D2 skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delproven C och D1. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D1 + D2.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D1 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov D2 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 399 kB, öppnas i nytt fönster.

Formelblad (engelsk version) Pdf, 389 kB, öppnas i nytt fönster.

Formelblad (textview) Zip, 2 MB.

Matematik 4

Provet består av tre skriftliga delprov som alla behöver göras för att resultaten ska ge det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge.

Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på Naturprogrammet med inriktning naturvetenskap och Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap.

Tidsåtgång: delprov B + C, 150 minuter + rekommenderad längre rast + delprov D1 + D2, 120 minuter (exkl. 5–10 min för instruktioner).

De skriftliga delproven B, C, D1 och D2 skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra och en halv timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delproven C och D1. Provtiden är 150 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D1 + D2.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D1 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov D2 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 907 kB, öppnas i nytt fönster.

Formelblad (engelsk version) Pdf, 845 kB, öppnas i nytt fönster.

Formelblad (textview) Zip, 2 MB.

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Det nationella provet i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 är gemensamt, men bedömningsunderlaget och vissa uppgifter kan skilja sig åt eftersom provet följer respektive ämnesplans centrala innehåll och betygskriterier. Provet i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 är obligatoriskt på samtliga yrkesprogram.

Från och med hösten 2023 sker en förändring i det nationella provet i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1. Texthäftet är uppdelat i två delar där de första texterna är underlag för delprov B och de sista är underlag för delprov C. Detta innebär att delprov C förbereds på ett nytt sätt.

Tre delprov

Provet består av tre delprov – muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning. Delprov A och delprov C behandlar ett särskilt tema.

Information om delproven i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Delprov

Genomförande

Innehåll

Tidsåtgång

A

Genomförs på lektionstid före delprov B och C

Eleven håller ett informerande anförande.

cirka 10 min per elev

B

Provdag

Eleven läser texter och svarar på frågor om texterna.

120 minuter för elever som följer ämnesplanen i Svenska 1

180 minuter för elever som följer ämnesplanen i Svenska som andraspråk 1

C

Provdag

Eleven skriver en text med anknytning till texterna i texthäftet. Provet förbereds 60 minuter mellan delprov C och B.

180 min

Tidsåtgång: cirka 10 minuter per elev.

Delprov A ska göras någon gång under den period på cirka fem veckor som infaller mellan att skolan får tillgång till provmaterialet och provdatumet för delprov B. I det här delprovet får eleverna göra individuella, muntliga anföranden med koppling till provets tema. Framförandena och de efterföljande klassrumssamtalen blir ett tillfälle för klassen att tillsammans bearbeta temat.

Tidsåtgång: 120 minuter för svenska och 180 minuter för svenska som andraspråk (exkl. 5–10 min för instruktioner).

I delprov B prövas läsförståelse och elevens förmåga att analysera olika typer av texter. Eleverna får vid provtillfället ett texthäfte och ett uppgiftshäfte. Uppgifterna är dels flervalsuppgifter, dels öppna frågor där eleven själv får skriva sina svar. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en- och tvåspråkiga ordlistor och ordböcker.

Tidsåtgång: 180 minuter (exkl. 5–10 minuter för instruktioner) samt 60 minuters förberedelse mellan delprov B och C.

Vid provtillfället för delprov C prövas elevens skriftliga förmåga. Eleven får återigen texthäftet som användes vid delprov B, men vid detta tillfälle används texterna som ingår i delprov C. Eleven ska sedan skriva en sammanhängande text med ett omfång på cirka 300–700 ord som har sin utgångspunkt i texterna från texthäftet.

De texter som tillhör delprov C förbereds vid ett särskilt lektionstillfälle på 60 minuter mellan delprov B och C. Vid förberedelsen ska eleverna gemensamt lyssna på texterna, samtidigt som de läser dem. Ljudfilerna på USB kommer skolenheterna tillhanda tillsammans med lärarinformationen i utskick 2.

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en- och tvåspråkiga ordlistor och ordböcker samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

Nationella provet i Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3 är gemensamt, men bedömningsunderlaget kan skilja sig åt eftersom provet följer respektive ämnesplans centrala innehåll och betygskriterier. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på alla program.

Två delprov

Provet kretsar kring ett särskilt tema och består av två delprov – muntlig och skriftlig framställning.

Information om delproven i Svenska 3/svenska som andraspråk 3

Delprov

Genomförande

Innehåll

Tidsåtgång

A

Provdag

Eleven skriver en utredande text av vetenskaplig karaktär

240 min

B

Genomförs på lektionstid eller på en bestämd provdag

Eleven genomför ett argumenterande anförande inom provets tema

cirka 10 min per elev

Tidsåtgång: 240 minuter (exkl. 5–10 min för instruktioner).

Vid provtillfället för delprov A prövas elevens skriftliga förmåga. Eleverna får ett uppgiftshäfte med tre skrivuppgifter varav de ska välja en. Eleven ska sedan skriva en utredande text av vetenskaplig karaktär på 600–800 ord som har sin utgångspunkt i texterna från texthäftet.

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Tidsåtgång: cirka 10 minuter per elev.

Delprov B ska göras någon gång under den period på fyra veckor som infaller efter att delprov A har genomförts. I det här delprovet får eleverna göra individuella, argumenterande anföranden med koppling till provets tema. Eleven förbereder anförandet individuellt utanför lektionstid.

Senast uppdaterad 15 maj 2024

Innehåll på denna sida