Just nu undervisar många skolor på distans i och med spridningen av coronaviruset och covid-19. Därför har vi tagit fram information om vad som gäller vid bedömning och betygssättning när eleverna får undervisning på distans. Sätta betyg när undervisningen sker på distans

Betyg i specialskolan

Elever i specialskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 7. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 10 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.