Betyg i specialskolan

Elever i specialskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 7. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 10 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.