Kontakta oss

Här hittar du de sätt du kan komma i kontakt med oss på Skolverket, och hur du får svar på frågor.

Skolverket kan ge råd och vägledning på en generell nivå om förskola, skola och vuxenutbildning.

Vi kan inte ta ställning i ett enskilt ärende eller avgöra om förskolor eller skolor gör rätt eller fel.

Missförhållanden i skolan

Om du eller ditt barn har problem på en specifik skola ska du kontakta skolans rektor. Du kan också kontakta huvudmannen. Kommunen är huvudman för kommunala skolor. Styrelsen eller motsvarande är huvudman för fristående skolor.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen för att lämna uppgifter om missförhållanden.

Lämna uppgifter om missförhållanden på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Om du eller ditt barn har problem på en specifik skola ska du kontakta skolans rektor. Du kan också kontakta huvudmannen. Kommunen är huvudman för kommunala skolor. Styrelsen eller motsvarande är huvudman för fristående skolor.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen för att lämna uppgifter om missförhållanden.

Lämna uppgifter om missförhållanden på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Ring oss

Ring Skolverket på 08 - 527 332 00

Ring oss gärna så kan vi ofta hjälpa dig direkt med att få svar på din fråga!

Telefontid: Vardagar klockan 09.00 - 11.00.
Tisdagar och torsdagar även 13.00 - 15.00.

Knappval 4 för tekniska frågor om Skolverkets E-tjänster kan i dagsläget endast svara på tekniska frågor om

 • E-tjänst för statsbidrag
 • E-tjänst för bedömningsstöd
 • Utbildningsplattformen

För tekniska problem med övriga tjänster se respektive tjänsts sida för mejlkontakt.

Bedömningsportalen är inte längre tillgänglig. Alla bedömningsstöd och kartläggningsmaterial kommer från och med terminsstart 2022 endast att finns tillgängliga på skolverket.se. Här hittar du bedömningsstöden Länk till annan webbplats.

Knappval när du ringer

 • Tryck 2 för frågor om legitimation
 • Tryck 3 för frågor om nationella prov
 • Tryck 4 för tekniska frågor om Skolverkets E-tjänster
 • Tryck 5 för övriga skolfrågor och frågor till Skolverket
 • Tryck 9 för att komma till växeln
 • Tryck 2 för frågor om legitimation
 • Tryck 3 för frågor om nationella prov
 • Tryck 4 för tekniska frågor om Skolverkets E-tjänster
 • Tryck 5 för övriga skolfrågor och frågor till Skolverket
 • Tryck 9 för att komma till växeln

Hjälpmedel för telefonsamtal

Taltjänst

Tjänsten Taltjänst är en tolkservice för personer med en funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk. Taltjänsterna erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd. Taltjänst är också en service för dig som kommer i kontakt med ovanstående grupper.

Om Taltjänst och bokning på Stockholms läns landstings webbplats. Länk till annan webbplats.

Teletal

Tjänsten Teletal är en tolkservice för personer som behöver stöd i telefonsamtal. En tolk är med under hela samtalet.

Om Teletal på Teletals webbplats. Länk till annan webbplats.

Texttelefoni

Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Tjänsten är kostnadsfri och samtalet förmedlas av en tolk.

Om texttelefoni på texttelefoni.se. Länk till annan webbplats.

Förmedlingstjänst för bildtelefoni

Bildtelefoni.net är en samhällstjänst som erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk.

Om bildtelefoni på bildtelefoni.net Länk till annan webbplats.

Taltjänst

Tjänsten Taltjänst är en tolkservice för personer med en funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk. Taltjänsterna erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd. Taltjänst är också en service för dig som kommer i kontakt med ovanstående grupper.

Om Taltjänst och bokning på Stockholms läns landstings webbplats. Länk till annan webbplats.

Teletal

Tjänsten Teletal är en tolkservice för personer som behöver stöd i telefonsamtal. En tolk är med under hela samtalet.

Om Teletal på Teletals webbplats. Länk till annan webbplats.

Texttelefoni

Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Tjänsten är kostnadsfri och samtalet förmedlas av en tolk.

Om texttelefoni på texttelefoni.se. Länk till annan webbplats.

Förmedlingstjänst för bildtelefoni

Bildtelefoni.net är en samhällstjänst som erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk.

Om bildtelefoni på bildtelefoni.net Länk till annan webbplats.

Mejla oss

Du kan mejla oss frågor eller synpunkter via formuläret nedan. Börja med att välja vad din fråga eller ditt ärende gäller. Om du inte vet vilket alternativ din fråga gäller kan du välja Övriga skolfrågor och frågor till Skolverket.

Vad gäller din fråga/välj område

Skolverkets diarium

I Skolverkets webbdiarium kan du söka efter ärenden som myndigheten handlägger eller har handlagt.

Här hittar du diariet och hur du begär ut uppgifter från Skolverket.

I Skolverkets webbdiarium kan du söka efter ärenden som myndigheten handlägger eller har handlagt.

Här hittar du diariet och hur du begär ut uppgifter från Skolverket.

Begär utdrag ur register över lärare och förskolelärare

Alla lärare och förskollärare som har fått legitimation finns med i ett register över lärare och förskollärare. Vem som helst har rätt att begära utdrag ur registret, till exempel för att få veta om en viss person har legitimation.

Här hittar du mer information och hur du begär utdrag ut registret

Alla lärare och förskollärare som har fått legitimation finns med i ett register över lärare och förskollärare. Vem som helst har rätt att begära utdrag ur registret, till exempel för att få veta om en viss person har legitimation.

Här hittar du mer information och hur du begär utdrag ut registret

Begär registerutdrag och hantering av personuppgifter

Skolverket hanterar många uppgifter för att kunna leverera tjänster och utföra uppdrag som riksdag och regering bestämt. Du kan begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har som rör dig.

Här hittar du mer information och hur du begär ut utdrag ur registret

Skolverket hanterar många uppgifter för att kunna leverera tjänster och utföra uppdrag som riksdag och regering bestämt. Du kan begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har som rör dig.

Här hittar du mer information och hur du begär ut utdrag ur registret

Övriga kontaktuppgifter

Vill du nå en person på Skolverket? Då kan du ringa växeln eller skicka mejl.

Ring växeln på 08 - 527 332 00

Vardagar 08.30 - 16.30
Lunchstängt 11.30 - 12.30

Alla anställda hos Skolverket har egna e-postadresser enligt principen fornamn.efternamn@skolverket.se.

Personuppgifter

Så här hanterar Skolverket personuppgifter.

Skolverket och personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Besöks- och postadress

Besöksadress

Svetsarvägen 16, 171 41 Solna.

Just nu har vår upplysningstjänst inte möjlighet att ta emot spontana besök. Det bästa är att du tar kontakt med oss via mejl och telefon. Vid behov att träffa någon hos oss kan du boka ett besök.

Bokade besök kan tas emot efter överenskommelse,
måndag - fredag kl. 08.00 - 16.30.

Postadress

Skolverket, Box 4002, 171 04 Solna

Lämna en synpunkt om skolverket.se

Upplever du att något inte fungerar som det ska på webbplatsen? Eller är det något du saknar eller inte hittar på skolverket.se? Hjälp oss att bli bättre genom att lämna en synpunkt.

Kontaktformulär till huvudredaktionen för skolverket.se

Senast uppdaterad 10 januari 2022

Innehåll på denna sida