Hjälp vid problem eller missförhållanden i skolan

Alla barn och elever har rätt att komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån sina förutsättningar. Alla elever har också rätt att må bra och vara trygga skolan. Om du upplever problem eller missförhållanden i skolan ska du be om hjälp. Här hittar du guider till vart du kan vända dig.

Guide för kontaktvägar vid missförhållanden i skolan.

Om ditt barn utsätts för

  • kränkande behandling
  • mobbning eller
  • diskriminering

i förskolan eller skolan ska du be om hjälp.

Guide till kontaktvägar vid missförhållanden i skolan såsom kränkande behandling, mobbning eller diskriminering


Guide till kontaktvägar om ditt barn inte får stöd eller anpassningar

Elever kan av olika anledningar behöva extra anpassningar eller särskilt stöd i skolan. Vissa elever kan ha behov av extra anpassningar under en kortare eller längre tid medan andra kan behöva någon form av särskilt stöd under längre tid. Får ditt barn inte det stöd det behöver ska du be om hjälp.

Guide till kontaktvägar vid brister i anpassningar och stöd

Senast uppdaterad 20 december 2021

Innehåll på denna sida