Digitala nationella prov

Under 2024 genomförs de första digitala nationella proven och betygsstödjande bedömningsstöden. Här hittar ni information om vad ni behöver förbereda.